TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài chấp nhận

  Mã số 196
  Tác giả Phan Anh Phong, Võ Duy Thanh
  Tiêu đề THIẾT KẾ HỆ MỜ TỐI ƯU BẰNG CÁCH KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP SINH LUẬT CỦA WANG-MENDEL VỚI PSO

  Mã số 197
  Tác giả Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh
  Tiêu đề Giải pháp chuyển đổi văn bản tiếng Ê Đê dùng phông chữ riêng sang Unicode

  Mã số 198
  Tác giả Phan Phương Lan, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp
  Tiêu đề Hệ tư vấn dựa trên độ đo cường độ hàm ý và trách nhiệm

  Mã số 199
  Tác giả Phạm Quang Dũng, Vũ Thanh Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Từ Minh Phương
  Tiêu đề A bidirectional path planning algorithm for autonomous parallel car parking with smooth movement consideration

  Mã số 200
  Tác giả Lê Hữu Bình, Võ Thanh Tú, Nguyễn Văn Tam
  Tiêu đề MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG MẠNG ADHOC SỬ DỤNG MÔ HÌNH GIẢI TÍCH TOÁN HỌC

  Mã số 201
  Tác giả Nguyễn Đào Trường
  Tiêu đề PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA XÁC THỰC AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ TRONG MẠNG ĐIỀU HÀNH GIÁM SÁT CÔNG NGHIỆP

  Mã số 202
  Tác giả Nguyễn Minh Hải, Quản Thành Thơ
  Tiêu đề SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU TRONG BÀI TOÁN PHÁT HIỆN MÃ ĐỘC

  Mã số 203
  Tác giả Nguyễn Nho Túy, Phan Huy Khánh, Lê Văn Anh
  Tiêu đề GIẢI PHÁP TƯ VẤN ĐẶT TÊN VÀ QUẢN LÝ TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU (SMS BRANDNAME) CHO DOANH NGHIỆP

  Mã số 204
  Tác giả Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Văn Sĩ
  Tiêu đề ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA TCP VEGAS VÀ TCP RENO KHI KẾT HỢP VỚI GIAO THỨC AODV, DSDV TRONG MẠNG MANET

  Mã số 205
  Tác giả Hoàng Minh Quang, Vũ Đức Thi, Vũ Thị Lan Anh
  Tiêu đề Xây dựng cây quyết định từ bảng quyết định nhất quán