TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài chấp nhận

  

  Mã số 3
  Tác giả Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Căn, Hoàng Việt Long, Đoàn Ngọc Tú
  Tiêu đề MỘT TIẾP CẬN THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ MỚI DỰA TRÊN MA TRẬN KẾT HỢP MỜ TRUNG LẬP

  Mã số 6
  Tác giả Phan Thị Lệ Thuyền, Võ Trung Hùng
  Tiêu đề PHÂN TÍCH NGỮ PHÁP CÂU ĐƠN TIẾNG VIỆT ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG CỤ DECONVERTER

  Mã số 11
  Tác giả Lưu Thị Bích Hương, Bùi Thế Hồng
  Tiêu đề Đảm bảo sự toàn vẹn cho cơ sở dữ liệu quan hệ có các thuộc tính văn bản bằng lược đồ thủy vân

  Mã số 16
  Tác giả Đào Duy Liêm, Nguyễn Lê Anh Hạ, Nguyễn Quốc Nguyên
  Tiêu đề THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY GIA CÔNG LASER ĐA NĂNG

  Mã số 20
  Tác giả Nguyễn Đào Trường, Lê Mỹ Tú
  Tiêu đề CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP PHÂN PHỐI KHÓA MẬT MÃ AN TOÀN TRONG MẠNG CÓ TÀI NGUYÊN HẠN CHẾ

  Mã số 22
  Tác giả Nguyễn Đức Toàn, Bùi Thế Hồng, Nguyễn Văn Tảo
  Tiêu đề VỀ MỘT THUẬT TOÁN MÃ HÓA KHÓA ĐỐI XỨNG CẢI TIẾN

  Mã số 23
  Tác giả Nguyễn Thị Hữu Phương, Đặng Văn Đức, Nguyễn Trường Xuân
  Tiêu đề Khai phá dữ liệu LiDAR trong nghiên cứu các đối tượng trên bề mặt địa hình

  Mã số 26
  Tác giả Lê Thành Công, Nguyễn Thế Xuân Ly, Nguyễn Trần Quốc Vinh
  Tiêu đề ACCELERATE THE CLOUD TASK SCHEDULING WITH ANT COLONY OPTIMIZATION

  Mã số 28
  Tác giả Phạm Công Xuyên, Nguyễn Thanh Tùng
  Tiêu đề LỰA CHỌN THUỘC TÍNH THÔNG QUA GOM CỤM SỬ DỤNG METRIC BIẾN THIÊN THÔNG TIN

  Mã số 29
  Tác giả Nguyễn Trung Thành, Lê Đăng Nguyên
  Tiêu đề ON THE NASH-PRODUCT SHARE CRITERION FOR FAIR ALLOCATION PROBLEMS