TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 51
  Tác giả Nguyễn Tiến Duy, Vũ Đức Vương
  Tiêu đề THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐẠI SỐ GIA TỬ CHO ROBOT CHUỖI BÁM QUỸ ĐẠO VÀ TỐI ƯU BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

  Mã số 52
  Tác giả Nguyễn Văn Thịnh, Văn Thế Thành
  Tiêu đề TÌM KIẾM ẢNH NGỮ NGHĨA DỰA TRÊN ĐỒ THỊ MÔ TẢ VEC-TƠ ĐẶC TRƯNG THỊ GIÁC

  Mã số 53
  Tác giả Nguyen Tuan Khang, Nguyen Viet Anh, Vũ Như Lân, Mai Thuy Nga, Nguyen Hai An
  Tiêu đề ỨNG DỤNG MẠNG HỌC SÂU & RỘNG TRONG DỰ ĐOÁN HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG DỰA TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU NHẤP CHUỘT

  Mã số 54
  Tác giả Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Tuấn Minh
  Tiêu đề Xác định tuổi xương sử dụng kỹ thuật học sâu

  Mã số 55
  Tác giả Nguyễn Minh Hải, Văn Thế Thành, Trần Văn Lăng
  Tiêu đề TRA CỨU ẢNH THEO NGỮ NGHĨA DỰA TRÊN GOM CỤM PHÂN CẤP SỬ DỤNG CÂY H-TREE

  Mã số 56
  Tác giả Trần Thanh Duy, Võ Thanh Hùng, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Minh Quân, Huỳnh Thanh Liêm, Lê Thị Lý, Đỗ Trọng Hải, Quản Thành Thơ
  Tiêu đề XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI TÍN HIỆU ĐIỆN TÂM ĐỒ THU THẬP TỪ THIẾT BỊ IoT CHUYÊN DỤNG SỬ DỤNG HỌC SÂU

  Mã số 57
  Tác giả Nguyễn Thị Uyên Nhi, Văn Thế Thành, Lê Mạnh Thạnh
  Tiêu đề NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÌM KIẾM ẢNH THEO NGỮ NGHĨA TRÊN CÂY PHÂN CỤM C-Tree

  Mã số 58
  Tác giả Văn Thế Thành, Đỗ Quang Khôi, Lê Mạnh Thạnh
  Tiêu đề SIR-DL: an Architecture of Semantic-based Image Retrieval using Deep Learning Technique and RDF Triple Language

  Mã số 59
  Tác giả Phan Anh Cang, Nguyễn Thị Mỹ Nga, Phan Thượng Cang
  Tiêu đề Chẩn đoán xuất huyết não dựa trên chỉ số Hounsfields và kỹ thuật mạng nơ-ron tích chập

  Mã số 60
  Tác giả Phạm Hoài An, Lê Văn Ngà, Huỳnh Trọng Thành
  Tiêu đề ỨNG DỤNG IRIS PLATFORM VÀ FIREBASE GOOGLE PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM LIVE STREAM TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG