TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Danh sách bài đã gửi

  Mã số 103
  Tác giả Truong Thi Hong Thuy, Nguyen Anh, Nguyễn Hoàng Phương
  Tiêu đề Developing A Fuzzy System of Diagnosis and Treatment by Acupuncture Based on Pulse Symbols by Triple Cun - Guan - Chi of Traditional Oriental Medicine

  Mã số 104
  Tác giả Võ Đức Quang
  Tiêu đề Bàn luận về phương pháp cải tiến tập luật trong phân lớp lưới mờ đơn

  Mã số 105
  Tác giả Nguyễn Nhật Duy, Võ Duy Nguyên
  Tiêu đề instance segmentation based on convolutional neural network

  Mã số 106
  Tác giả Nguyễn Đức Hiển, Lê Mạnh Thạnh
  Tiêu đề Một số giải pháp tối ưu tập luật mờ TSK trích xuất từ máy học véc-tơ hỗ trợ hồi quy

  Mã số 107
  Tác giả Nguyễn Minh Thể, Phan Anh Phong
  Tiêu đề Ứng dụng khai phá dữ liệu trong phát hiện gian lận thuế

  Mã số 108
  Tác giả Duong Mong Thu, Nguyen Ngoc Dan Thanh, Doan Phuoc Mien
  Tiêu đề SOLVING SUDOKU PUZZLES BASED ON FUNDAMENTALS OF IMAGE PROCESSING

  Mã số 109
  Tác giả Đỗ Thị Liên, Nguyễn Duy Phương
  Tiêu đề MỘT PHƯƠNG PHÁP LỌC CỘNG TÁC THEO NGỮ CẢNH

  Mã số 110
  Tác giả Phạm Nghĩa Luân
  Tiêu đề Một kĩ thuật thích ứng miền trong dịch máy thống kê sử dụng kĩ thuật học sâu

  Mã số 111
  Tác giả Nguyen Tan Hoang, Huynh Huu Hung, Huynh Xuan Hiep
  Tiêu đề Using implication rules in implication field to improve the quality of collaborative filtering recommendations based on association rules mining

  Mã số 112
  Tác giả Huỳnh Triệu Vỹ, Trương Ngọc Châu, Lê Quốc Hải
  Tiêu đề An Efficient Algorithm for Hiding Sensitive High Utility Itemsets