TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Xét duyệt bài báo

 

 

 

Đây là phần dành riêng cho Ban chương trình.

Để xét duyệt bài báo, các thành viên Ban chương trình truy cập vào URL http://fair.conf.vn/submission/review/.

Nếu không nhớ username và/hoặc password, có thể chọn mục "forgot ..." tương ứng; khi đó các thông tin liên quan sẽ gửi về email đã đăng ký.