TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 141
  Tác giả ThS. Phạm Minh Chuẩn, KS. Trịnh Khắc Linh, PGS. TS. Trần Đình Khang, TS. Lê Hoàng Sơn
  Tiêu đề PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐỘ ĐO LIÊN KẾT ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN DỰ ĐOÁN LIÊN KẾT TRONG MẠNG ĐỒNG TÁC GIẢ

  Mã số 144
  Tác giả Lê Phong Dũ, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Đức Thái
  Tiêu đề Lưu trữ dữ liệu trong mạng hướng nội dung dựa trên dữ liệu phổ biến

  Mã số 146
  Tác giả Lê Ngọc Hưng, Nguyễn Xuân Quỳnh
  Tiêu đề Nhận dạng và phân lớp các yếu tố ảnh hưởng tới điều khiển chuyển vùng

  Mã số 147
  Tác giả Huỳnh Phước Hải, Nguyễn Văn Hòa, Đỗ Thanh Nghị
  Tiêu đề SO SÁNH MÔ HÌNH HỌC SÂU VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC TỰ ĐỘNG KHÁC TRONG PHÂN LỚP DỮ LIỆU BIỂU HIỆN GEN MICROARRAY

  Mã số 148
  Tác giả Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Thị Nguyệt Quế, Hồ Đắc Hưng, Phạm Trần Vũ, Trần Công Hùng
  Tiêu đề MÔ HÌNH CẤP PHÁT TÀI NGUYÊN CÔNG BẰNG TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY DỰA TRÊN LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI

  Mã số 156
  Tác giả Phạm Nguyên Khang, Trần Nguyễn Minh Thư, Đỗ Thanh Nghị
  Tiêu đề ĐIỂM DANH BẰNG MẶT NGƯỜI VỚI ĐẶC TRƯNG GIST VÀ MÁY HỌC VÉC-TƠ HỖ TRỢ

  Mã số 160
  Tác giả Bùi Hữu Phúc, Phạm Văn Hưởng, Nguyễn Ngọc Bình
  Tiêu đề Một phương pháp cải thiện hiệu năng các ứng dụng trong Android trên các chip đa nhân

  Mã số 162
  Tác giả Đào Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Hữu Quỳnh, Phương Văn Cảnh, Ngô Quốc Tạo
  Tiêu đề Một phương pháp tra cứu ảnh hiệu quả sử dụng phân cụm phổ trong phản hồi liên quan

  Mã số 165
  Tác giả Võ Hồng Khanh, Phạm Nguyên Khang
  Tiêu đề NHẬN DẠNG NGÔN NGỮ DẤU HIỆU SỬ DỤNG CẢM BIẾN KINECT

  Mã số 166
  Tác giả Dương Thị Kim Chi, Trần Văn Lăng
  Tiêu đề MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN SỰ TƯƠNG QUAN GENE MỤC TIÊU VỚI HỆ THỐNG VẬT CHỦ BIỂU HIỆN TRONG TÁI TỔ HỢP