TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 116
  Tác giả Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Gia Tuyến, Mạc Đình Hiếu, Bùi Trọng Tùng, Trần Quang Đức, Nguyễn Linh Giang
  Tiêu đề Đánh giá mô hình bảo mật cho mạng vạn vật dựa trên OneM2M

  Mã số 117
  Tác giả Nguyen Van Dinh, Le Thi Nhung, Ngoc Minh Chau, Nguyen Xuan Thao
  Tiêu đề THE NEW DISSIMILARITY MEASURES OF PICTURE FUZZY SETS AND ITS APPLICATIONS

  Mã số 118
  Tác giả Trần Hồng Diệp, Nguyễn Văn Cường
  Tiêu đề Định nghĩa một số chỉ số chuyên môn cho các nhà khoa học làm nhiệm vụ đánh giá ngang hàng trong các hội nghị chuyên ngành

  Mã số 120
  Tác giả Bùi Đức Thọ, Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Tân Khôi, Hồ Phước Tiến
  Tiêu đề CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG LƯỚI DỰA TRÊN ĐIỀU KIỆN DELAUNAY

  Mã số 121
  Tác giả Bùi Đức Thọ, Hồ Phước Tiến, Nguyễn Tấn Khôi
  Tiêu đề Demosaicing Algorithm – How to Evaluate It

  Mã số 122
  Tác giả Nguyễn Văn Nghiêm, Vũ Đình Long, Đặng Lê Nam
  Tiêu đề HORB-tree: GIẢI PHÁP BẢO VỆ TÍNH RIÊNG TƯ KHI TRUY VẤN DỮ LIỆU KHÔNG GIAN TRONG LBS

  Mã số 123
  Tác giả Lê Mạnh Thạnh, Le Trung Hieu, Duong Minh Hung
  Tiêu đề AN UNSUPERVISED LEARNING AND STATISTICAL APPROACH FOR ENGLISH PHRASE SEGMENTATION

  Mã số 126
  Tác giả Nguyễn Lương Bình, Lưu Hồng Dũng, Tống Minh Đức
  Tiêu đề MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ MẬT KHÓA CÔNG KHAI

  Mã số 127
  Tác giả Đoàn Duy Binh, Phạm Minh Tuấn, Đặng Đức Long, Nguyễn Hữu Danh
  Tiêu đề DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC BẬC HAI RNA BẰNG SỰ KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ LOGIC MỜ

  Mã số 129
  Tác giả Đặng Quang Á, Hoàng Mạnh Tuấn, Đặng Quang Long
  Tiêu đề NONSTANDARD FINITE DIFFERENCE SCHEMES FOR SOLVING A MODIFIED EPIDEMIOLOGICAL MODEL FOR COMPUTER VIRUSES