TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 81
  Tác giả Trịnh Mẫn Hoàng, Lê Đình Duy
  Tiêu đề Tái nhận dạng phương tiện giao thông sử dụng mạng kết hợp các đặc trưng học sâu

  Mã số 82
  Tác giả Hoàng Ngọc Thạch, Lê Thị Ngọc Thúy, Ngô Đức Thành
  Tiêu đề DETECTING MISTAKEN EVENT AND MISTAKEN PEOPLE IN IMAGES

  Mã số 83
  Tác giả Trần Quốc Long, Ngô Đức Thành
  Tiêu đề Unkown person deetection in camera system

  Mã số 84
  Tác giả Nguyễn Thị Thùy Linh, Huỳnh Xuân Hiệp
  Tiêu đề BẢO MẬT ẢNH BITMAP SỬ DỤNG THUẬT TOÁN MÃ HÓA VERNAM VỚI GIAO THỨC THREE-PASS

  Mã số 85
  Tác giả Hà Mạnh Đào
  Tiêu đề Định vị đối tượng bay nhỏ, khoảng cách gần trên cơ sở Camera với công nghệ Deep Learning

  Mã số 86
  Tác giả Võ Duy Nguyên, Huỳnh Nhật Lưu, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
  Tiêu đề Khảo sát đặc trưng học sâu trên bộ dữ liệu lớn cho bài toán tái nhận dạng nhân vật

  Mã số 87
  Tác giả Hoàng Hữu Tín, Lê Đình Duy
  Tiêu đề Image Captioning in Vietnamese

  Mã số 88
  Tác giả Hoàng Việt Long, Nguyễn Văn Thông, Tống Anh Tuấn
  Tiêu đề MỘT SỐ KỸ THUẬT TRÍCH XUẤT VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

  Mã số 90
  Tác giả Nguyen Duc Thang, Nguyen Hoang Phuong, Nguyen Viet Dung, Tran Vinh Duc, Nguyen Anh
  Tiêu đề Improving Breast Cancer Diagnosis using Mask RCNN

  Mã số 91
  Tác giả Lê Minh Tuấn, Lê Hoàng Sơn, Vũ Như Lân, Trần Mạnh Tuấn, Trần Thị Ngân
  Tiêu đề KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG KHÔNG GIAN TRONG NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG DÂN CƯ TỪ ẢNH VỆ TINH