ĐĂNG KÝ THAM GIA

GỬI BÀI THAM DỰ

Bài báo tham dự Hội nghị FAIR được đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://fair.conf.vn/hoat-dong-hoi-nghi/dang-ky-truc-tuyen.html/ trong phần dành cho tác giả (Authors).

Sau khi hết hạn nộp toàn văn, các bài báo sẽ được phản biện để trình bày trong những ngày Hội nghị diễn ra. Danh sáchcác bài báo được chấp nhận trình bày sẽ được thông báo tại Danh sách bài chấp nhận trong Mục Hoạt động hội nghị ở cột phía phải, hoặc người nộp bài có thể truy cập vào http://fair.conf.vn/hoat-dong-hoi-nghi/dang-ky-truc-tuyen.html để biết tình trạng được chấp nhận của bài báo cáo của mình.

Sau khi kết thúc Hội nghị, những bài báo đã được trình bày trong các tiểu ban sẽ được phản biện một lần nữa để in trong kỷ yếu. Kết quả cũng được thông báo lên hệ thống và email trực tiếp đến cho tác giả.

Kỷ yếu hội nghị được xuất bản bởi Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (của Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với ISBN do Nhà xuất bản cấp.

Mẫu định dạng bài báo có định dạng MS Word và được trình bày tối đa là 8 trang.

Lưu ý rằng bài báo gửi tham dự Hội nghị phải chưa được xuất bản hoặc không đang trong giai đoạn xem xét để được xuất bản ở nơi khác. 

Lưu ý đến những vấn đề sau đây khi upload bài viết:

  • Để xem, chỉnh sửa thông tin và upload file tác giả sử dụng ID và password được cung cấp khi đăng ký bài báo. Trong trường hợp bị quên, chọn các mục "forgot" tương ứng để nhận lại ID hoặc password qua địa chỉ email đã đăng ký.
  • Họ và tên các tác giả, cũng như nơi làm việc được viết bằng Tiếng Việt với quy ước trong hệ thống này là: last name là tên, còn lại là first name. Chẳng hạn, "Trần Văn Xng" có last name là "Xng", first name là "Trần Văn"; hoặc "Trần Thị Thong Reo Vi Vu" có last name là "Vu", first name là "Trần Thị Thong Reo Vi". Lưu ý, không dịch ra Tiếng nước ngoài về họ và tên, cũng như địa chỉ khi đăng ký qua hệ thống để Ban tổ chức địa phương tiện gửi thư mời qua đường bưu điện (ngoại trừ tác giả là người nước ngoài). Trường hợp bài báo viết bằng tiếng nước ngoài, khi nộp toàn văn để in ấn, tác giả viết theo quy định của tiếng nước đó.
  • Tác giả điền tóm tắt bài báo bằng tiếng Việt vào mục Abstract của hệ thống, đồng thời file tóm tắt được upload lên hệ thống. Khi có file toàn văn bài báo (theo mẫu: có cả tóm tắt bằng 2 thứ tiếng), tác giả upload trực tiếp lại lên hệ thống.