TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài chấp nhận

  Mã số 60
  Tác giả Nguyễn Hoàng Ngân, Ngô Đức Thành
  Tiêu đề SỬ DỤNG TRỰC QUAN HÓA QUANG PHỔ PHẢN XẠ TRONG VÙNG ÁNH SÁNG NHÌN THẤY ĐỂ PHÂN BIỆT CHẤT LỎNG

  Mã số 61
  Tác giả Cù Việt Dũng, Nguyễn Hữu Quỳnh, Ngô Quốc Tạo, An Hồng Sơn, Lê Mạnh Hùng
  Tiêu đề MỘT PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU ẢNH KHAI THÁC HIỆU QUẢ THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI DÙNG

  Mã số 64
  Tác giả Tạ Yên Thái, Nguyễn Văn Hùng, Ngô Hoàng Huy, Phạm Kim Thư
  Tiêu đề PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỂM ĐÁNH DẤU PITCH VÀ HỒI QUY PHI TUYẾN ĐỂ TỔNG HỢP THANH ĐIỆU CỦA ÂM TIẾT TIẾNG VIỆT RỜI RẠI

  Mã số 65
  Tác giả Hoàng Xuân Trung, Đoàn Văn Hòa, Nguyễn Tân Ân, Ngô Hoàng Huy
  Tiêu đề PHÉP CHUẨN HÓA NHIỀU BỘ ĐẶC TRƯNG MỨC THẤP CỦA ẢNH TRONG TRUY VẤN ẢNH DỰA TRÊN NỘI DUNG

  Mã số 66
  Tác giả Trần Việt Chương, Phan Tấn Quốc, Hà Hải Nam
  Tiêu đề ĐỀ XUẤT MỘT SỐ THUẬT TOÁN HEURISTIC GIẢI BÀI TOÁN CÂY STEINER NHỎ NHẤT

  Mã số 67
  Tác giả Phạm Văn Đồng, Mạc Đăng Khoa, Vũ Thị Hải Hà, Trần Đỗ Đạt
  Tiêu đề RAPID DEVELOPMENT OF TEXT TO SPEECH SYSTEM FOR UNSUPPORTED LANGUAGES USING FAKING INPUT APPROACH: EXPERIMENT WITH MUONG

  Mã số 69
  Tác giả Văn Đình Vỹ Phương, Trần Văn Lăng, Trần Văn Hoài, Lê Văn Vinh
  Tiêu đề Problems of minimum size to binning metagenomic

  Mã số 71
  Tác giả Đỗ Văn Nhỏ, Nguyễn Quang Vũ, Nguyễn Thanh Bình
  Tiêu đề Kiểm thử đột biến bậc cao: Hiệu quả và những vấn đề tồn tại

  Mã số 73
  Tác giả Bùi An Đông, Huỳnh Quốc Thịnh, Bùi Trọng Tú
  Tiêu đề THIẾT KẾ PID TỐC ĐỘ CAO PIPELINE ĐA TẦNG KIỂM SOÁT TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC TRÊN FPGA

  Mã số 75
  Tác giả Phan Thành Huấn, Lê Hoài Bắc
  Tiêu đề THUẬT TOÁN KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN TRÊN DỮ LIỆU GIAO DỊCH VỚI NHIỀU NGƯỠNG PHỔ BIẾN TỐI THIỂU