TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 127
  Tác giả Đoàn Duy Binh, Phạm Minh Tuấn, Đặng Đức Long, Nguyễn Hữu Danh
  Tiêu đề DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC BẬC HAI RNA BẰNG SỰ KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ LOGIC MỜ

  Mã số 129
  Tác giả Đặng Quang Á, Hoàng Mạnh Tuấn, Đặng Quang Long
  Tiêu đề NONSTANDARD FINITE DIFFERENCE SCHEMES FOR SOLVING A MODIFIED EPIDEMIOLOGICAL MODEL FOR COMPUTER VIRUSES

  Mã số 130
  Tác giả Lê Ngọc Thắng, Lê Quang Minh
  Tiêu đề TÓM TẮT TRÍCH RÚT TỰ ĐỘNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THỂ LOẠI BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ

  Mã số 131
  Tác giả Trang Hồng Sơn, Huỳnh Tường Nguyên, Trần Văn Lăng
  Tiêu đề Minimizing makespan of Personal Scheduling problem in available time-windows with split-min and setup-time constraints

  Mã số 132
  Tác giả Do Vinh Truc
  Tiêu đề Hybrid Particle Swarm Optimization (PSO) and Forest Optimization Algorithm (FOA) for Order Acceptance and Scheduling

  Mã số 133
  Tác giả Do Vinh Truc
  Tiêu đề Applying Forest Optimization Algorithm for Multi Depot Vehicle Routing Problem

  Mã số 134
  Tác giả Đinh Thu Khánh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thiện Luận
  Tiêu đề Ứng dụng số mờ tam giác trong bài toán đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp

  Mã số 135
  Tác giả Vũ Đức Thi
  Tiêu đề Về một vấn đề thuật toán liên quan đến tập rút gọn trong bảng quyết định nhất quán

  Mã số 136
  Tác giả Bui Đức Thọ
  Tiêu đề Ứng dụng GIS và Viễn thám đánh giá định lượng xói mòn đất ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

  Mã số 137
  Tác giả Lê Đức Thuận, Nguyễn Kim Khánh, Phạm Ngọc Hưng, Phạm Văn Hưởng
  Tiêu đề Phát hiện mã độc Android dựa trên mạng niềm tin sâu