TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài chấp nhận

  Mã số 22
  Tác giả Nguyễn Thị Hội, Trần Đình Quế
  Tiêu đề ƯỚC LƯỢNG TƯƠNG TỰ QUAN TÂM NGƯỜI DÙNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI DỰA VÀO CÁC NHÓM THAM GIA

  Mã số 24
  Tác giả Cao Dũng, Lê Tiến
  Tiêu đề TOWARD A LINKED OPEN DATA REPOSITORY ABOUT VIETNAMESE TOURISM

  Mã số 25
  Tác giả Trịnh Khắc Linh, Trần Đình Khang, Phạm Minh Chuẩn
  Tiêu đề PHƯƠNG PHÁP SVM CẢI TIẾN CHO DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG VÀ ỨNG DỤNG CHO DỰ ĐOÁN LIÊN KẾT ĐỒNG TÁC GIẢ

  Mã số 26
  Tác giả Bui Van Tan
  Tiêu đề ĐO ĐỘ TƯƠNG TỰ NGỮA NGHĨA CỦA CẶP NGÔN NGỮ ANH-VIỆT THEO MÔ HÌNH PHÂN MỐI NGỮ NGHĨA SONG NGỮ

  Mã số 27
  Tác giả Hoàng Ngọc Thanh, Trần Văn Lăng
  Tiêu đề TẠO LUẬT CHO CÁC BỨC TƯỜNG LỬA SỬ DỤNG CÁC KỸ THUẬT KẾT HỢP DỰA TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH

  Mã số 28
  Tác giả Chu Bá Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang
  Tiêu đề Phân lớp, định danh Chèo và Quan họ

  Mã số 30
  Tác giả Nhan Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Duy Thiện
  Tiêu đề KẾT HỢP BM25 VỚI XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN TRONG VIỆC DÒ TÌM NHỮNG BÁO CÁO LỖI TRÙNG NHAU

  Mã số 31
  Tác giả Lê Văn Hòa, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
  Tiêu đề ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH CHÂT LUỒNG DỮ LIỆU ĐẾN HIỆU QUẢ TẬP HỢP CHÙM GIẢM ĐỘ TRỂ TẠI NÚT BIÊN MẠNG OBS

  Mã số 35
  Tác giả Do Van Thanh, Pham Ngoc Lam
  Tiêu đề Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam bằng sử dụng luật kết hợp âm dương mở rộng phân biệt

  Mã số 36
  Tác giả Phạm Trung Đức, Võ Viết Minh Nhật, Đặng Thanh Chương
  Tiêu đề PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ BÁO TỐC ĐỘ CHÙM ĐẾN HIỆU QUẢ ĐIỀU KHIỂN CHẤP NHẬN LẬP LỊCH TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG