TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

 

  Mã số 3
  Tác giả Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Căn, Hoàng Việt Long, Đoàn Ngọc Tú
  Tiêu đề MỘT TIẾP CẬN THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ MỚI DỰA TRÊN MA TRẬN KẾT HỢP MỜ TRUNG LẬP

  Mã số 4
  Tác giả Vũ Khánh Quý, Nguyễn Đình Hân, Nguyễn Tiến Ban
  Tiêu đề EEMA - GIAO THỨC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO MẠNG DI ĐỘNG TÙY BIẾN DỰA TRÊN TÁC TỬ DI ĐỘNG

  Mã số 5
  Tác giả Vũ Khánh Quý, Nguyễn Đình Hân, Nguyễn Tiến Ban
  Tiêu đề ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN GẦN ĐÂY TRONG MẠNG DI ĐỘNG TÙY BIẾN

  Mã số 6
  Tác giả Phan Thị Lệ Thuyền, Võ Trung Hùng
  Tiêu đề PHÂN TÍCH NGỮ PHÁP CÂU ĐƠN TIẾNG VIỆT ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG CỤ DECONVERTER

  Mã số 7
  Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, Đậu Hải Phong
  Tiêu đề Khai phá song song tập lợi ích cao dựa trên cấu trúc dữ liệu hiệu quả RTWU

  Mã số 8
  Tác giả Hồ Tiến Lâm, Phan Hồ Duy Phương, Lê Đinh Phú Cường
  Tiêu đề SEMANTIC SALIENCY OF VIDEO CONTENT: APPLICATION TO QUALITY ASSESSMENT

  Mã số 11
  Tác giả Lưu Thị Bích Hương, Bùi Thế Hồng
  Tiêu đề Đảm bảo sự toàn vẹn cho cơ sở dữ liệu quan hệ có các thuộc tính văn bản bằng lược đồ thủy vân

  Mã số 12
  Tác giả Nguyễn Văn Trường
  Tiêu đề RESEARCH AND DEVELOPMENT OF BLOCK MATCHING ALGORITHMS FOR MOTION ESTIMATION AT VIDEO COMPRESSION

  Mã số 14
  Tác giả Trần Ngọc Việt, Trần Quốc Chiến, Lê Mạnh Thạnh, Hồ Văn Hùng
  Tiêu đề THUẬT TOÁN NGUỒN HƯỚNG ĐÍCH TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI TRÊN MẠNG HỖN HỢP MỞ RỘNG

  Mã số 15
  Tác giả Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Vĩnh Thái, Tống Minh Đức, Hồ Ngọc Duy
  Tiêu đề PHÁT TRIỂN HỆ MẬT KHÓA CÔNG KHAI TỪ THUẬT TOÁN MÃ HÓA POLIGH - HELLMAN