TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài chấp nhận

  Mã số 47
  Tác giả Đào Thị Lệ Thủy, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Lê Xuân Thành
  Tiêu đề ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC TRƯNG PHỔ TÍN HIỆU TIẾNG NÓI ĐẾN NHẬN DẠNG CẢM XÚC TIẾNG VIỆT

  Mã số 49
  Tác giả Nguyễn Thị Ánh Phượng, Nguyễn Trường Thắng, Trần Mạnh Đông, Bùi Thị Thư
  Tiêu đề PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC DỰA TRÊN LOGIC TRONG PHÂN TÍCH AN NINH MẠNG

  Mã số 50
  Tác giả Phạm Văn Đăng, Trần Vĩnh Phước, Huỳnh Ngô Phước Tuyền
  Tiêu đề VISUAL REPRESENTATION OF GEOGRAPHIC OBJECTS IN 3D SPACE AT LEVELS OF DIFFERENT DETAILS

  Mã số 51
  Tác giả Chu Bá Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang
  Tiêu đề Một phương pháp tự động hoá trong định danh một số làn điệu dân ca Việt Nam

  Mã số 52
  Tác giả Đặng Văn Thìn, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân
  Tiêu đề Ứng dụng hỗ trợ tra cứu cụm từ dùng trong bài báo khoa học bằng Tiếng Anh

  Mã số 53
  Tác giả TS. Hà Mạnh Đào, Đỗ Xuân Hùng
  Tiêu đề Giải pháp IoT để giám sát, điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị sử dụng công nghệ LED trên cơ sở công nghệ LoRa

  Mã số 54
  Tác giả Nguyễn Văn Quyền, Trần Thái Sơn, Nguyễn Tân Ân
  Tiêu đề THIẾT KẾ HÀM BIẾN ĐỔI ĐỘ XÁM DẠNG CHỮ S TĂNG CƯỜNG ĐỘ TƯƠNG PHẢN ẢNH SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ

  Mã số 55
  Tác giả Vũ Vinh Quang, Nguyễn Thanh Hường
  Tiêu đề Lược đồ sai phân giải bài toán biên cho phương trình vi phân tuyến tính và phi tuyến tính cấp cao

  Mã số 56
  Tác giả Bùi Công Cường, Phạm Văn Chiến, Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Huệ
  Tiêu đề Compositional Rule of Chain Inference in Computational Intelligence Problems

  Mã số 59
  Tác giả Huỳnh Triệu Vỹ, Lê Quốc Hải, Trương Ngọc Châu
  Tiêu đề HHUAL: THUẬT TOÁN ẨN LUẬT KẾT HỢP HỮU ÍCH CAO NHẠY CẢM VÀ MỘT ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN DỰA TRÊN GIÀN GIAO