TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài chấp nhận

  Mã số 112
  Tác giả Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt, Phan Thượng Cang
  Tiêu đề Nhận dạng dấu vân tay dữ liệu lớn sử dụng Gabor wavelet và MapReduce

  Mã số 114
  Tác giả Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hiếu, Đặng Thiên Bình, Võ Trung Hùng
  Tiêu đề Một cách tiếp cận mới để phát hiện sự giống nhau của văn bản dựa trên phép biến đổi Wavelet rời rạc

  Mã số 115
  Tác giả Mã Văn Thu, Đỗ Năng Toàn, Lê Sơn Thái, Đỗ Hồng Quân
  Tiêu đề MỘT KỸ THUẬT RÚT GỌN BỀ MẶT LƯỚI MÔ HÌNH 3D TRONG THỰC TẠI ẢO

  Mã số 118
  Tác giả Nguyễn Khắc Chiến, Bùi Thanh Khiết, Hồ Đắc Hưng, Nguyễn Hồng Sơn, Hồ Đắc Lộc
  Tiêu đề MỘT MÔ HÌNH HỌC TĂNG CƯỜNG CHO VẤN ĐỀ AUTOSCALING TÀI NGUYÊN TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY DỰA TRÊN FUZZY Q-LEARNING

  Mã số 120
  Tác giả Huỳnh Thanh Tân, Nguyễn Văn Thành
  Tiêu đề Đề xuất thuật toán Local search giải bài toán Max clique

  Mã số 127
  Tác giả Phạm Anh Phương, Quách Hải Thọ
  Tiêu đề MỘT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỮ LIỆU THAM GIA PHÂN LỚP TRONG MÔ HÌNH HỌC BÁN GIÁM SÁT

  Mã số 128
  Tác giả Chung Nam Phong, Trần Cao Đệ
  Tiêu đề ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỦY VÂN ĐỂ BẢO VỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỂM HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  Mã số 130
  Tác giả Nguyễn Văn Tánh, Trần Quang Đức, Nguyễn Linh Giang, Luangoudom Sonxay
  Tiêu đề IoT và những vấn đề thách thức an ninh thông tin

  Mã số 134
  Tác giả Hà Mạnh Toàn, Đỗ Năng Toàn, Trịnh Hiền Anh
  Tiêu đề MỘT KỸ THUẬT CHÈN ĐỐI TƯỢNG ẢO TRONG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

  Mã số 137
  Tác giả Phan Anh Cang, Lê Hoàng Son, Phan Thượng Cang
  Tiêu đề Nhận dạng khuôn mặt dựa trên mô hình xử lý song song và phân tán MapReduce