DANH SÁCH BÀI ĐÃ GỬI

  Mã số 2
  Tác giả Huỳnh Triệu Vỹ, Lê Quốc Hải, Trương Ngọc Châu
  Tiêu đề FHURIM: THUẬT TOÁN KHAI PHÁ TẬP MỤC HỮU ÍCH CAO HIẾM

  Mã số 4
  Tác giả Lê Trung Thực, Lê Phê Đô, Đinh Văn Thành, Bùi Ngọc Quang, Mai Mạnh Trừng
  Tiêu đề ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ PHÂN LỚP GIÁM SÁT NAIVE BAYES PHÁT HIỆN GIAN LẬN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

  Mã số 7
  Tác giả Nguyễn Minh Hải, Lê Thị Vĩnh Thanh, Văn Thế Thành, Trần Văn Lăng
  Tiêu đề TRA CỨU ẢNH THEO NGỮ NGHĨA DỰA TRÊN CÂY PHÂN CỤM PHÂN CẤP

  Mã số 8
  Tác giả Le Huu Binh, Vo Thanh Tu, Nguyen Van Tam
  Tiêu đề CROSS-LAYER ROUTING GUARANTEES QoT IN MANET BASED ON SOFTWARE DEFINED NETWORKS

  Mã số 9
  Tác giả Nguyen Huy, Dang Quoc
  Tiêu đề ỨNG DỤNG BRADLEY-TERRY MINORIZATION-MAXIMIZATION ĐỂ HỌC CÁC ĐẶC TRƯNG TRÊN CỜ CÓ ĐỘ PHÂN NHÁNH CAO

  Mã số 10
  Tác giả Phan Tấn Quốc, Huỳnh Thị Châu Ái
  Tiêu đề Đề xuất một số thuật toán heuristic giải bài toán Clique lớn nhất

  Mã số 11
  Tác giả Đoàn Trí Dũng, Nguyễn An Bình, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân
  Tiêu đề NHẬN DIỆN TỰ ĐỘNG TỪ HÁN-VIỆT TRONG VĂN BẢN KINH

  Mã số 12
  Tác giả Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Việt Khoa, Hoàng Quang
  Tiêu đề THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU ANCHOR TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ-MỐI QUAN HỆ CÓ YẾU TỐ THỜI GIAN

  Mã số 13
  Tác giả Đỗ Trần Anh Đức, Lương An Vinh
  Tiêu đề Computer-aided translation model integrating with sentence similarity and corpus

  Mã số 14
  Tác giả Cu Viet Dung, Nguyen Huu Quynh, Tran Thi Minh Thu
  Tiêu đề Một phương pháp tra cứu ảnh học biểu diễn và học đa tạp cho giảm chiều với thông tin từ người dùng


  Mã số 15
  Tác giả Do Dac Thiem, Ho Van Khuong
  Tiêu đề SECURITY PERFORMANCE ANALYSIS OF RADIO FREQUENCY ENERGY HARVESTING COGNITIVE RADIO NETWORKS OVER NAKAGAMI-M FADING CHANNELS

  Mã số 16
  Tác giả Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hoàng Kỳ, Hoàng Sơn, Nguyễn Danh Huân, Nguyễn Thanh Hùng
  Tiêu đề Natural language understanding in SmartDialog - A platform for Vietnamese intelligent interactions

  Mã số 17
  Tác giả Nguyễn Thị Uyên Nhi, Văn Thế Thành, Lê Mạnh Thạnh
  Tiêu đề A SELF-BALANCED CLUSTERING TREE APPLY FOR SEMANTIC-BASED IMAGE RETRIEVAL

  Mã số 19
  Tác giả Nghiêm Văn Hưng, Đặng Văn Đức, Trịnh Hiền Anh, Hoàng Việt Long, Nguyễn Văn Căn
  Tiêu đề Phương pháp phát hiện nhanh va chạm của vải trong thực tại ảo sử dụng kỹ thuật tính toán song song

  Mã số 20
  Tác giả Phạm Vân Khanh
  Tiêu đề Automated IELTS argumentative Essay Grading Using Machine Learning

  Mã số 21
  Tác giả Nguyễn Thị Hội, Trần Đình Quế, Nguyễn Mạnh Hùng
  Tiêu đề A COMPARISON AMONG TEXT DATA CLASSIFICATION ALGORITHMS ON SOCIAL NETWORKS

  Mã số 22
  Tác giả Ta Huu Vinh, Mai Ngoc Anh
  Tiêu đề AN APPLICATION OF BLOCKCHAIN AND PUBLIC-KEY ENCRYPTION TECHNIQUE SHA 256 TO MANAGE STUDENT DATA

  Mã số 23
  Tác giả Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thị Định, Văn Thế Thành
  Tiêu đề TÌM KIẾM ẢNH THEO NGỮ NGHĨA DỰA TRÊN ĐỒ THỊ CỤM

  Mã số 24
  Tác giả Nhan Minh Phuc, Nguyen Hoang Duy Thien
  Tiêu đề CẢI TIẾN TRỌNG SỐ KẾT HỢP KỸ THUẬT RÚT TRÍCH ĐA ĐẶC ĐIỂM TRONG VIỆC DÒ TÌM NHỮNG BÁO CÁO LỖI TRÙNG NHAU

  Mã số 25
  Tác giả Lâm Nhựt Khang, Phan Chí Khang, Trần Bảo Ngọc
  Tiêu đề Thực nghiệm tóm tắt rút trích văn bản tiếng Việt


  Mã số 26
  Tác giả Nguyễn Tí Hon, Hà Thị Phương Anh, Phạm Thế Phi
  Tiêu đề KẾT HỢP KỸ THUẬT GOM NHÓM VÀ PHẢN HỒI TƯƠNG ĐỒNG TRONG TÌM KIẾM ẢNH

  Mã số 27
  Tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hồ Thị Thảo Nguyên, Phan Thanh Bi, Nguyễn Thị Kim Luyến, Phạm Thạch Sơn Tùng, Lâm Phú Đức, Lê Minh Hưng
  Tiêu đề MÁY HỌC TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ TRÊN NHŨ ẢNH SIÊU ÂM

  Mã số 28
  Tác giả Nguyễn Tiến Duy, Vũ Đức Vương
  Tiêu đề THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐẠI SỐ GIA TỬ CHO ROBOT CHUỖI BÁM QUỸ ĐẠO VÀ TỐI ƯU BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

  Mã số 29
  Tác giả Nguyễn Văn Minh, Huỳnh Ngọc Thiên Trang, Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân
  Tiêu đề Ứng dụng phân tích các đánh giá sản phẩm máy tính của người dùng trong thương mại điện tử

  Mã số 30
  Tác giả Hồ Anh Vọng, Nguyễn Huỳnh Công Dương, Nguyễn Hoàng Danh, Phạm Thị Vân Linh, Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân
  Tiêu đề Nhận diện cung bậc cảm xúc của bình luận Tiếng Việt trên mạng xã hội

  Mã số 31
  Tác giả Đoàn Ngọc Tú, Nguyễn Văn Căn, Hoàng Việt Long
  Tiêu đề ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ THUẬT HỌC MÁY TRONG BÀI TOÁN PHÁT HIỆN TẬP TIN ĐỘC HẠI

  Mã số 32
  Tác giả Le Thanh Nguyen, Tran Gia Trong Nhan, Tran Cong Hau, Dinh Dien
  Tiêu đề XÁC ĐỊNH TƯƠNG ĐỒNG XUYÊN NGỮ VIỆT- ANH 
SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐỒ THỊ

  Mã số 34
  Tác giả Phạm Hoàng Nam, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Mạnh Toàn, Trần Đình Dũng, Lưu Văn Phúc, Đỗ Mai Trang
  Tiêu đề ỨNG DỤNG PHẦN MỀM EDITPLUS XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÀI LIỆU SỐ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY THỰC HÀNH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

  Mã số 35
  Tác giả Nguyễn Tu Trung, Trần Mạnh Tuấn, Đặng Thị Thu Hiền, Nguyễn Huy Đức, Kiều Tuấn Dung, Nguyễn Văn Nam, Đỗ Oanh Cường
  Tiêu đề NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VIỄN THÁM DỰA TRÊN PHÂN CỤM BÁN GIÁM SÁT MỜ

  Mã số 36
  Tác giả Nguyễn Văn Nam, Trần Mạnh Tuấn, Đặng Thị Thu Hiền, Nguyễn Huy Đức, Kiều Tuấn Dung, Nguyễn Tu Trung, Đỗ Oanh Cường
  Tiêu đề SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỌC MÁY TRONG HỖ TRỢ DIỄN ĐOÁN THỦY LỰC, THỦY VĂN TRÊN HỆ THỐNG BẮC HƯNG HẢI


  Mã số 37
  Tác giả Phan The Duy, Do Hoang Hien, Pham Van Hau
  Tiêu đề A BLOCKCHAIN-BASED SOLUTION OF SECURED AND PRIVACY-PRESERVED PERSONAL HEALTHCARE RECORD EXCHANGE

  Mã số 38
  Tác giả Trần Đình Toàn, Lê Minh Hưng, Trần Văn Lăng, Huỳnh Thị Châu Lan, Trần Văn Thọ
  Tiêu đề DATA MINING IN HEALTHCARE SYSTEM ON PATIENTS CLINICAL SYMPTOMS DATASET

  Mã số 39
  Tác giả Dương Phước Đạt, Lê Mạnh Thạnh, Võ Viết Minh Nhật
  Tiêu đề NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TRUYỀN LẠI CHÙM CÓ ĐIỀU KHIỂN TRÊN MẠNG TCP/OBS

  Mã số 40
  Tác giả Nguyễn Thị Quyên
  Tiêu đề Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3d xây dựng hệ hô hấp

  Mã số 41
  Tác giả Nguyễn Văn Hiên, Trần Đăng Đức, Nguyễn Đình Thuận, Hoàng Văn Hiệp
  Tiêu đề Gaussian Mixture Model Based GNSS Spoofing Detector using Double Carrier Phase Difference

  Mã số 42
  Tác giả Nguyễn Đức Vượng, Lê Khả Hải, Trần Đình Khang
  Tiêu đề Trích chọn đặc trưng và phân tích ảnh x-quang nha khoa

  Mã số 43
  Tác giả Phạm Nghĩa Luân, Nguyễn Văn Vinh
  Tiêu đề THÍCH ỨNG MIỀN TRONG DỊCH MÁY NƠ RON CHO CẶP NGÔN NGỮ ANH - VIỆT

  Mã số 44
  Tác giả Nguyễn Việt Khôi, Trần Đăng Đức, Hoàng Văn Hiệp
  Tiêu đề Precise Point Positioning with SigmaIF mask under ionospheric scintillation in equatorial region

  Mã số 45
  Tác giả Đỗ Trung Hiếu, Phan Đức Anh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
  Tiêu đề PIXEL-LEVEL CONTEXT FOR VEHICLE DETECTION

  Mã số 46
  Tác giả Lương Thị Hồng Lan, Trần Thị Ngân, Hoàng Thị Minh Châu, Roãn Thị Ngân
  Tiêu đề HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH: TIẾP CẬN TỪ HỆ MỜ


  Mã số 47
  Tác giả Pham Trung Duc, Vo Viet Minh Nhat, Dang Thanh Chuong
  Tiêu đề MỘT CẢI TIẾN VỀ ĐIỀU KHIỂN CHẤP NHẬN LẬP LỊCH DỰA TRÊN DỰ BÁO TỐC ĐỘ CHÙM ĐẾN KẾT HỢP ĐƯỜNG TRỄ FDL

  Mã số 48
  Tác giả Nguyễn Thọ Thông, Cù Nguyên Giáp, Trần Mạnh Tuấn, Phạm Minh Chuẩn, Phạm Minh Hoàng, Đỗ Đức Đông
  Tiêu đề Modeling Decision-Making in Dynamic Neutrosophic Environments bases on TOPSIS Model and Choquet Integral

  Mã số 49
  Tác giả Trương Minh Tuyền, Nguyễn Hoàng Túng, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Văn Hòa
  Tiêu đề Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ blockchain

  Mã số 50
  Tác giả Lê Hữu Vinh, Nguyễn Đình Thuân
  Tiêu đề DỰ BÁO GIÁ BITCOIN BẰNG KẾT HỢP MÔ HÌNH ARIMA VÀ MẠNG NƠRON

  Mã số 51
  Tác giả Trần Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Hồng Hải, Phạm Trường An
  Tiêu đề DỰ BÁO MỰC NƯỚC SÔNG MEKONG SỬ DỤNG LSTM VÀ DỮ LIỆU QUAN TRẮC THƯỢNG NGUỒN

  Mã số 52
  Tác giả Quách Xuân Hưng
  Tiêu đề Sử dụng bài toán thỏa mãn ràng buộc để so khớp ontology mờ.

  Mã số 53
  Tác giả Nguyễn Quang Hải, Trần Phú Vinh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
  Tiêu đề DEEP FEATURE EXTRACTORS FOR TINY OBJECT DETECTION IN AERIAL IMAGES

  Mã số 54
  Tác giả Lê Thanh Nga
  Tiêu đề Xây dựng tự động kho ngữ liệu phục vụ dạy học tiếng Việt tiểu học

  Mã số 55
  Tác giả Lý Anh Tuấn
  Tiêu đề ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEB NGỮ NGHĨA XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM CÂY TRỒNG THỜI VỤ

  Mã số 56
  Tác giả Đỗ Năng Toàn, Hà Mạnh Toàn, Phạm Bá Mấy, Ngô Đức Vĩnh
  Tiêu đề Một kỹ thuật định vị đối tượng trong hệ thống camera giám sát phục vụ theo dõi trực quan


  Mã số 57
  Tác giả Chung Mạnh Quỳnh, Lê Đức Tiến, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
  Tiêu đề Single deep neural network on dataset captured by drones

  Mã số 58
  Tác giả Đỗ Năng Toàn, Hà Mạnh Toàn
  Tiêu đề Một kỹ thuật định vị đối tượng trên camera với nền thay đổi

  Mã số 59
  Tác giả Lý Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng
  Tiêu đề ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEB NGỮ NGHĨA XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRA CỨU HỌC LIỆU E-LEARNING DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

  Mã số 60
  Tác giả Dương Ngọc Hải, Nguyễn Quang Thái
  Tiêu đề MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ TRONG TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC DÒNG CHẢY HAI PHA LỎNG - KHÍ

  Mã số 61
  Tác giả Vũ Đức Thi
  Tiêu đề VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯƠNG DƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN TẬP RÚT GỌN TRONG BẢNG QUYẾT ĐỊNH

  Mã số 62
  Tác giả Mai Ngoc Anh, Pham Duy Duong, Dang Thanh Tung, Nguyen Minh Nga
  Tiêu đề Designing fuzzy rules of a medical expert system for consulting prostate diseases.

  Mã số 63
  Tác giả Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hoàng Anh
  Tiêu đề Cải thiện chất lượng bộ tổng hợp tiếng nói eSpeak NG trên thiết bị cho tiếng Việt

  Mã số 64
  Tác giả Nguyễn Văn Toán, Võ Hoàng Liên Minh, Anh Nguyễn Thế, Hoàng Quang
  Tiêu đề MỘT PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH STER SANG OWL ONTOLOGY

  Mã số 65
  Tác giả Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều
  Tiêu đề Mô hình chuỗi thời gian mờ bậc cao hai nhân tố kết hợp với tối ưu bầy đàn cho dự báo nhiệt độ và thị trường chứng khoán.

  Mã số 66
  Tác giả Trần Lệ Quyên, Nguyễn Thị Thúy Loan, Võ Đình Bảy
  Tiêu đề MỘT THUẬT TOÁN HIỆU QUẢ KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP HỮU ÍCH CAO DỰA TRÊN DÀN


  Mã số 67
  Tác giả Nguyễn Xuân Đạt, Nguyễn Hồng Long, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Việt Hà
  Tiêu đề Lập trình điều khiển mobile robot sử dụng Arduino Mega 2560 kết hợp module Bluetooth HC05.

  Mã số 68
  Tác giả Phạm Thị Kim Dung
  Tiêu đề TIẾN HOÁ TRONG DÒNG SẢN PHẨM VỚI NGÔN NGỮ FFML

  Mã số 69
  Tác giả Nguyễn Duy Hải, Lê Văn Năm
  Tiêu đề ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KIẾN TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔNG THỂ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Ở VIỆT NAM

  Mã số 70
  Tác giả Đỗ Thị Lan Anh
  Tiêu đề Một số kết quả về khai phá luật kết hợp trên khối dữ liệu

  Mã số 71
  Tác giả Nguyen Huu Phong, Ho Van Khuong, Vo Nguyen Quoc Bao
  Tiêu đề Evaluating the effect of the self-interference on the performance of full-duplex two-way relaying communication with energy harvesting

  Mã số 72
  Tác giả Võ Hoàng Quốc Nhân, Trần Nhật Phương, Ngô Hà Văn Đạt, Trương Văn Hà, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Đức Mận, Hà Thị Như Hằng
  Tiêu đề Leverage the Block-chain Technology to Manage Smart Contract in Asset Trading

  Mã số 73
  Tác giả Huỳnh Trương Nhựt, Nguyễn Cường Phát, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Võ Duy Nguyên
  Tiêu đề DETECTING HUMAN FROM SPACE: AN EVALUATION OF DEEP LEARNING MODERN APPROACHES

  Mã số 74
  Tác giả Đoàn Thiện Minh, Trần Văn Lăng, Văn Đình Vỹ Phương, Phan Mạnh Thường
  Tiêu đề Kỹ thuật học sâu trong việc giải quyết một số bài toán thuộc lĩnh vực y khoa

  Mã số 75
  Tác giả Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Minh Hải
  Tiêu đề Ước lượng cảm xúc của người: tổng quan về sự phân loại biểu cảm khuôn mặt và ước lượng mức độ

  Mã số 76
  Tác giả Đào Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Hữu Quỳnh, Ngô Quốc Tạo
  Tiêu đề NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU ẢNH DỰA VÀO NỘI DUNG THÔNG QUA PHÂN CỤM GIA TĂNG


  Mã số 77
  Tác giả Le Ngoc Thang, Le Quang Minh
  Tiêu đề MÔ HÌNH TÓM TẮT TỰ ĐỘNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THỂ LOẠI BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ

  Mã số 78
  Tác giả Nguyễn Duy Minh
  Tiêu đề Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh bộ điều khiển PID mờ sử dụng đại số gia tử

  Mã số 79
  Tác giả Huỳnh Xuân Hiệp, Lai Út Bé, Phan Thượng Cang, Võ Hải Đăng, Hồ Văn Tú
  Tiêu đề LAN TRUYỀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI VỚI MÔ HÌNH DỊCH TỄ HỌC

  Mã số 80
  Tác giả Nguyen Thi Anh Dao, Nguyen Thi Bao Trang, Vo Ngoc Ro, Phuong Nam, Bui Le Hoai Linh, Le Quang Phuc, Le Tien Dung
  Tiêu đề Kỹ Thuật Xây Dựng Chatbot Sử Dụng Dialogflow- Ứng Dụng Hỗ Trợ Quản Lý Đơn Hàng Trên Facebook

  Mã số 81
  Tác giả Lê Hoàng Văn, Lê Tuấn Anh, Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Thị Trâm
  Tiêu đề HỆ THỐNG THU THẬP CHỈ SỐ NƯỚC TIÊU THỤ TỰ ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG LoRa

  Mã số 82
  Tác giả Lê Hải Toàn, Nguyễn Thanh Bình, Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Thị Trâm
  Tiêu đề ĐỊNH VỊ NGUỒN PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DRSSI CẢI TIẾN

  Mã số 83
  Tác giả Tô Khánh Toàn, Võ Hải Đăng, Trần Thị Cẩm Tú, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp
  Tiêu đề SO SÁNH CÁC ĐỘ ĐO TRONG PHÂN CỤM VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

  Mã số 84
  Tác giả Nguyễn Tích Lăng
  Tiêu đề XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI DỰA TRÊN LÍ THUYẾT TRẮC NGHIỆM HIỆN ĐẠI IRT VÀ ỨNG DỤNG

  Mã số 85
  Tác giả Trịnh Đình Thắng, Đỗ Thị Lan Anh, Trần Minh Tuyến, Cao Hồng Huệ
  Tiêu đề PHƯƠNG PHÁP GIA TĂNG MA TRẬN ĐỘ HỖ TRỢ TRÊN KHỐI QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÊN LÁT CẮT KHI TẬP ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI

  Mã số 86
  Tác giả Lâm Nhựt Khang
  Tiêu đề Cải thiện chất lượng wordnet


  Mã số 87
  Tác giả Nguyễn Tiến Hà, Nguyễn Thị Minh Huyền
  Tiêu đề Xây dựng tự động từ điển Việt – Anh và ứng dụng trong lĩnh vực du lịch

  Mã số 88
  Tác giả Nguyễn Minh Sơn, Phan Thị Hường, Nguyễn Ngọc Hoài
  Tiêu đề Xây dựng hệ thống phân loại trái cam đạt/không đạt chất lượng

  Mã số 89
  Tác giả Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Minh Sơn
  Tiêu đề Nâng cao độ tin cậy của thông tin bằng cấp với blockchain và smart contract

  Mã số 90
  Tác giả Đặng Quang Á, Hoàng Mạnh Tuấn
  Tiêu đề Global dynamics of a computer virus propagation model with feedback controls

  Mã số 91
  Tác giả Nguyễn Minh Sơn, Phan Thị Hường, Nguyễn Quang Nhựt Quỳnh
  Tiêu đề Một phương pháp nâng cao chất lượng ảnh trong việc đọc và xử lý biển số xe

  Mã số 92
  Tác giả Huỳnh Quang Đức, Trần Thanh Phước, Nguyễn Thế Hữu
  Tiêu đề A SENSE TAGGING ALGORITHM USING UNSUPERVISED METHOD

  Mã số 95
  Tác giả Vũ Xuân Hạnh, Hoàng Xuân Dậu
  Tiêu đề PHÁT HIỆN DGA BOTNET SỬ DỤNG KẾT HỢP NHIỀU NHÓM ĐẶC TRƯNG PHÂN LOẠI TÊN MIỀN

  Mã số 96
  Tác giả Lê Cường, Vũ Việt Vũ, Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Hải Yến
  Tiêu đề CHOOSING SEEDS FOR SEMI-SUPERVISED GRAPH BASED CLUSTERING

  Mã số 97
  Tác giả Nguyễn Trung Hào, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
  Tiêu đề Phát Hiện Phương Tiện Giao Thông Sử Dụng Mạng Học Sâu

  Mã số 98
  Tác giả Lê Minh Tuấn, Lê Hoàng Sơn, Phạm Thị Minh Phương, Vũ Như Lân, Đặng Thanh Hải
  Tiêu đề Nghiên cứu đề xuất mô hình mạng động cho bài toán lập lịch tài nguyên trong mạng Long Term Evolution


  Mã số 99
  Tác giả Nguyễn Phi Hùng, Phan Đức Anh, Phan Thế Duy, Nguyễn Văn Kiệt
  Tiêu đề UIT-ODSMS: HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỖ TRỢ HIẾN VÀ NHẬN MÔ TẠNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

  Mã số 100
  Tác giả Dương Minh Hùng, Lê Mạnh Thạnh, Lê Trung Hiếu
  Tiêu đề Một phương pháp xây dựng ngữ liệu song ngữ Anh-Việt từ nguồn tài nguyên internet

  Mã số 101
  Tác giả Trang Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thu Dự, Nguyễn Văn Huy, Lưu Quang Huân, Huỳnh Tường Nguyên, Lê Mậu Long
  Tiêu đề Hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho các kênh đầu tư tín dụng ít rủi ro

  Mã số 102
  Tác giả Pham Quoc Khanh, Ho Pham Huy Anh
  Tiêu đề ADVANCED INTELLIGENT IDENTIFICATION OF PMSM MACHINE PARAMETER USING MODIFIED JAYA OPTIMIZATION ALGORITHM

  Mã số 103
  Tác giả Đỗ Xuân Huyền, Hà Viết Hải, Trần Văn Long
  Tiêu đề XỬ LÝ CÁC MỆNH ĐỀ VỀ DỮ LIỆU CHIA SẺ CỦA OPENMP TRÊN CÁC HỆ THỐNG SỬ DỤNG BỘ NHỚ PHÂN TÁN

  Mã số 104
  Tác giả Đặng Quang Long, Đặng Quang Á
  Tiêu đề Numerical method for solving a fully third order nonlinear boundary value problem

  Mã số 105
  Tác giả Lương An Vinh
  Tiêu đề SO SÁNH CÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO ĐỘ KHÓ

  Mã số 106
  Tác giả Dương Trung Nghĩa, Trần Ngọc Tuyền, Huỳnh Xuân Hiệp
  Tiêu đề AUTOMATED PNEUMONIA DETECTION IN X-RAY IMAGES VIA DEPTHWISE SEPARABLE CONVOLUTION BASED LEARNING

  Mã số 107
  Tác giả Phan Ngoc Hoang, Bui Thi Thu Trang, Vladimir Grigorievich Spitsyn
  Tiêu đề USING SPEECH RECOGNITION FOR DEVELOPMENT ENGLISH PRONUNCIATION PRACTICING SYSTEM

  Mã số 108
  Tác giả Lê Phước Thành, Đoàn Văn Thắng, Võ Quang Hoàng Khang, Nguyễn Xuân Nhựt, Trương Minh Tuấn
  Tiêu đề Ứng dụng ngôn ngữ r trong việc phân tích dữ liệu


  Mã số 109
  Tác giả Huỳnh Hữu Nghĩa
  Tiêu đề HƯỚNG ĐẾN KHUNG PHẦN MỀM KHAI THÁC THÔNG TIN Y TẾ DỰA TRÊN KHÁI NIỆM

  Mã số 110
  Tác giả Lê Xuân Việt
  Tiêu đề KẾT XUẤT THÔNG TIN DẠNG NGÔN NGỮ TỪ DỮ LIỆU SỐ VÀ THỬ NGHIỆM

  Mã số 111
  Tác giả Tạ Tuấn Anh
  Tiêu đề QUẢN LÝ QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ LIÊN TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

  Mã số 112
  Tác giả Lê Tiến Mẫu, Nguyễn Tấn Khôi, Raffin Romain
  Tiêu đề Nhận dạng các bộ phận trên đối tượng 3D dựa vào kỹ thuật học sâu MASK R-CNN

  Mã số 113
  Tác giả Doan Vu Thinh
  Tiêu đề PaiRT: Accuarate Identification Pipeline helping for Real Time PCR

  Mã số 114
  Tác giả Đinh Thị Thu Hương
  Tiêu đề GIẢI PHÁP “DEFACE TRACKING” DỰA TRÊN CƠ CHẾ PHÂN TÍCH VÀ PHÁT HIỆN SỰ THAY ĐỔI CỦA WEBSITE

  Mã số 115
  Tác giả Phạm Hữu Mão, Ngô Thanh Hùng
  Tiêu đề A query processing algorithm on Neo4j distributed graph database containing copies of relationships

  Mã số 116
  Tác giả Lê Trọng Ngọc, Hồ Đắc Quán, Phạm Thế Bảo, Huỳnh Trung Hiếu
  Tiêu đề XÁC ĐỊNH BIÊN U GAN TRONG ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ Ổ BỤNG BA CHIỀU SỬ DỤNG THUẬT TOÁN HỌC NHANH THÔNG TIN CỤC BỘ

  Mã số 117
  Tác giả Huynh Van Thanh, Vo Phuoc Hung, Nguyen Thai Son, Tram Hoang Nam, Do Thanh Nghi
  Tiêu đề GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH CHO ẢNH STEREO DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP DỊCH CHUYỂN HISTOGRAM VÀ EMD

  Mã số 118
  Tác giả Trần Anh Duy, Võ Duy Nguyên
  Tiêu đề ÁP DỤNG KỸ THUẬT XỬ LÝ SONG SONG ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ CỦA THUẬT TOÁN STATE-SPADE KHI KHAI THÁC MẪU TUẦN TỰ PHỔ BIẾN


  Mã số 119
  Tác giả Nguyễn Quốc Hưng, Đặng Quang Á, Vũ Vinh Quang
  Tiêu đề PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN BIÊN TAM ĐIỀU HÒA PHI TUYẾN

  Mã số 120
  Tác giả Quach Luyl-Da, Quach Hoang Long, Duong Trung Nghia, Nguyen Chi Ngon
  Tiêu đề TOWARDS MACHINE LEARNING APPROACHES TO IDENTIFY SHRIMP DISEASES BASED ON DESCRIPTION

  Mã số 121
  Tác giả Trầm Hoàng Nam, Huỳnh Văn Thanh, Võ Thành C, Dương Ngọc Vân Khanh, Nguyễn Thái Sơn
  Tiêu đề GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH BẰNG DỰ BÁO TRÊN NGỮ CẢNH ĐIỂM ẢNH KẾT HỢP EMD

  Mã số 122
  Tác giả Lê Văn Phol, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis
  Tiêu đề SECOND ORDER MUTATION TESTING FOR LUSTRE PROGRAMS

  Mã số 123
  Tác giả Võ Văn Lường, Lê Thị Thanh Bình, Nguyễn Thanh Bình
  Tiêu đề Đo Chất Lượng Phần Mềm Hướng Đối tượng

  Mã số 124
  Tác giả Ninh Khánh Duy
  Tiêu đề A speaker-adaptive HMM-based Vietnamese TTS system

  Mã số 125
  Tác giả Nguyễn Văn Gia, Đỗ Phúc
  Tiêu đề Tìm kiếm tương đồng trên mạng thông tin không đồng nhất

  Mã số 126
  Tác giả Đỗ Thanh Nghị, Hoàng Tùng
  Tiêu đề CHATBOT CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Mã số 127
  Tác giả Phan Anh Cang, Phan Thượng Cang, Trần Hồ Đạt, Phạm Duy Khang, La Ngọc Nguyên
  Tiêu đề HỆ THỐNG PHÂN LOẠI ẢNH XUẤT HUYẾT NÃO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN XỬ LÝ DỮ LIỆU LỚN

  Mã số 128
  Tác giả Lưu Quang Huân, Nguyễn Duy Minh, Phạm Hoàng Anh, Huỳnh Tường Nguyên
  Tiêu đề Tăng cường cơ chế xác thực dựa trên thuộc tính người dùng với Blockchain: Một ứng dụng trong hệ thống học tập trực tuyến


  Mã số 129
  Tác giả Mai Thành Trung, Võ Thanh Tú
  Tiêu đề CẢI THIỆN HIỆU NĂNG CỦA CƠ CHẾ QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI ENRED DỰA TRÊN CHIỀU DÀI HÀNG ĐỢI TRUNG BÌNH

  Mã số 130
  Tác giả Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Hữu Hòa, Phạm Thế Phi
  Tiêu đề BAG-SVM-SGD FOR DEALING WITH LARGE-SCALE MULTI-CLASS DATASETS

  Mã số 131
  Tác giả Phạm Công Xuyên, Nguyễn Thanh Tùng
  Tiêu đề VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN THUỘC TÍNH GOM CỤM SỬ DỤNG LÝ THUYẾT THÔNG TIN

  Mã số 132
  Tác giả Dương Trung Nghĩa, Đặng Thiên Tân, Lưu Tiến Đạo, Huỳnh Xuân Hiệp
  Tiêu đề Black Friday Sale Prediction via Extreme Gradient Boosted Trees

  Mã số 133
  Tác giả Lê Trung Kiên, Phạm Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Hoài Quốc Trung, Phạm Hoàng Anh
  Tiêu đề Ứng dụng Blockchain để tăng cường tính toàn vẹn và bảo mật trong quản lý lưu trữ và chia sẽ dữ liệu IoT

  Mã số 134
  Tác giả Võ Thành C, Võ Phước Hưng, Trầm Hoàng Nam, Nguyễn Thái Sơn, Đỗ Thanh Nghị
  Tiêu đề MỘT THUẬT TOÁN THỦY VÂN ẢNH SỐ MẠNH DỰA TRÊN DWT, DCT, SVD VÀ ĐẶC TRƯNG SIFT

  Mã số 135
  Tác giả Hà Thị Như Hằng, Nguyễn Đức Mận, Liu Chi-An, Văn Thu Vân, Nguyễn Thị Anh Đào, Huỳnh Quyết Thắng
  Tiêu đề AN EMPIRICAL STUDY OF THE IMPACT OF THE MPOS SYSTEM ON THE PROCESS CHANGE OF RESTAURANTS

  Mã số 136
  Tác giả Ninh Khánh Duy
  Tiêu đề CHUẨN HÓA VĂN BẢN DÙNG BỘ QUY TẮC CHO ỨNG DỤNG TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT

  Mã số 137
  Tác giả Lê Vũ, Võ Thanh Tú, Nguyễn Tấn Khôi
  Tiêu đề ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN THEO YÊU CẦU TRÊN MÔ HÌNH ĐIỂM NHÓM DI ĐỘNG

  Mã số 139
  Tác giả Nguyễn Nhật Duy, Đỗ Văn Tiến, Ngô Đức Thành, Huỳnh Ngọc Tín, Lê Đình Duy
  Tiêu đề ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN DEEP LEARNING CHO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN LOGO


  Mã số 140
  Tác giả Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Đức Mận, Nguyễn Thị Bảo Trang
  Tiêu đề Ứng dụng Alice 3 trong việc nâng cao hiệu quả học tập môn Lập trình cơ sở- Java tại Đại học Duy Tân

  Mã số 141
  Tác giả Phan Thành Huấn, Lê Hoài Bắc
  Tiêu đề THUẬT TOÁN HIỆU QUẢ KHAI THÁC TẬP TƯƠNG QUAN HIẾM CÓ TRỌNG SỐ KẾT HỢP ĐỘ ĐO ALL-CONFIDENCE

  Mã số 142
  Tác giả Nguyễn Thị Hữu Phương, Đặng Văn Đức, Nguyễn Trường Xuân
  Tiêu đề USING LIDAR IN THE STUDY OF CHANGES IN URBAN SURFACE COVERS

  Mã số 143
  Tác giả Phan Đình Duy, Nguyễn Văn Thanh, Vũ Đức Lung
  Tiêu đề NHẬN DẠNG TRANG WEB CÓ NỘI DUNG KHIÊU DÂM DỰA TRÊN TEXT VÀ IMAGE

  Mã số 144
  Tác giả Nguyễn Minh Hảo, Trương Minh Trí, Đặng Văn Thìn, Nguyễn Lưu Thùy Ngân
  Tiêu đề BỘ DỮ LIỆU VỀ PHÁT HIỆN KHÍA CẠNH TRONG BÌNH LUẬN CỦA MIỀN DỮ LIỆU NHÀ HÀNG

  Mã số 146
  Tác giả Tôn Nữ Thị Sáu, Đặng Văn Thìn, Nguyễn Lưu Thùy Ngân
  Tiêu đề KHẢO SÁT SỰ KHẢ THI CỦA VIỆC PHÂN LOẠI TÊN HỒ SƠ TỰ ĐỘNG

  Mã số 147
  Tác giả Pham Thi Thu Thuy
  Tiêu đề SEMANTIC EXTRACTION FROM HTML DATA TO OWL ONTOLOGY

  Mã số 148
  Tác giả Nguyễn Thành Hiệp, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
  Tiêu đề TÁI NHẬN DẠNG NHÂN VẬT Ở CẤP ĐỘ ĐIỂM ẢNH

  Mã số 150
  Tác giả Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Quốc Danh, Đỗ Văn Tiến, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy
  Tiêu đề TẬP DỮ LIỆU THỰC TẾ CHO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN BIỂN SỐ XE VÀ ĐÁNH GIÁ TRÊN CÁC PHƯƠNG PHÁP DEEP LEARNING

  Mã số 151
  Tác giả Nguyễn Thị Duyên, Trương Xuân Nam, Nguyễn Thanh Tùng
  Tiêu đề MỘT MÔ HÌNH HỌC SÂU CHO PHÁT HIỆN CẢM XÚC KHUÔN MẶT


  Mã số 152
  Tác giả Nguyễn Ngọc Thừa, Nguyễn Nhật Duy, Đỗ Văn Tiến, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy
  Tiêu đề HỆ THỐNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT THỜI GIAN THỰC ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT DEEP LEARNING

  Mã số 153
  Tác giả Nguyễn Thị Hội, Trần Thị Huyền Trang
  Tiêu đề Một ứng dụng học sâu trong nhận dạng tự động tiếng nói

  Mã số 154
  Tác giả Lê Đức Huy, Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú
  Tiêu đề GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AN NINH SỬ DỤNG CƠ CHẾ XÁC THỰC MẬT KHẨU SỬ DỤNG MỘT LẦN

  Mã số 156
  Tác giả Nguyễn Thanh Phong, Hoàng Lê Uyên Thục
  Tiêu đề THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÃ HÓA NÉN TÍN HIỆU ÂM THANH TẠI ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ CẦN THƠ

  Mã số 157
  Tác giả Nguyễn Minh Sơn, Vũ Đức Lung
  Tiêu đề WIFI SENSOR MOTE - LARGE DATA EXCHANGE’S SOLLUTION FOR IOT PLATFORM

  Mã số 158
  Tác giả Nguyen Van Truong, Nguyen Xuan Hoai
  Tiêu đề AN IMPROVED POSITIVE SELECTION ALGORITHM FOR FOW-BASED INTRUSION DETECTION