TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 221
  Tác giả Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Thanh Thủy
  Tiêu đề SỰ HỘI TỤ CỦA PHƯƠNG PHÁP TÁI TẠO MẶT CONG TRÊN MIỀN THAM SỐ TAM GIÁC DỰA TRÊN TÁI HỢP MẢNH VÀ XẤP XỈ HÌNH HỌC

  Mã số 225
  Tác giả Nguyễn Duy Tân, Ngô Thanh Hùng
  Tiêu đề XÂY DỰNG MODULE XỬ LÝ TRUY VẤN PHÂN TÁN TRÊN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỒ THỊ NEO4J

  Mã số 226
  Tác giả Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu, Nguyễn Anh Tuấn
  Tiêu đề DETECT SECURITY THREAT IN ANDROID CUSTOM FIRMWARE BY ANALYZING APPLICATIONS FRAMEWORK AND DEFAULT SETTINGS

  Mã số 229
  Tác giả Trần Anh Dũng, Nguyễn Đức Đình Nghĩa, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn An Khương, Huỳnh Tường Nguyên
  Tiêu đề Flexible Proof-of-Work

  Mã số 232
  Tác giả Mai Đức Trung, Nguyễn Đức Đình Nghĩa, Hoàng Minh Tùng, Đỗ Văn Long, Nguyễn Quốc Thịnh, Huỳnh Tường Nguyên, Quản Thành Thơ
  Tiêu đề The overview of Blockchain application and its impact to Vietnam context

  Mã số 233
  Tác giả Đặng Thị Oanh, Ngô Mạnh Tưởng, Trịnh Minh Đức
  Tiêu đề NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TÁCH BIỆT TRONG THUẬT TOÁN SINH TÂM THÍCH NGHI CHO PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI RBF-FD GIẢI BÀI TOÁN ELLIPTIC

  Mã số 235
  Tác giả Trịnh Đình Thắng, Trần Minh Tuyến, Đỗ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Quyên
  Tiêu đề MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ KHAI PHÁ LUẬT QUYẾT ĐỊNH TRÊN KHỐI DỮ LIỆU CÓ GIÁ TRỊ THUỘC TÍNH THAY ĐỔI

  Mã số 236
  Tác giả Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Văn Căn, Nguyễn Ánh Việt, Nguyễn Tiến Xuân
  Tiêu đề ĐỀ XUẤT CHỮ KÝ SỐ ỦY NHIỆM VÀ ỨNG DỤNG CHO ỦY NHIỆM CHI TRONG HỆ THỐNG BITCOIN