TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài chấp nhận

  Mã số 30
  Tác giả Nguyễn Thị Hội, Trần Đình Quế, Đàm Gia Mạnh
  Tiêu đề ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG NGỮ NGHĨA CÁC BÀI VIẾT TRÊN MẠNG XÃ HỘI DỰA TRÊN WIKIPEDIA

  Mã số 32
  Tác giả Trần Quốc Chiến, Hồ Văn Hùng
  Tiêu đề Mạng đa hàng hóa đa chi phí tuyến tính mở rộng và bài toán tìm luồng cực đại

  Mã số 33
  Tác giả Hoàng Ngọc Thanh, Trần Văn Lăng
  Tiêu đề RÚT GỌN THUỘC TÍNH SỬ DỤNG ĐỘ LỢI THÔNG TIN ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU NĂNG CỦA CÁC HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG

  Mã số 35
  Tác giả Đỗ Tuấn Hạnh, Đặng Văn Chuyết, Vũ Đình Hòa
  Tiêu đề GIẢI PHÁP CẢI TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN VIDEO TRÊN MÔI TRƯỜNG WIRELESS LAN

  Mã số 36
  Tác giả Nguyễn Hoàng Luân, Nguyễn Quang Tấn, Vũ Đức Lung
  Tiêu đề Kỹ thuật máy học trong việc xác định tham số điều khiển động cơ ô tô

  Mã số 37
  Tác giả Đỗ Văn Thành
  Tiêu đề Mô hình hóa dự báo giá cổ phiếu trong ngữ cảnh dữ liệu chiều cao

  Mã số 38
  Tác giả Đỗ Văn Thành, Đỗ Đức Hiếu
  Tiêu đề Mô phỏng và phân tích rủi ro dự báo trên tập dữ liệu chiều cao

  Mã số 41
  Tác giả Nguyễn Đào Trường, Lê Mỹ Tú, Nguyễn Doãn Cường
  Tiêu đề MỘT PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN MẬT MÃ KHỐI ÁP DỤNG TRONG MẠNG ĐÒI HỎI THỜI GIAN XỬ LÝ NHANH

  Mã số 43
  Tác giả Võ Duy Nguyên, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
  Tiêu đề Evaluation of State-of-the-art Object Detection Methods for Document Image Understanding

  Mã số 46
  Tác giả Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan, Phạm Ngọc Hưng
  Tiêu đề Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng mạng nơ ron lấy chập CNN