TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài chấp nhận

  Mã số 97
  Tác giả Triệu Thị Ly Ly, Bùi Thanh Sơn, Lê Thị Hà Bình, Ninh Khánh Duy
  Tiêu đề Một giải pháp Việt hóa cách phát âm các từ vựng tiếng Anh trong văn bản tiếng Việt

  Mã số 98
  Tác giả Lê Thị Thanh Thùy, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân
  Tiêu đề Phân loại câu hỏi tiếng Việt ứng dụng cho hệ thống hỏi đáp mở

  Mã số 103
  Tác giả Lâm Nhựt Khang, Nguyễn Huỳnh Hữu Đức, Võ Lê Minh Trung
  Tiêu đề Xây dựng WordNet cho tiếng Việt

  Mã số 105
  Tác giả Lê Sơn Thái, Đỗ Năng Toàn, Mã Văn Thu, Nguyễn Thị Bích Điệp
  Tiêu đề MỘT KỸ THUẬT DIỄN HỌA NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM DỰA TRÊN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG MÔ HÌNH 3D

  Mã số 106
  Tác giả Đoàn Duy Bình, Phạm Minh Tuấn, Đặng Đức Long
  Tiêu đề Cải tiến thuật toán di truyền và áp dụng dự đoán cấu trúc bậc hai RNA

  Mã số 107
  Tác giả Lâm Đức Khải, Vũ Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Tiến
  Tiêu đề TỐI ƯU HIỆN THỰC THUẬT TOÁN GIẢI MÃ TÍN HIỆU MIMO CHO HỆ THỐNG WLAN 802.11 AC

  Mã số 108
  Tác giả Hoàng Ngọc Hiển, Ngô Đức Lưu, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp
  Tiêu đề MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG XÂM LẤN ĐẾN KHU VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  Mã số 109
  Tác giả Nguyễn Anh Chuyên, Lê Quang Minh, Lê Khánh Dương, Đinh Thị Thanh Uyên
  Tiêu đề MÔ HÌNH MARKOV PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG MÁY CHỦ TÊN MIỀN DNS ANYCAST

  Mã số 110
  Tác giả Đặng Quang Á, Hoàng Mạnh Tuấn
  Tiêu đề Lược đồ sai phân khác thường mô phỏng số một mô hình lan truyền virus máy tính

  Mã số 111
  Tác giả Bùi Đức Dương, Bùi Quang Khải
  Tiêu đề MÔ HÌNH LẬP LUẬN MỜ CHO BÀI TOÁN THƯƠNG LƯỢNG TỰ ĐỘNG DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ TÁC TỬ