TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 206
  Tác giả Trần Văn Nam, Sơn Phú Quý, Nguyễn Thị Huệ, Phan Huy Khánh
  Tiêu đề ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG KHÔNG TRỌNG SỐ NHẬN DIỆN TỪ TRONG VĂN BẢN TIẾNG KHMER

  Mã số 209
  Tác giả Châu Lê Sa Lin, Ngô Bá Hùng, Đinh Thế An Huy
  Tiêu đề GIẢI PHÁP LỌC DỮ LIỆU NHẬT KÝ PROXY DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU LỚN

  Mã số 211
  Tác giả Trương Công Tuấn
  Tiêu đề Định giá truy vấn đối với chương trình Datalog mô tả

  Mã số 212
  Tác giả Hoàng Văn Hà, Trần Minh Triết
  Tiêu đề NHẬN DẠNG NGƯỜI TỪ DỮ LIỆU CHUYỂN ĐỘNG SỬ DỤNG CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK

  Mã số 213
  Tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn, Võ Thị Hường, Huỳnh Quyết Thắng
  Tiêu đề HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH MẠNG BAYES ĐỂ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG LẬP LỊCH DỰ ÁN PHẦN MỀM

  Mã số 214
  Tác giả Nguyễn Trác Thức, Phạm Thế Anh Phú, Đỗ Phúc
  Tiêu đề LAN TRUYỀN CHỦ ĐỀ KHOA HỌC TRÊN MẠNG TRÍCH DẪN

  Mã số 216
  Tác giả Đặng Ngọc Hoàng Thành, Nguyễn Hoàng Hải
  Tiêu đề MỘT PHƯƠNG PHÁP KHỬ NHIỄU VIDEO DỰA TRÊN PHÉP LẶP BREGMAN

  Mã số 218
  Tác giả Huỳnh Hữu Nghĩa, Hồ Bảo Quốc
  Tiêu đề RÚT TRÍCH VÀ CHUẨN HÓA KHÁI NIỆM Y TẾ TRÊN TÀI LIỆU LÂM SÀNG

  Mã số 219
  Tác giả Vũ Văn Đốc, Nguyễn Trọng Bách, Huỳnh Quyết Thắng
  Tiêu đề XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG PHẦN MỀM DỰA TRÊN KỸ THUẬT BIẾN ĐỔI BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THÀNH QUEUEING PETRI NETS

  Mã số 220
  Tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn, Huỳnh Quyết Thắng
  Tiêu đề ITERATION SCHEDULING USING BAYESIAN NETWORKS IN AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT