TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 71
  Tác giả Trịnh Bảo Ngọc, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Xuân Thắng
  Tiêu đề MÔ HÌNH CÂN BẰNG NASH CHO CÁC XUNG ĐỘT TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

  Mã số 72
  Tác giả Phan Đình Duy, Tạ Thoại Ân, Huỳnh Hữu Lợi, Vũ Đức Lung
  Tiêu đề HỆ THỐNG GIỮ XE THÔNG MINH

  Mã số 73
  Tác giả Tran Thi Loi Tu, Nguyen Duc Khoa, Huynh Xuan Hiep
  Tiêu đề PREDICTING OF FLOODING IN THE MEKONG DELTA USING SATELLITE IMAGES

  Mã số 74
  Tác giả Do Minh Tuan, Vũ Đình Hòa
  Tiêu đề Quasi - strongly regularity of co-normal product

  Mã số 75
  Tác giả Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều, Nguyễn Tiến Duy
  Tiêu đề MÔ HÌNH DỰ DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN MỜ DỰA TRÊN ĐẠI SỐ GIA TỬ VÀ TỐI ƯU BẦY ĐÀN

  Mã số 76
  Tác giả Nguyễn Thị Ánh Phượng
  Tiêu đề Sinh dữ liệu kiểm thử tự động dựa trên mô hình Simulink

  Mã số 77
  Tác giả Trần Thị Thu Thúy, Mạc Đăng Khoa, Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phạm Văn Đồng
  Tiêu đề Cross-lingual phoneme recognition for familiar languages: applying to Vietnamese and Muong languages

  Mã số 78
  Tác giả NGUYỄN CAO MINH, NGÔ ĐỨC THÀNH
  Tiêu đề ABNORMAL EVENTS DETECTION SYSTEM

  Mã số 79
  Tác giả Nguyễn Tấn Hổ, Trần Thị Thu Thuỷ, Lê Đình Duy
  Tiêu đề Tìm kiếm người trong mạng camera giám sát

  Mã số 80
  Tác giả Bùi Thị Thanh Huyền, Lê Đình Duy
  Tiêu đề Phát hiện hành vi vi phạm giao thông