TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 41
  Tác giả Trần Văn Tùng, Lê Thị Đỗ Quyên, Nguyễn Trác Thức
  Tiêu đề KHÁM PHÁ TỰ ĐỘNG CHỦ ĐỀ VĂN BẢN SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU

  Mã số 42
  Tác giả Trung Tran, Dang Nguyen Tuan
  Tiêu đề ANAPHORIC PRONOUN RESOLUTION FOR IMPROVING FUSION BASED SUMMARIZATION OF SIMPLE VIETNAMESE TEXTS

  Mã số 43
  Tác giả Vũ Đình Thu
  Tiêu đề Đăng ký bài báo dự hội nghị

  Mã số 44
  Tác giả Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Đức Dũng
  Tiêu đề TÌM KIẾM NHANH TIẾNG NÓI SỬ DỤNG KỸ THUẬT CẮT TỈA HISTOGRAM VÀ DẤU VÂN ÂM THANH

  Mã số 45
  Tác giả Cao Kim Ánh, Mai Thuý Nga, Đinh Thuý Quỳnh
  Tiêu đề Một giải pháp đảm bảo quyền tác giả trong việc phát triển các hệ thống thông tin đào tạo

  Mã số 46
  Tác giả Lương Thái Ngọc, Lê Vũ, Trần Thị Bích Phương, Võ Thanh Tú
  Tiêu đề Phân tích hiệu quả an ninh của hai giao thức SAODV và ARAN trên mạng MANET

  Mã số 47
  Tác giả Nguyễn Thị Hữu Phương, Đặng Văn Đức, Nguyễn Trường Xuân, Trần Mạnh Trường
  Tiêu đề Nghiên cứu kết hợp thuật toán MCC và K-Means trong phân loại đám mây điểm LiDAR

  Mã số 48
  Tác giả Đào Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Hữu Quỳnh, Phương Văn Cảnh, Ngô Quốc Tạo
  Tiêu đề Nâng cao độ chính xác tra cứu ảnh dựa vào nội dung trong ngữ cảnh tập mẫu huấn luyện hạn chế

  Mã số 49
  Tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh, Đào Thị Thúy Quỳnh, Phương Văn Cảnh, Ngô Quốc Tạo
  Tiêu đề Một phương pháp tra cứu ảnh sử dụng phân cụm gia tăng trong phản hồi liên quan

  Mã số 50
  Tác giả Vương Xuân Cần, Mou Rui Fang, Vũ Trọng Thuật
  Tiêu đề ANALYSIS AND FORECAST OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS IN VIETNAM BASED ON GREY BP NEURAL NETWORK