TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 30
  Tác giả Nhan Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Duy Thiện
  Tiêu đề KẾT HỢP BM25 VỚI XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN TRONG VIỆC DÒ TÌM NHỮNG BÁO CÁO LỖI TRÙNG NHAU

  Mã số 31
  Tác giả Lê Văn Hòa, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
  Tiêu đề ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH CHÂT LUỒNG DỮ LIỆU ĐẾN HIỆU QUẢ TẬP HỢP CHÙM GIẢM ĐỘ TRỂ TẠI NÚT BIÊN MẠNG OBS

  Mã số 32
  Tác giả Lê Hoàng Khôi, Phan Tấn Quốc
  Tiêu đề Khảo sát một số thuật toán tìm kiếm lân cận giải bài toán cây steiner nhỏ nhất

  Mã số 33
  Tác giả Phạm Văn Đăng
  Tiêu đề VISUAL ANALYSIS OF EVOLUTION OF GEOGRAPHIC OBJECTS AT LEVELS OF DIFFERENT DETAILS OVER TIME

  Mã số 34
  Tác giả Đỗ Sĩ Trường, Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Thanh Tùng
  Tiêu đề RÚT GỌN THUỘC TÍNH SỬ DỤNG HÀM ĐO ĐỘ PHỤ THUỘC MỚI

  Mã số 35
  Tác giả Do Van Thanh, Pham Ngoc Lam
  Tiêu đề Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam bằng sử dụng luật kết hợp âm dương mở rộng phân biệt

  Mã số 36
  Tác giả Phạm Trung Đức, Võ Viết Minh Nhật, Đặng Thanh Chương
  Tiêu đề PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ BÁO TỐC ĐỘ CHÙM ĐẾN HIỆU QUẢ ĐIỀU KHIỂN CHẤP NHẬN LẬP LỊCH TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

  Mã số 37
  Tác giả Lê Hữu Bình, Võ Thanh Tú, Nguyễn Văn Tam
  Tiêu đề MỘT THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN CÂN BẰNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN DẪN TRONG MẠNG MANET

  Mã số 38
  Tác giả Đỗ Trung Kiên
  Tiêu đề THUẬT TOÁN SINH CỘT SONG SONG GIẢI BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN VÀ GÁN BƯỚC SÓNG TRONG MẠNG QUANG WDM

  Mã số 40
  Tác giả Nguyen Huu Hai, Doan Nhat Quang, Pham Thanh Nam, Phan Trung Kien
  Tiêu đề Customer clustering based on purchased items from social network