TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 20
  Tác giả Vũ Khánh Quý, Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Đình Hân
  Tiêu đề PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG MẠNG MANET SỬ DỤNG CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AODV, DSR, OLSR VÀ DSDV

  Mã số 21
  Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, Đậu Hải Phong
  Tiêu đề Thuật toán khai phá nhanh tập lợi ích cao với số lượng phần tử tối thiểu

  Mã số 22
  Tác giả Nguyễn Thị Hội, Trần Đình Quế
  Tiêu đề ƯỚC LƯỢNG TƯƠNG TỰ QUAN TÂM NGƯỜI DÙNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI DỰA VÀO CÁC NHÓM THAM GIA

  Mã số 23
  Tác giả Huynh Minh Tri, Tran The Vu, Huynh Huu Hung, Huynh Xuan Hiep
  Tiêu đề Decision-making model base on multi-criteria interaction with Choquet operator in User-based Collaborative filtering recommender system

  Mã số 24
  Tác giả Cao Dũng, Lê Tiến
  Tiêu đề TOWARD A LINKED OPEN DATA REPOSITORY ABOUT VIETNAMESE TOURISM

  Mã số 25
  Tác giả Trịnh Khắc Linh, Trần Đình Khang, Phạm Minh Chuẩn
  Tiêu đề PHƯƠNG PHÁP SVM CẢI TIẾN CHO DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG VÀ ỨNG DỤNG CHO DỰ ĐOÁN LIÊN KẾT ĐỒNG TÁC GIẢ

  Mã số 26
  Tác giả Bui Van Tan
  Tiêu đề ĐO ĐỘ TƯƠNG TỰ NGỮA NGHĨA CỦA CẶP NGÔN NGỮ ANH-VIỆT THEO MÔ HÌNH PHÂN MỐI NGỮ NGHĨA SONG NGỮ

  Mã số 27
  Tác giả Hoàng Ngọc Thanh, Trần Văn Lăng
  Tiêu đề TẠO LUẬT CHO CÁC BỨC TƯỜNG LỬA SỬ DỤNG CÁC KỸ THUẬT KẾT HỢP DỰA TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH

  Mã số 28
  Tác giả Chu Bá Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang
  Tiêu đề Phân lớp, định danh Chèo và Quan họ

  Mã số 29
  Tác giả Đỗ Trung Kiên, Bùi Thị Thủy
  Tiêu đề Thuật Toán Sinh Cột Giải Bài Toán Điều Phối Xe Bao Phủ với Chi Phí Tích Lũy}