TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 168
  Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Võ Trung Hùng
  Tiêu đề An Improvement of Discriminant Analysis-based Orthogonal Tucker for Multilinear Microarray Expression Classification

  Mã số 172
  Tác giả Trương Đắc Duy, Nguyễn Ngọc Hoá
  Tiêu đề MÔ HÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRONG CÁC HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

  Mã số 173
  Tác giả Nguyễn Văn Định, Nguyễn Xuân Thảo, Ngọc Minh Châu
  Tiêu đề ĐỘ ĐO KHOẢNG CÁCH VÀ ĐỘ ĐO KHÔNG TƯƠNG TỰ GIỮA CÁC TẬP MỜ BỨC TRANH

  Mã số 175
  Tác giả Trần Nguyễn Minh Thư , Nguyễn Thuý Quỳnh
  Tiêu đề “ĐẶC TRƯNG TÂM TRẠNG” TRONG HỆ THỐNG GỢI Ý NHẠC

  Mã số 177
  Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Tú, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Khắc Giáo, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Việt Anh
  Tiêu đề Một phương pháp phân tích quan điểm đánh giá của người dùng đối với chất lượng sản phẩm dựa trên các nhận xét cá nhân

  Mã số 181
  Tác giả Nguyễn Ngọc Thiện, Lê Minh Tấn Tài, Nguyễn Phan Hùng Thuận, Võ Thị Lưu Phương, Đặng Ngọc Minh Đức, Lê Tuấn Anh
  Tiêu đề A GPS-based localization system using LoRa technology

  Mã số 189
  Tác giả Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng Quang, Hoàng Hữu Hạnh
  Tiêu đề Chuyển đổi biểu đồ lớp UML sang OWL Ontology

  Mã số 190
  Tác giả Đỗ Duy Thanh, Nguyễn Đình Thuân, Nguyễn Tấn Phát, Nguyễn Trọng Nghĩa
  Tiêu đề Improved Tabu Search for Vehicle Routing Problem with Time Windows

  Mã số 192
  Tác giả Nguyễn Tấn Hoàng, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp
  Tiêu đề TƯ VẤN DỰA TRÊN TRƯỜNG HÀM Ý

  Mã số 194
  Tác giả Lưu Hồng Dũng, Hồ Ngọc Duy, Tống Minh Đức, Bùi Thế Truyền, Đặng Hùng Việt
  Tiêu đề GIAO THỨC TRAO ĐỔI KHÓA AN TOÀN CHO CÁC HỆ MẬT KHÓA ĐỐI XỨNG