TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 80
  Tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga, Bùi Thu Lâm, Nguyễn Đức Dũng
  Tiêu đề MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN KÝ TỰ CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY ONLINE

  Mã số 83
  Tác giả Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều
  Tiêu đề A novel forecasting model based on combining time-variant fuzzy logical relationship groups and k-means clustering technique

  Mã số 85
  Tác giả Nguyễn Tiến Duy, Vũ Như Lân
  Tiêu đề NỘI SUY DỰA TRÊN TRỌNG SỐ KHOẢNG CÁCH NGỮ NGHĨA KẾT HỢP TỐI ƯU BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐẠI SỐ GIA TỬ

  Mã số 86
  Tác giả Nguyễn Hồng Minh, Lê Văn Sơn
  Tiêu đề Cải tiến phương thức xây dựng và duy trì cấu trúc cây lan truyền cập nhật đảm bảo nhất quán dữ liệu

  Mã số 87
  Tác giả Triệu Thị Ly Ly, Nguyễn Văn Quý, Ninh Khánh Duy, Huỳnh Hữu Hưng, Đặng Duy Thắng
  Tiêu đề Representing context in abbreviation expansion using machine learning approach

  Mã số 90
  Tác giả Đỗ Thị Liên, Nguyễn Hoàng Anh, Phạm Thế Bính, Nguyễn Duy Phương
  Tiêu đề MỘT PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN CỘNG TÁC KẾT HỢP VỚI HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRONG MẠNG XÃ HỘI

  Mã số 91
  Tác giả Bùi Văn Tân, Nguyễn Phương Thái, Nguyễn Minh Thuận
  Tiêu đề NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐO ĐỘ TƯƠNG TỰ NGỮ NGHĨA DỰA TRÊN MẠNG TỪ

  Mã số 92
  Tác giả Vũ Đức Lung, Nguyễn Tiểu Long, Phan Đình Duy, Trần Ngọc Đức, Trần Văn Quang
  Tiêu đề HỆ THỐNG HIỂN THỊ HÌNH ẢNH BẰNG CÁC GIỌT NƯỚC RƠI

  Mã số 94
  Tác giả Nguyễn Hải Minh, Nguyễn Văn Núi, Lê Quang Minh
  Tiêu đề Flexible Render Medical Data in a CDA Document on Mobile Browsers

  Mã số 95
  Tác giả Nguyễn Bình Thiên, Ninh Khánh Duy
  Tiêu đề Cải tiến thuật toán tự tương quan tìm cao độ của tín hiệu đàn ghi-ta trên vi xử lý ARM Cortex-M4