DANH SÁCH BÀI ĐÃ GỬI

  Mã số 2
  Tác giả Huỳnh Triệu Vỹ, Trương Ngọc Châu, Lê Quốc Hải
  Tiêu đề FHURI: THUẬT TOÁN KHAI PHÁTẬP MỤC HỮU ÍCH CAO HIẾM

  Mã số 4
  Tác giả Lê Trung Thực, Lê Phê Đô, Đinh Văn Thành, Bùi Ngọc Quang, Mai Mạnh Trừng
  Tiêu đề ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ PHÂN LỚP GIÁM SÁT NAIVE BAYES PHÁT HIỆN GIAN LẬN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

  Mã số 5
  Tác giả Nguyen Thi Huu Phuong, Đặng Văn Đức, Nguyen Truong Xuan
  Tiêu đề USING LIDAR IN THE STUDY OF CHANGES IN URBAN SURFACE COVERS

  Mã số 7
  Tác giả Nguyễn Minh Hải, Lê Thị Vĩnh Thanh, Văn Thế Thành, Trần Văn Lăng
  Tiêu đề TRA CỨU ẢNH THEO NGỮ NGHĨA DỰA TRÊN ONTOLOGY VÀ CÂY PHÂN CẤP H-TREE

  Mã số 8
  Tác giả Lê Hữu Bình
  Tiêu đề Giải pháp định tuyến trong mạng MANET dựa trên SDN

  Mã số 9
  Tác giả Nguyen Huy, Dang Quoc
  Tiêu đề ỨNG DỤNG BRADLEY-TERRY MINORIZATION-MAXIMIZATION ĐỂ HỌC CÁC ĐẶC TRƯNG TRÊN CỜ CÓ ĐỘ PHÂN NHÁNH CAO

  Mã số 10
  Tác giả Phan Tấn Quốc, Huỳnh Thị Châu Ái
  Tiêu đề Đề xuất một số thuật toán heuristic giải bài toán Clique lớn nhất

  Mã số 11
  Tác giả Đoàn Trí Dũng, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân
  Tiêu đề NHẬN DIỆN TỰ ĐỘNG TỪ HÁN-VIỆT TRONG VĂN BẢN KINH

  Mã số 12
  Tác giả Nguyễn Thị Lan Anh, Hoàng Quang
  Tiêu đề THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU ANCHOR TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ-MỐI QUAN HỆ CÓ YẾU TỐ THỜI GIAN

  Mã số 13
  Tác giả Đỗ Trần Anh Đức, Lương An Vinh
  Tiêu đề Computer-aided translation model integrating with sentence similarity and corpus


  Mã số 14
  Tác giả Cù Việt Dũng, Nguyễn Hữu Quỳnh, Trần Thị Minh Thu
  Tiêu đề Một phương pháp tra cứu ảnh khai thác hiệu quả thông tin phản hồi từ người dùng trong không gian đặc trưng mức cao

  Mã số 15
  Tác giả Do Dac Thiem, Ho Van Khuong
  Tiêu đề SECURITY PERFORMANCE ANALYSIS OF RADIO FREQUENCY ENERGY HARVESTING COGNITIVE RADIO NETWORKS OVER NAKAGAMI-M FADING CHANNELS

  Mã số 16
  Tác giả Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hoàng Kỳ, Hoàng Sơn, Nguyễn Danh Huân
  Tiêu đề Natural language understanding in VSmartDialog - A platform for intelligent interactions

  Mã số 17
  Tác giả Nguyễn Thị Uyên Nhi, Văn Thế Thành, Lê Mạnh Thạnh
  Tiêu đề XÂY DỰNG CÂY PHÂN CỤM CÂN BẰNG CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ẢNH THEO NGỮ NGHĨA

  Mã số 19
  Tác giả Nghiêm Văn Hưng, Đặng Văn Đức, Trịnh Hiền Anh, Hoàng Việt Long, Nguyễn Văn Căn
  Tiêu đề Phương pháp phát hiện nhanh va chạm của vải trong thực tại ảo sử dụng kỹ thuật tính toán song song

  Mã số 20
  Tác giả Phạm Vân Khanh
  Tiêu đề Automated IELTS argumentative Essay Grading Using Machine Learning

  Mã số 21
  Tác giả Nguyen Thi Hoi, Tran Dinh Que, Nguyen Manh Hung
  Tiêu đề A COMPARISON AMONG TEXT DATA CLASSIFICATION ALGORITHMS ON SOCIAL NETWORKS

  Mã số 22
  Tác giả Ta Huu Vinh, Mai Ngoc Anh
  Tiêu đề AN APPLICATION OF BLOCKCHAIN AND PUBLIC-KEY ENCRYPTION TECHNIQUE SHA 256 TO MANAGE STUDENT DATA

  Mã số 23
  Tác giả Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thị Định, Văn Thế Thành
  Tiêu đề TÌM KIẾM ẢNH THEO NGỮ NGHĨA DỰA TRÊN ĐỒ THỊ PHÂN CỤM

  Mã số 24
  Tác giả Nhan Minh Phuc, Nguyen Hoang Duy Thien
  Tiêu đề CẢI TIẾN TRỌNG SỐ KẾT HỢP KỸ THUẬT RÚT TRÍCH ĐA ĐẶC ĐIỂM TRONG VIỆC DÒ TÌM NHỮNG BÁO CÁO LỖI TRÙNG NHAU


  Mã số 25
  Tác giả Lâm Nhựt Khang, Phan Chí Khang, Trần Bảo Ngọc
  Tiêu đề Thực nghiệm tóm tắt rút trích văn bản tiếng Việt

  Mã số 26
  Tác giả Nguyễn Tí Hon, Hà Thị Phương Anh, Phạm Thế Phi
  Tiêu đề KẾT HỢP KỸ THUẬT GOM NHÓM VÀ PHẢN HỒI TƯƠNG ĐỒNG TRONG TÌM KIẾM ẢNH

  Mã số 27
  Tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hồ Thị Thảo Nguyên, Phan Thanh Bi, Nguyễn Thị Kim Luyến, Phạm Thạch Sơn Tùng, Lâm Phú Đức, Lê Minh Hưng, Trần Văn Lăng
  Tiêu đề MÁY HỌC TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ TRÊN NHŨ ẢNH SIÊU ÂM

  Mã số 28
  Tác giả Nguyễn Tiến Duy, Vũ Đức Vương
  Tiêu đề THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐẠI SỐ GIA TỬ CHO ROBOT CHUỖI BÁM QUỸ ĐẠO VÀ TỐI ƯU BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

  Mã số 29
  Tác giả Nguyễn Văn Minh, Huỳnh Ngọc Thiên Trang, Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân
  Tiêu đề Ứng dụng phân tích các đánh giá sản phẩm máy tính của người dùng trong thương mại điện tử

  Mã số 30
  Tác giả Hồ Anh Vọng, Nguyễn Huỳnh Công Dương, Nguyễn Hoàng Danh, Phạm Thị Vân Linh, Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân
  Tiêu đề Nhận diện cung bậc cảm xúc của bình luận Tiếng Việt trên mạng xã hội

  Mã số 31
  Tác giả Đoàn Ngọc Tú
  Tiêu đề Xây dựng cơ chế phát hiện phần mềm độc hại trên mô hình fuzzy hai lớp

  Mã số 32
  Tác giả Nguyen Le Thanh, Tran Cong Hau, Tran Gia Trong Nhan
  Tiêu đề XÁC ĐỊNH TƯƠNG ĐỒNG XUYÊN NGỮ VIỆT- ANH 
SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐỒ THỊ

  Mã số 34
  Tác giả Phạm Hoàng Nam, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Mạnh Toàn, Trần Đình Dũng, Lưu Văn Phúc, Đỗ Mai Trang
  Tiêu đề ỨNG DỤNG PHẦN MỀM EDITPLUS XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÀI LIỆU SỐ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY THỰC HÀNH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

  Mã số 35
  Tác giả Nguyễn Tu Trung, Trần Mạnh Tuấn, Đặng Thị Thu Hiền, Nguyễn Huy Đức, Kiều Tuấn Dung, Nguyễn Văn Nam, Đỗ Oanh Cường
  Tiêu đề NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VIỄN THÁM DỰA TRÊN PHÂN CỤM BÁN GIÁM SÁT MỜ


  Mã số 36
  Tác giả Nguyễn Văn Nam, Trần Mạnh Tuấn, Đặng Thị Thu Hiền, Nguyễn Huy Đức, Kiều Tuấn Dung, Nguyễn Tu Trung, Đỗ Oanh Cường
  Tiêu đề SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỌC MÁY TRONG HỖ TRỢ DIỄN ĐOÁN THỦY LỰC, THỦY VĂN TRÊN HỆ THỐNG BẮC HƯNG HẢI

  Mã số 37
  Tác giả Phan The Duy, Do Hoang Hien, Pham Van Hau
  Tiêu đề A BLOCKCHAIN-BASED SOLUTION OF SECURED AND PRIVACY-PRESERVED PERSONAL HEALTHCARE RECORD EXCHANGE

  Mã số 38
  Tác giả Trần Đình Toàn, Lê Minh Hưng, Trần Văn Lăng, Huỳnh Thị Châu Lan, Trần Văn Thọ
  Tiêu đề DATA MINING IN HEALTHCARE SYSTEM ON PATIENTS CLINICAL SYMPTOMS DATASET

  Mã số 39
  Tác giả Dương Phước Đạt, Lê Mạnh Thạnh, Võ Viết Minh Nhật
  Tiêu đề NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TRUYỀN LẠI CHÙM CÓ ĐIỀU KHIỂN TRÊN MẠNG TCP/OBS

  Mã số 40
  Tác giả Nguyễn Thị Quyên
  Tiêu đề Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3d xây dựng hệ hô hấp

  Mã số 41
  Tác giả Nguyễn Văn Hiên, Trần Đăng Đức, Nguyễn Đình Thuận, Hoàng Văn Hiệp
  Tiêu đề Gaussian Mixture Model Based GNSS Spoofing Detector using Double Carrier Phase Difference

  Mã số 42
  Tác giả Nguyễn Đức Vượng, Lê Khả Hải, Trần Đình Khang
  Tiêu đề Trích chọn đặc trưng và phân tích ảnh x-quang nha khoa

  Mã số 43
  Tác giả Phạm Nghĩa Luân
  Tiêu đề Cải tiến chất lượng dịch nơ ron dựa vào sinh dữ liệu cho miền ít tài nguyên áp dụng cho ngôn ngữ Anh-Việt

  Mã số 44
  Tác giả Nguyễn Việt Khôi, Trần Đăng Đức, Hoàng Văn Hiệp
  Tiêu đề Precise Point Positioning with SigmaIF mask under ionospheric scintillation in equatorial region

  Mã số 45
  Tác giả Đỗ Trung Hiếu, Phan Đức Anh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
  Tiêu đề DEEP LEARNING APPROACH FOR VEHICLE DETECTION ON AERIAL IMAGERY


  Mã số 46
  Tác giả Lương Thị Hồng Lan, Trần Thị Ngân, Hoàng Thị Minh Châu, Roãn Thị Ngân
  Tiêu đề HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH: TIẾP CẬN TỪ HỆ MỜ

  Mã số 47
  Tác giả Pham Trung Duc, Vo Viet Minh Nhat, Dang Thanh Chuong
  Tiêu đề MỘT CẢI TIẾN VỀ ĐIỀU KHIỂN CHẤP NHẬN LẬP LỊCH DỰA TRÊN DỰ BÁO TỐC ĐỘ CHÙM ĐẾN KẾT HỢP ĐƯỜNG TRỄ FDL

  Mã số 48
  Tác giả Nguyễn Thọ Thông, Cù Nguyên Giáp, Trần Mạnh Tuấn, Phạm Minh Chuẩn
  Tiêu đề Modeling Decision-Making in Dynamic Neutrosophic Environments bases on TOPSIS Model and Choquet Integral

  Mã số 49
  Tác giả Trương Minh Tuyền, Nguyễn Hoàng Túng, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Văn Hòa
  Tiêu đề Blockchain và tài sản ngăn chặn

  Mã số 50
  Tác giả Lê Hữu Vinh, Nguyễn Đình Thuân
  Tiêu đề DỰ BÁO GIÁ BITCOIN BẰNG KẾT HỢP MÔ HÌNH ARIMA VÀ MẠNG NƠRON

  Mã số 51
  Tác giả Trần Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Hồng Hải, Phạm Trường An
  Tiêu đề DỰ BÁO MỰC NƯỚC SÔNG MEKONG SỬ DỤNG LSTM VÀ DỮ LIỆU QUAN TRẮC THƯỢNG NGUỒN

  Mã số 52
  Tác giả Hưng Quách Xuân
  Tiêu đề Sử dụng bài toán thỏa mãn ràng buộc để tích hợp ontology mờ.

  Mã số 53
  Tác giả Nguyễn Quang Hải, Trần Phú Vinh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
  Tiêu đề IMPROVEMENT ON SMALL OBJECTS FOR DRONES

  Mã số 54
  Tác giả Lê Thanh Nga
  Tiêu đề Xây dựng tự động kho ngữ liệu phục vụ dạy học tiếng Việt tiểu học

  Mã số 55
  Tác giả Lý Anh Tuấn
  Tiêu đề ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEB NGỮ NGHĨA XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM CÂY TRỒNG THỜI VỤ


  Mã số 56
  Tác giả Đỗ Năng Toàn, Hà Mạnh Toàn, Phạm Bá Mấy, Ngô Đức Vĩnh
  Tiêu đề Một kỹ thuật định vị đối tượng trong hệ thống camera giám sát phục vụ theo dõi trực quan

  Mã số 57
  Tác giả Chung Mạnh Quỳnh, Lê Đức Tiến, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
  Tiêu đề Single deep neural network on dataset captured by drones

  Mã số 58
  Tác giả Đỗ Năng Toàn, Hà Mạnh Toàn
  Tiêu đề Một kỹ thuật định vị đối tượng trên camera với nền thay đổi

  Mã số 59
  Tác giả Lý Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng
  Tiêu đề ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEB NGỮ NGHĨA XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRA CỨU HỌC LIỆU E-LEARNING DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

  Mã số 60
  Tác giả Dương Ngọc Hải, Nguyễn Quang Thái
  Tiêu đề MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ TRONG TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC DÒNG CHẢY HAI PHA LỎNG - KHÍ

  Mã số 61
  Tác giả Vũ Đức Thi
  Tiêu đề VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯƠNG DƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN TẬP RÚT GỌN TRONG BẢNG QUYẾT ĐỊNH

  Mã số 62
  Tác giả Mai Ngoc Anh, Pham Duy Duong, Dang Thanh Tung, Nguyen Minh Nga
  Tiêu đề An application of fuzzy logic for prostate disease diagnosis

  Mã số 63
  Tác giả Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hoàng Anh
  Tiêu đề Cải thiện chất lượng bộ tổng hợp tiếng nói eSpeak NG trên thiết bị cho tiếng Việt

  Mã số 64
  Tác giả Nguyễn Văn Toán, Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng Quang
  Tiêu đề MỘT PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH STER SANG OWL ONTOLOGY

  Mã số 65
  Tác giả Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều
  Tiêu đề Mô hình chuỗi thời gian mờ bậc cao hai nhân tố kết hợp với tối ưu bầy đàn cho dự báo nhiệt độ và thị trường chứng khoán.


  Mã số 66
  Tác giả Trần Lệ Quyên, Nguyễn Thị Thúy Loan, Võ Đình Bảy
  Tiêu đề MỘT THUẬT TOÁN HIỆU QUẢ KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP HỮU ÍCH CAO DỰA TRÊN DÀN

  Mã số 67
  Tác giả Nguyen Xuan Dat, Nguyen Hong Long, Nguyen Tung Lam, Nguyen Viet Ha
  Tiêu đề Nghiên cứu thiết kế và chế tạo rô bốt dáng người được điều khiển và giám sát bằng smartphone

  Mã số 68
  Tác giả Phạm Thị Kim Dung
  Tiêu đề TIẾN HOÁ TRONG DÒNG SẢN PHẨM VỚI NGÔN NGỮ FFML

  Mã số 69
  Tác giả Nguyễn Duy Hải, Lê Văn Năm
  Tiêu đề Đề xuất mô hình kiến trúc hệ thống thông tin tổng thể tại các trường đại học sư phạm ở Việt Nam

  Mã số 70
  Tác giả Đỗ Thị Lan Anh
  Tiêu đề Một số kết quả về khai phá luật kết hợp trên khối dữ liệu

  Mã số 71
  Tác giả Nguyen Huu Phong, Ho Van Khuong, Vo Nguyen Quoc Bao
  Tiêu đề Evaluating the effect of the self-interference on the performance of full-duplex two-way relaying communication with energy harvesting

  Mã số 72
  Tác giả Võ Hoàng Quốc Nhân, Trần Nhật Phương, Ngô Hà Văn Đạt, Trương Văn Hà, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Đức Mận
  Tiêu đề Trao đổi và chia sẻ các dịch vụ học tập trong trường đại học sử dụng chuỗi khối và hợp đồng thông minh

  Mã số 73
  Tác giả Huỳnh Trương Nhựt, Nguyễn Cường Phát, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Võ Duy Nguyên
  Tiêu đề Human detection on visdrone dataset: An Evaluation of the State of the Art

  Mã số 74
  Tác giả Đoàn Thiện Minh, Trần Văn Lăng, Văn Đình Vỹ Phương, Phan Mạnh Thường
  Tiêu đề Kỹ thuật học sâu trong việc giải quyết một số bài toán thuộc lĩnh vực y khoa

  Mã số 75
  Tác giả Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Minh Hải
  Tiêu đề Ước lượng cảm xúc khuôn mặt người: tổng quan về sự phân loại và mức độ cảm xúc


  Mã số 76
  Tác giả Dao Thuy Quynh, Nguyen Huu Quynh
  Tiêu đề MỘT PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU ẢNH XỬ LÝ ĐIỂM MẮC KẸT CỦA TRUY VẤN ĐA ĐIỂM TRONG PHẢN HỒI LIÊN QUAN

  Mã số 77
  Tác giả Le Ngoc Thang, Le Quang Minh
  Tiêu đề MÔ HÌNH TÓM TẮT TỰ ĐỘNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THỂ LOẠI BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ

  Mã số 78
  Tác giả Nguyễn Duy Minh
  Tiêu đề Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh bộ điều khiển PID mờ sử dụng đại số gia tử

  Mã số 79
  Tác giả Huỳnh Xuân Hiệp, Lai Út Bé, Phan Thượng Cang, Võ Hải Đăng, Hồ Văn Tú
  Tiêu đề LAN TRUYỀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI VỚI MÔ HÌNH DỊCH TỄ HỌC

  Mã số 80
  Tác giả Nguyen Thi Anh Dao, Nguyen Thi Bao Trang, Vo Ngoc Ro, Phuong Nam, Bui Le Hoai Linh, Le Quang Phuc, Le Tien Dung
  Tiêu đề Kỹ Thuật Xây Dựng Chatbot Sử Dụng Dialogflow- Ứng Dụng Hỗ Trợ Quản Lý Đơn Hàng Trên Facebook

  Mã số 81
  Tác giả Lê Hoàng Văn, Lê Tuấn Anh, Lương Vinh Quốc Danh
  Tiêu đề HỆ THỐNG THU THẬP CHỈ SỐ NƯỚC TIÊU THỤ TỰ ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG LoRa

  Mã số 82
  Tác giả Lê Hải Toàn, Nguyễn Thanh Bình, Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Thị Trâm
  Tiêu đề ĐỊNH VỊ NGUỒN PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DRSSI CẢI TIẾN

  Mã số 83
  Tác giả Tô Khánh Toàn, Võ Hải Đăng, Trần Thị Cẩm Tú, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp
  Tiêu đề SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ PHÂN CỤM VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

  Mã số 84
  Tác giả Nguyễn Tích Lăng
  Tiêu đề XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI DỰA TRÊN LÍ THUYẾT TRẮC NGHIỆM HIỆN ĐẠI IRT VÀ ỨNG DỤNG

  Mã số 85
  Tác giả Đỗ Thị Lan Anh, Trịnh Đình Thắng, Trần Minh Tuyến
  Tiêu đề CÁC THUẬT TOÁN TÍNH GIA TĂNG MA TRẬN ĐỘ HỖ TRỢ TRÊN KHỐI QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÊN LÁT CẮT KHI TẬP ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI


  Mã số 86
  Tác giả Lâm Nhựt Khang
  Tiêu đề Cải thiện chất lượng wordnet

  Mã số 87
  Tác giả Nguyễn Tiến Hà, Nguyễn Thị Minh Huyền
  Tiêu đề Xây dựng tự động từ điển Việt – Anh và ứng dụng trong lĩnh vực du lịch

  Mã số 88
  Tác giả Nguyễn Minh Sơn, Phan Thị Hường, Nguyễn Ngọc Hoài
  Tiêu đề Xây dựng hệ thống phân loại trái cam đạt/không đạt chất lượng

  Mã số 89
  Tác giả Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Minh Sơn
  Tiêu đề Nâng cao độ tin cậy của thông tin bằng cấp với blockchain và smart contract

  Mã số 90
  Tác giả Dang Quang A, Hoang Manh Tuan
  Tiêu đề Global dynamics of a computer virus propagation model with feedback controls

  Mã số 91
  Tác giả Nguyễn Minh Sơn, Phan Thị Hường, Nguyễn Quang Nhựt Quỳnh
  Tiêu đề Một phương pháp nâng cao chất lượng ảnh trong việc đọc và xử lý biển số xe

  Mã số 92
  Tác giả Huỳnh Quang Đức, Trần Thanh Phước, Nguyễn Thế Hữu
  Tiêu đề A SENSE TAGGING ALGORITHM USING UNSUPERVISED METHOD

  Mã số 95
  Tác giả Vũ Xuân Hạnh, Hoàng Xuân Dậu
  Tiêu đề PHÁT HIỆN DGA BOTNET SỬ DỤNG KẾT HỢP NHIỀU NHÓM ĐẶC TRƯNG PHÂN LOẠI TÊN MIỀN

  Mã số 96
  Tác giả Lê Cường, Vũ Việt Vũ, Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Hải Yến
  Tiêu đề CHOOSING SEEDS FOR SEMI-SUPERVISED GRAPH BASED CLUSTERING

  Mã số 97
  Tác giả Nguyễn Trung Hào, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
  Tiêu đề Phát Hiện Phương Tiện Giao Thông Sử Dụng Mạng Học Sâu


  Mã số 98
  Tác giả Lê Minh Tuấn, Lê Hoàng Sơn, Đặng Thanh Hải
  Tiêu đề Nghiên cứu đề xuất mô hình mạng động cho bài toán lập lịch tài nguyên trong mạng Long Term Evolution

  Mã số 99
  Tác giả Nguyễn Phi Hùng, Phan Đức Anh, Phan Thế Duy, Nguyễn Văn Kiệt
  Tiêu đề UIT-ODSMS: HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỖ TRỢ HIẾN VÀ NHẬN MÔ TẠNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

  Mã số 100
  Tác giả Dương Minh Hùng, Lê Mạnh Thạnh, Lê Trung Hiếu
  Tiêu đề Một phương pháp xây dựng ngữ liệu song ngữ Anh-Việt từ nguồn tài nguyên internet

  Mã số 101
  Tác giả Trang Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thu Dự, Nguyễn Văn Huy, Lưu Quang Huân, Huỳnh Tường Nguyên, Lê Mậu Long
  Tiêu đề Hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho các kênh đầu tư tín dụng ít rủi ro

  Mã số 102
  Tác giả Pham Quoc Khanh, Ho Pham Huy Anh
  Tiêu đề ADVANCED INTELLIGENT IDENTIFICATION OF PMSM MACHINE PARAMETER USING MODIFIED JAYA OPTIMIZATION ALGORITHM

  Mã số 103
  Tác giả Đỗ Xuân Huyền, Hà Viết Hải, Trần Văn Long
  Tiêu đề XỬ LÝ CÁC MỆNH ĐỀ VỀ DỮ LIỆU CHIA SẺ CỦA OPENMP TRÊN CÁC HỆ THỐNG SỬ DỤNG BỘ NHỚ PHÂN TÁN

  Mã số 104
  Tác giả Đặng Quang Long, Đặng Quang Á
  Tiêu đề Numerical method for solving a fully third order nonlinear boundary value problem

  Mã số 105
  Tác giả Lương An Vinh
  Tiêu đề SO SÁNH CÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO ĐỘ KHÓ

  Mã số 106
  Tác giả Dương Trung Nghĩa, Trần Ngọc Tuyền, Huỳnh Xuân Hiệp
  Tiêu đề AUTOMATED PNEUMONIA DETECTION IN X-RAY IMAGES VIA DEPTHWISE SEPARABLE CONVOLUTION BASED LEARNING

  Mã số 107
  Tác giả Phan Ngoc Hoang, Bui Thi Thu Trang, Vladimir Grigorievich Spitsyn
  Tiêu đề USING SPEECH RECOGNITION FOR DEVELOPMENT ENGLISH PRONUNCIATION PRACTICING SYSTEM


  Mã số 108
  Tác giả Lê Phước Thành, Đoàn Văn Thắng, Võ Quang Hoàng Khang, Nguyễn Xuân Nhựt, Trương Minh Tuấn
  Tiêu đề Ứng dụng ngôn ngữ r trong việc phân tích dữ liệu

  Mã số 109
  Tác giả Huỳnh Hữu Nghĩa
  Tiêu đề HƯỚNG ĐẾN KHUNG PHẦN MỀM KHAI THÁC THÔNG TIN Y TẾ DỰA TRÊN KHÁI NIỆM

  Mã số 110
  Tác giả Lê Xuân Việt
  Tiêu đề KẾT XUẤT THÔNG TIN DẠNG NGÔN NGỮ TỪ DỮ LIỆU SỐ VÀ THỬ NGHIỆM

  Mã số 111
  Tác giả Tạ Tuấn Anh
  Tiêu đề QUẢN LÝ QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ LIÊN TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

  Mã số 112
  Tác giả Lê Tiến Mẫu, Nguyễn Tấn Khôi, Raffin Romain
  Tiêu đề Nhận dạng các bộ phận trên đối tượng 3D dựa vào kỹ thuật học sâu MASK R-CNN

  Mã số 113
  Tác giả Doan Vu Thinh
  Tiêu đề PaiRT: Accuarate Identification Pipeline helping for Real Time PCR

  Mã số 114
  Tác giả Đinh Thị Thu Hương
  Tiêu đề Giải pháp "Deface tracking" dựa trên cơ chế phân tích và phát hiện sự thay đổi giao diện, nội dung của website

  Mã số 115
  Tác giả Phạm Hữu Mão, Ngô Thanh Hùng
  Tiêu đề A query processing algorithm on Neo4j distributed graph database containing copies of relationships

  Mã số 116
  Tác giả Ngọc Lê Trọng, Quán Hồ Đắc, Bảo Phạm Thế, Hiếu Huỳnh Trung
  Tiêu đề XÁC ĐỊNH BIÊN U GAN TRONG ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ Ổ BỤNG BA CHIỀU SỬ DỤNG THUẬT TOÁN HỌC NHANH THÔNG TIN CỤC BỘ

  Mã số 117
  Tác giả Huynh Van Thanh, Vo Phuoc Hung, Nguyen Thai Son, Tram Hoang Nam, Do Thanh Nghi
  Tiêu đề GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH CHO ẢNH STEREO DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP DỊCH CHUYỂN HISTOGRAM VÀ EMD


  Mã số 118
  Tác giả Anh Duy Trần, Duy Nguyên Võ
  Tiêu đề ÁP DỤNG KỸ THUẬT XỬ LÝ SONG SONG ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ CỦA THUẬT TOÁN STATE-SPADE KHI KHAI THÁC MẪU TUẦN TỰ PHỔ BIẾN

  Mã số 119
  Tác giả Nguyễn Quốc Hưng, Đặng Quang Á, Vũ Vinh Quang
  Tiêu đề PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN BIÊN TAM ĐIỀU HÒA PHI TUYẾN