TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 92
  Tác giả Phạm Mộng Nghi, Phan Quốc Nghĩa, Huỳnh Xuân Hiệp
  Tiêu đề TƯ VẤN CẢM NGỮ CẢNH DỰA TRÊN ĐỘ ĐO HẤP DẪN KHÁCH QUAN

  Mã số 93
  Tác giả Hà Thị Phương Anh, Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị
  Tiêu đề Đóng góp của đặc trưng văn bản trong bài toán phân lớp ảnh

  Mã số 95
  Tác giả Phan Thành Huấn, Lê Hoài Bắc
  Tiêu đề THUẬT TOÁN HIỆU QUẢ KHAI THÁC TẬP HIẾM TỐI THIỂU

  Mã số 96
  Tác giả Nguyễn Viết Chánh
  Tiêu đề BIỂU DIỄN MÔ HÌNH QUAN HỆ CÓ YẾU TỐ THỜI GIAN BẰNG LOGIC MÔ TẢ

  Mã số 97
  Tác giả Do Van Thanh, Le Thi Thanh Luu
  Tiêu đề TÍCH HỢP CÁC CƠ SỞ TRI THỨC KHẢ NĂNG BIỂU TRƯNG TỪ QUAN ĐIỂM ĐỊNH ĐỀ

  Mã số 98
  Tác giả Nguyễn Hoàng Phương
  Tiêu đề Computational Intelligence and Its Applications in Western and Eastern Medicine

  Mã số 99
  Tác giả Vũ Tùng Lâm, Trương Thị Hồng Thúy, Mai Thị Nữ, Nguyễn Hoàng Phương
  Tiêu đề HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BÁT CƯƠNG KẾT HỢP CÁC LUẬT DƯƠNG VÀ CÁC LUẬT ÂM TRONG Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

  Mã số 100
  Tác giả Nguyễn Đình Thuân, Hồ Công Hoài
  Tiêu đề KẾT HỢP MÔ HÌNH ARIMA VÀ SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) ĐỂ DỰ BÁO TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT

  Mã số 101
  Tác giả Mai Thi Nu, Nguyen Hoang Phuong
  Tiêu đề Developing a Fuzzy System for Diagnosis of Depression Types

  Mã số 102
  Tác giả Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Loan, Phạm Quốc Hùng
  Tiêu đề Ảnh hưởng của tần số cơ bản F0 và các biến thể của F0 đến nhận dạng phương ngữ tiếng Việt