Giới thiệu

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế và  các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin".
Chủ đề chính của Hội nghị "Công nghệ thông tin trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV". Tuy nhiên, do truyền thống của Hội nghị nên cũng không hạn chế lắm về nội dung.
Tên thông thường của Hội nghị là FAIR - Fundamental and Applied IT Research. FAIR lần thứ XII (FAIR'2019), tổ chức trong khuôn viên Trường Đại học Khoa học (Huế) vào 2 ngày: Thứ Sáu và Thứ Bảy, 07 -08/6/2019.

 

Chủ đề Hội nghị (nhưng không hạn chế)
 • Applied computer science
 • Applied Information Systems
 • Artificial intelligence
 • Bioinformatics
 • Computer graphics and Visualization
 • Computer security and Cryptography
 • Computational Science
 • Computational Intelligence
 • Concurrent, Parallel and Distributed systems
 • Data and Network mining
 • Digital Image/Video Processing
 • Databases and information retrieval
 • Data Science
 • Deep Learning
 • Health Informatics
 • Innovative Computing Systems and Applications in S&T
 • Intelligent Condition Monitoring
 • Internet of Things
 • Knowledge Data Engineering
 • Mobile network and systems
 • Multimedia and Interactive Multimedia
 • Network and Information Security
 • Soft Computing
 • Theoretical Computer Science
Đăng ký tham dự

Bài gửi tham dự Hội nghị cần được trình bày bằng một trong hai thứ tiếng Việt hoặc Anh. Mẫu bài viết trong trong Mục Hoạt động hội nghị. Các báo cáo tại hội nghị được phản biện để đăng trong kỷ yếu chính thức sau khi Hội nghị kết thúc. Báo cáo được chính tác giả submit trực tiếp lên hệ thống tại địa chỉ http://fair.conf.vn/submission

Lưu ý: Ban tổ chức không nhận bài gửi qua email

Thông tin liên hệ

Tùy theo tình huống và nhu cầu, tác giả bài viết hoặc đại biểu có thể liên hệ theo địa chỉ tương ứng sau đây:

Về việc nộp bài báo cáo: PGS.TS. Trần Văn Lăng

 • Viện Cơ học và Tin học ứng dụng, VAST
 • 01 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TPHCM
 • ĐT: 0903 938 036. Email: langtv@vast.vn 

Về chương trình hội nghị: TS. Lê Quang Minh

 • Viện Công nghệ thông tin, VNU-HN
 • 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 • ĐT: 0989 736 464 Email: quangminh@vnu.edu.vn

Về tổ chức hội nghị tại Đại học Khoa học Huế: ThS. Lê Văn Tường Lân 

 • Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
 • 77 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
 • ĐT: 090.515.1357 Email: lvtlan@husc.edu.vn