DANH SÁCH BÀI CHẤP NHẬN

  Mã số 2
  Tác giả Huỳnh Triệu Vỹ, Lê Quốc Hải, Trương Ngọc Châu
  Tiêu đề FHURIM: THUẬT TOÁN KHAI PHÁ TẬP MỤC HỮU ÍCH CAO HIẾM

  Mã số 7
  Tác giả Nguyễn Minh Hải, Lê Thị Vĩnh Thanh, Văn Thế Thành, Trần Văn Lăng
  Tiêu đề TRA CỨU ẢNH THEO NGỮ NGHĨA DỰA TRÊN CÂY PHÂN CỤM PHÂN CẤP

  Mã số 9
  Tác giả Nguyen Huy, Dang Quoc
  Tiêu đề ỨNG DỤNG BRADLEY-TERRY MINORIZATION-MAXIMIZATION ĐỂ HỌC CÁC ĐẶC TRƯNG TRÊN CỜ CÓ ĐỘ PHÂN NHÁNH CAO

  Mã số 10
  Tác giả Phan Tấn Quốc, Huỳnh Thị Châu Ái
  Tiêu đề Đề xuất một số thuật toán heuristic giải bài toán Clique lớn nhất

  Mã số 12
  Tác giả Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Việt Khoa, Hoàng Quang
  Tiêu đề THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU ANCHOR TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ-MỐI QUAN HỆ CÓ YẾU TỐ THỜI GIAN

  Mã số 14
  Tác giả Cu Viet Dung, Nguyen Huu Quynh, Tran Thi Minh Thu
  Tiêu đề Một phương pháp tra cứu ảnh học biểu diễn và học đa tạp cho giảm chiều với thông tin từ người dùng

  Mã số 19
  Tác giả Nghiêm Văn Hưng, Đặng Văn Đức, Trịnh Hiền Anh, Hoàng Việt Long, Nguyễn Văn Căn
  Tiêu đề Phương pháp phát hiện nhanh va chạm của vải trong thực tại ảo sử dụng kỹ thuật tính toán song song

  Mã số 23
  Tác giả Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thị Định, Văn Thế Thành
  Tiêu đề TÌM KIẾM ẢNH THEO NGỮ NGHĨA DỰA TRÊN ĐỒ THỊ CỤM

  Mã số 24
  Tác giả Nhan Minh Phuc, Nguyen Hoang Duy Thien
  Tiêu đề CẢI TIẾN TRỌNG SỐ KẾT HỢP KỸ THUẬT RÚT TRÍCH ĐA ĐẶC ĐIỂM TRONG VIỆC DÒ TÌM NHỮNG BÁO CÁO LỖI TRÙNG NHAU

  Mã số 25
  Tác giả Lâm Nhựt Khang, Phan Chí Khang, Trần Bảo Ngọc
  Tiêu đề Thực nghiệm tóm tắt rút trích văn bản tiếng Việt


  Mã số 26
  Tác giả Nguyễn Tí Hon, Hà Thị Phương Anh, Phạm Thế Phi
  Tiêu đề KẾT HỢP KỸ THUẬT GOM NHÓM VÀ PHẢN HỒI TƯƠNG ĐỒNG TRONG TÌM KIẾM ẢNH

  Mã số 32
  Tác giả Le Thanh Nguyen, Tran Gia Trong Nhan, Tran Cong Hau, Dinh Dien
  Tiêu đề XÁC ĐỊNH TƯƠNG ĐỒNG XUYÊN NGỮ VIỆT- ANH 
SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐỒ THỊ

  Mã số 35
  Tác giả Nguyễn Tu Trung, Trần Mạnh Tuấn, Đặng Thị Thu Hiền, Nguyễn Huy Đức, Kiều Tuấn Dung, Nguyễn Văn Nam, Đỗ Oanh Cường
  Tiêu đề NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VIỄN THÁM DỰA TRÊN PHÂN CỤM BÁN GIÁM SÁT MỜ

  Mã số 36
  Tác giả Nguyễn Văn Nam, Trần Mạnh Tuấn, Đặng Thị Thu Hiền, Nguyễn Huy Đức, Kiều Tuấn Dung, Nguyễn Tu Trung, Đỗ Oanh Cường
  Tiêu đề SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỌC MÁY TRONG HỖ TRỢ DIỄN ĐOÁN THỦY LỰC, THỦY VĂN TRÊN HỆ THỐNG BẮC HƯNG HẢI

  Mã số 38
  Tác giả Trần Đình Toàn, Lê Minh Hưng, Trần Văn Lăng, Huỳnh Thị Châu Lan, Trần Văn Thọ
  Tiêu đề DATA MINING IN HEALTHCARE SYSTEM ON PATIENTS CLINICAL SYMPTOMS DATASET

  Mã số 39
  Tác giả Dương Phước Đạt, Lê Mạnh Thạnh, Võ Viết Minh Nhật
  Tiêu đề NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TRUYỀN LẠI CHÙM CÓ ĐIỀU KHIỂN TRÊN MẠNG TCP/OBS

  Mã số 42
  Tác giả Nguyễn Đức Vượng, Lê Khả Hải, Trần Đình Khang
  Tiêu đề Trích chọn đặc trưng và phân tích ảnh x-quang nha khoa

  Mã số 43
  Tác giả Phạm Nghĩa Luân, Nguyễn Văn Vinh
  Tiêu đề THÍCH ỨNG MIỀN TRONG DỊCH MÁY NƠ RON CHO CẶP NGÔN NGỮ ANH - VIỆT

  Mã số 46
  Tác giả Lương Thị Hồng Lan, Trần Thị Ngân, Hoàng Thị Minh Châu, Roãn Thị Ngân
  Tiêu đề HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH: TIẾP CẬN TỪ HỆ MỜ

  Mã số 47
  Tác giả Pham Trung Duc, Vo Viet Minh Nhat, Dang Thanh Chuong
  Tiêu đề MỘT CẢI TIẾN VỀ ĐIỀU KHIỂN CHẤP NHẬN LẬP LỊCH DỰA TRÊN DỰ BÁO TỐC ĐỘ CHÙM ĐẾN KẾT HỢP ĐƯỜNG TRỄ FDL


  Mã số 49
  Tác giả Trương Minh Tuyền, Nguyễn Hoàng Túng, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Văn Hòa
  Tiêu đề Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ blockchain

  Mã số 50
  Tác giả Lê Hữu Vinh, Nguyễn Đình Thuân
  Tiêu đề DỰ BÁO GIÁ BITCOIN BẰNG KẾT HỢP MÔ HÌNH ARIMA VÀ MẠNG NƠRON

  Mã số 51
  Tác giả Trần Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Hồng Hải, Phạm Trường An
  Tiêu đề DỰ BÁO MỰC NƯỚC SÔNG MEKONG SỬ DỤNG LSTM VÀ DỮ LIỆU QUAN TRẮC THƯỢNG NGUỒN

  Mã số 52
  Tác giả Quách Xuân Hưng
  Tiêu đề Sử dụng bài toán thỏa mãn ràng buộc để so khớp ontology mờ.

  Mã số 56
  Tác giả Đỗ Năng Toàn, Hà Mạnh Toàn, Phạm Bá Mấy, Ngô Đức Vĩnh
  Tiêu đề Một kỹ thuật định vị đối tượng trong hệ thống camera giám sát phục vụ theo dõi trực quan

  Mã số 61
  Tác giả Vũ Đức Thi
  Tiêu đề VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯƠNG DƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN TẬP RÚT GỌN TRONG BẢNG QUYẾT ĐỊNH

  Mã số 62
  Tác giả Mai Ngoc Anh, Pham Duy Duong, Dang Thanh Tung, Nguyen Minh Nga
  Tiêu đề Designing fuzzy rules of a medical expert system for consulting prostate diseases.

  Mã số 64
  Tác giả Nguyễn Văn Toán, Võ Hoàng Liên Minh, Anh Nguyễn Thế, Hoàng Quang
  Tiêu đề MỘT PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH STER SANG OWL ONTOLOGY

  Mã số 65
  Tác giả Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều
  Tiêu đề Mô hình chuỗi thời gian mờ bậc cao hai nhân tố kết hợp với tối ưu bầy đàn cho dự báo nhiệt độ và thị trường chứng khoán.

  Mã số 69
  Tác giả Nguyễn Duy Hải, Lê Văn Năm
  Tiêu đề ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KIẾN TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔNG THỂ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Ở VIỆT NAM


  Mã số 72
  Tác giả Võ Hoàng Quốc Nhân, Trần Nhật Phương, Ngô Hà Văn Đạt, Trương Văn Hà, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Đức Mận, Hà Thị Như Hằng
  Tiêu đề Leverage the Block-chain Technology to Manage Smart Contract in Asset Trading

  Mã số 74
  Tác giả Đoàn Thiện Minh, Trần Văn Lăng, Văn Đình Vỹ Phương, Phan Mạnh Thường
  Tiêu đề Kỹ thuật học sâu trong việc giải quyết một số bài toán thuộc lĩnh vực y khoa

  Mã số 81
  Tác giả Lê Hoàng Văn, Lê Tuấn Anh, Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Thị Trâm
  Tiêu đề HỆ THỐNG THU THẬP CHỈ SỐ NƯỚC TIÊU THỤ TỰ ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG LoRa

  Mã số 82
  Tác giả Lê Hải Toàn, Nguyễn Thanh Bình, Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Thị Trâm
  Tiêu đề ĐỊNH VỊ NGUỒN PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DRSSI CẢI TIẾN

  Mã số 83
  Tác giả Tô Khánh Toàn, Võ Hải Đăng, Trần Thị Cẩm Tú, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp
  Tiêu đề SO SÁNH CÁC ĐỘ ĐO TRONG PHÂN CỤM VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

  Mã số 84
  Tác giả Nguyễn Tích Lăng
  Tiêu đề XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI DỰA TRÊN LÍ THUYẾT TRẮC NGHIỆM HIỆN ĐẠI IRT VÀ ỨNG DỤNG

  Mã số 85
  Tác giả Trịnh Đình Thắng, Đỗ Thị Lan Anh, Trần Minh Tuyến, Cao Hồng Huệ
  Tiêu đề PHƯƠNG PHÁP GIA TĂNG MA TRẬN ĐỘ HỖ TRỢ TRÊN KHỐI QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÊN LÁT CẮT KHI TẬP ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI

  Mã số 87
  Tác giả Nguyễn Tiến Hà, Nguyễn Thị Minh Huyền
  Tiêu đề Xây dựng tự động từ điển Việt – Anh và ứng dụng trong lĩnh vực du lịch

  Mã số 92
  Tác giả Huỳnh Quang Đức, Trần Thanh Phước, Nguyễn Thế Hữu
  Tiêu đề A SENSE TAGGING ALGORITHM USING UNSUPERVISED METHOD

  Mã số 95
  Tác giả Vũ Xuân Hạnh, Hoàng Xuân Dậu
  Tiêu đề PHÁT HIỆN DGA BOTNET SỬ DỤNG KẾT HỢP NHIỀU NHÓM ĐẶC TRƯNG PHÂN LOẠI TÊN MIỀN


  Mã số 98
  Tác giả Lê Minh Tuấn, Lê Hoàng Sơn, Phạm Thị Minh Phương, Vũ Như Lân, Đặng Thanh Hải
  Tiêu đề Nghiên cứu đề xuất mô hình mạng động cho bài toán lập lịch tài nguyên trong mạng Long Term Evolution

  Mã số 100
  Tác giả Dương Minh Hùng, Lê Mạnh Thạnh, Lê Trung Hiếu
  Tiêu đề Một phương pháp xây dựng ngữ liệu song ngữ Anh-Việt từ nguồn tài nguyên internet

  Mã số 102
  Tác giả Pham Quoc Khanh, Ho Pham Huy Anh
  Tiêu đề ADVANCED INTELLIGENT IDENTIFICATION OF PMSM MACHINE PARAMETER USING MODIFIED JAYA OPTIMIZATION ALGORITHM

  Mã số 103
  Tác giả Đỗ Xuân Huyền, Hà Viết Hải, Trần Văn Long
  Tiêu đề XỬ LÝ CÁC MỆNH ĐỀ VỀ DỮ LIỆU CHIA SẺ CỦA OPENMP TRÊN CÁC HỆ THỐNG SỬ DỤNG BỘ NHỚ PHÂN TÁN

  Mã số 106
  Tác giả Dương Trung Nghĩa, Trần Ngọc Tuyền, Huỳnh Xuân Hiệp
  Tiêu đề AUTOMATED PNEUMONIA DETECTION IN X-RAY IMAGES VIA DEPTHWISE SEPARABLE CONVOLUTION BASED LEARNING

  Mã số 111
  Tác giả Tạ Tuấn Anh
  Tiêu đề QUẢN LÝ QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ LIÊN TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

  Mã số 112
  Tác giả Lê Tiến Mẫu, Nguyễn Tấn Khôi, Raffin Romain
  Tiêu đề Nhận dạng các bộ phận trên đối tượng 3D dựa vào kỹ thuật học sâu MASK R-CNN

  Mã số 115
  Tác giả Phạm Hữu Mão, Ngô Thanh Hùng
  Tiêu đề A query processing algorithm on Neo4j distributed graph database containing copies of relationships

  Mã số 116
  Tác giả Lê Trọng Ngọc, Hồ Đắc Quán, Phạm Thế Bảo, Huỳnh Trung Hiếu
  Tiêu đề XÁC ĐỊNH BIÊN U GAN TRONG ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ Ổ BỤNG BA CHIỀU SỬ DỤNG THUẬT TOÁN HỌC NHANH THÔNG TIN CỤC BỘ

  Mã số 117
  Tác giả Huynh Van Thanh, Vo Phuoc Hung, Nguyen Thai Son, Tram Hoang Nam, Do Thanh Nghi
  Tiêu đề GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH CHO ẢNH STEREO DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP DỊCH CHUYỂN HISTOGRAM VÀ EMD


  Mã số 119
  Tác giả Nguyễn Quốc Hưng, Đặng Quang Á, Vũ Vinh Quang
  Tiêu đề PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN BIÊN TAM ĐIỀU HÒA PHI TUYẾN

  Mã số 120
  Tác giả Quach Luyl-Da, Quach Hoang Long, Duong Trung Nghia, Nguyen Chi Ngon
  Tiêu đề TOWARDS MACHINE LEARNING APPROACHES TO IDENTIFY SHRIMP DISEASES BASED ON DESCRIPTION

  Mã số 121
  Tác giả Trầm Hoàng Nam, Huỳnh Văn Thanh, Võ Thành C, Dương Ngọc Vân Khanh, Nguyễn Thái Sơn
  Tiêu đề GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH BẰNG DỰ BÁO TRÊN NGỮ CẢNH ĐIỂM ẢNH KẾT HỢP EMD

  Mã số 122
  Tác giả Lê Văn Phol, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis
  Tiêu đề SECOND ORDER MUTATION TESTING FOR LUSTRE PROGRAMS

  Mã số 125
  Tác giả Nguyễn Văn Gia, Đỗ Phúc
  Tiêu đề Tìm kiếm tương đồng trên mạng thông tin không đồng nhất

  Mã số 126
  Tác giả Đỗ Thanh Nghị, Hoàng Tùng
  Tiêu đề CHATBOT CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Mã số 127
  Tác giả Phan Anh Cang, Phan Thượng Cang, Trần Hồ Đạt, Phạm Duy Khang, La Ngọc Nguyên
  Tiêu đề HỆ THỐNG PHÂN LOẠI ẢNH XUẤT HUYẾT NÃO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN XỬ LÝ DỮ LIỆU LỚN

  Mã số 129
  Tác giả Mai Thành Trung, Võ Thanh Tú
  Tiêu đề CẢI THIỆN HIỆU NĂNG CỦA CƠ CHẾ QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI ENRED DỰA TRÊN CHIỀU DÀI HÀNG ĐỢI TRUNG BÌNH

  Mã số 130
  Tác giả Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Hữu Hòa, Phạm Thế Phi
  Tiêu đề BAG-SVM-SGD FOR DEALING WITH LARGE-SCALE MULTI-CLASS DATASETS

  Mã số 131
  Tác giả Phạm Công Xuyên, Nguyễn Thanh Tùng
  Tiêu đề VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN THUỘC TÍNH GOM CỤM SỬ DỤNG LÝ THUYẾT THÔNG TIN


  Mã số 132
  Tác giả Dương Trung Nghĩa, Đặng Thiên Tân, Lưu Tiến Đạo, Huỳnh Xuân Hiệp
  Tiêu đề Black Friday Sale Prediction via Extreme Gradient Boosted Trees

  Mã số 133
  Tác giả Lê Trung Kiên, Phạm Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Hoài Quốc Trung, Phạm Hoàng Anh
  Tiêu đề Ứng dụng Blockchain để tăng cường tính toàn vẹn và bảo mật trong quản lý lưu trữ và chia sẽ dữ liệu IoT

  Mã số 134
  Tác giả Võ Thành C, Võ Phước Hưng, Trầm Hoàng Nam, Nguyễn Thái Sơn, Đỗ Thanh Nghị
  Tiêu đề MỘT THUẬT TOÁN THỦY VÂN ẢNH SỐ MẠNH DỰA TRÊN DWT, DCT, SVD VÀ ĐẶC TRƯNG SIFT

  Mã số 135
  Tác giả Hà Thị Như Hằng, Nguyễn Đức Mận, Liu Chi-An, Văn Thu Vân, Nguyễn Thị Anh Đào, Huỳnh Quyết Thắng
  Tiêu đề AN EMPIRICAL STUDY OF THE IMPACT OF THE MPOS SYSTEM ON THE PROCESS CHANGE OF RESTAURANTS

  Mã số 137
  Tác giả Lê Vũ, Võ Thanh Tú, Nguyễn Tấn Khôi
  Tiêu đề ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN THEO YÊU CẦU TRÊN MÔ HÌNH ĐIỂM NHÓM DI ĐỘNG

  Mã số 139
  Tác giả Nguyễn Nhật Duy, Đỗ Văn Tiến, Ngô Đức Thành, Huỳnh Ngọc Tín, Lê Đình Duy
  Tiêu đề ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN DEEP LEARNING CHO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN LOGO

  Mã số 141
  Tác giả Phan Thành Huấn, Lê Hoài Bắc
  Tiêu đề THUẬT TOÁN HIỆU QUẢ KHAI THÁC TẬP TƯƠNG QUAN HIẾM CÓ TRỌNG SỐ KẾT HỢP ĐỘ ĐO ALL-CONFIDENCE

  Mã số 143
  Tác giả Phan Đình Duy, Nguyễn Văn Thanh, Vũ Đức Lung
  Tiêu đề NHẬN DẠNG TRANG WEB CÓ NỘI DUNG KHIÊU DÂM DỰA TRÊN TEXT VÀ IMAGE

  Mã số 147
  Tác giả Pham Thi Thu Thuy
  Tiêu đề SEMANTIC EXTRACTION FROM HTML DATA TO OWL ONTOLOGY

  Mã số 151
  Tác giả Nguyễn Thị Duyên, Trương Xuân Nam, Nguyễn Thanh Tùng
  Tiêu đề MỘT MÔ HÌNH HỌC SÂU CHO PHÁT HIỆN CẢM XÚC KHUÔN MẶT


  Mã số 154
  Tác giả Lê Đức Huy, Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú
  Tiêu đề GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AN NINH SỬ DỤNG CƠ CHẾ XÁC THỰC MẬT KHẨU SỬ DỤNG MỘT LẦN

  Mã số 156
  Tác giả Nguyễn Thanh Phong, Hoàng Lê Uyên Thục
  Tiêu đề THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÃ HÓA NÉN TÍN HIỆU ÂM THANH TẠI ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ CẦN THƠ

  Mã số 157
  Tác giả Nguyễn Minh Sơn, Vũ Đức Lung
  Tiêu đề WIFI SENSOR MOTE - LARGE DATA EXCHANGE’S SOLLUTION FOR IOT PLATFORM

  Mã số 158
  Tác giả Nguyen Van Truong, Nguyen Xuan Hoai
  Tiêu đề AN IMPROVED POSITIVE SELECTION ALGORITHM FOR FOW-BASED INTRUSION DETECTION