TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 61
  Tác giả Nghiêm Văn Hưng, Đặng Văn Đức, Trịnh Hiền Anh, Nguyễn Văn Căn
  Tiêu đề Cải tiến hệ bao tự động để phát hiện va chạm của các đối tượng vật thể rắn trong môi trường ảo

  Mã số 62
  Tác giả Đinh Thị Hồng Huyên, Hoàng Thị Thanh Hà, Michel Occello
  Tiêu đề RESEARCHING OF MECHANISM FORM GROUP DECISION MAKING IN THE MULTI-AGENT SYSTEM

  Mã số 63
  Tác giả Lâm Nhựt Khang
  Tiêu đề Đo lường mức độ tương đồng và mối quan hệ về ngữ nghĩa giữa các thành viên trong WordNet tiếng Việt

  Mã số 64
  Tác giả Nguyễn Duy Hiếu
  Tiêu đề Dự báo nhiệt độ sử dụng mô hình dự báo chuỗi thời gian dựa trên đại số gia tử

  Mã số 65
  Tác giả Quách Hải Thọ, Phạm Anh Phương
  Tiêu đề MỘT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THIẾT LẬP KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỘNG CHO XE TỰ HÀNH

  Mã số 66
  Tác giả Tran Uyen Trang, Hoàng Thị Thanh Hà
  Tiêu đề Trích rút đặc trưng trong khai phá quan điểm sử dụng mạng neuron tích chập

  Mã số 67
  Tác giả Lưu Hồng Dũng, Phạm Văn Hiệp
  Tiêu đề CHỮ KÝ SỐ - MÔ HÌNH ỨNG DỤNG VÀ THUẬT TOÁN

  Mã số 68
  Tác giả Nguyễn Phương Hoàng, Ngô Quang Bảo
  Tiêu đề Phát triển thuật toán phân tán tìm tập bài báo có sức ảnh hưởng lớn nhất trong đồ thị mạng trích dẫn

  Mã số 69
  Tác giả Hoàng Minh Quang, Vũ Đức Thi
  Tiêu đề Vấn đề phân loại đa nhãn cho đồ thị

  Mã số 70
  Tác giả Cù Việt Dũng, Nguyễn Hữu Quỳnh, An Hồng Sơn
  Tiêu đề Cải tiến tra cứu ảnh thông qua kết hợp các bộ phân lớp không gian con ngẫu nhiên