Giới thiệu

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Học viện Kỹ thuật Mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XV về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin".

Chủ đề chính của Hội nghị "An toàn và bảo mật thông tin trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV". Tuy nhiên, do truyền thống của Hội nghị nên cũng không hạn chế về nội dung. 

FAIR lần thứ XV (FAIR'2022), tổ chức trong khuôn viên Học viện Kỹ thuật Mật mã, Hà Nội vào 2 ngày: Thứ năm và Thứ sáu, 03 - 04/11/2022.

 
Chủ đề Hội nghị (nhưng không hạn chế)
 • Applied computer science
 • Applied Information Systems
 • Artificial intelligence
 • Bioinformatics
 • Computer graphics and Visualization
 • Computer security and Cryptography
 • Computational Science
 • Computational Intelligence
 • Concurrent, Parallel and Distributed systems
 • Data and Network mining
 • Digital Image/Video Processing
 • Databases and information retrieval
 • Data Science
 • Deep Learning
 • Health Informatics
 • Innovative Computing Systems and Applications in S&T
 • Intelligent Condition Monitoring
 • Internet of Things
 • Knowledge Data Engineering
 • Mobile network and systems
 • Multimedia and Interactive Multimedia
 • Network and Information Security
 • Soft Computing
 • Theoretical Computer Science
Đăng ký tham dự

Bài gửi tham dự Hội nghị cần được trình bày bằng một trong hai thứ tiếng Việt hoặc Anh. Mẫu bài viết trong trong Mục Hoạt động hội nghị. Các báo cáo tại hội nghị được phản biện để đăng trong kỷ yếu chính thức sau khi Hội nghị kết thúc. Báo cáo được chính tác giả submit trực tiếp lên hệ thống tại địa chỉ https://easychair.org/conferences/?conf=fair2022

Lưu ý: Ban tổ chức không nhận bài gửi qua email

Thông tin liên hệ

Tùy theo tình huống và nhu cầu, tác giả bài viết hoặc đại biểu có thể liên hệ theo địa chỉ tương ứng sau đây:

Về việc nộp bài: PGS.TS. Trần Văn Lăng

 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 01 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TPHCM
 • ĐT: 0903.938.036.   Email: langtv@vast.vn 

Về chương trình hội nghị: TS. Lê Quang Minh

 • Viện Công nghệ thông tin, VNU-HN
 • 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 • ĐT: 0989.736.464   Email: quangminh@vnu.edu.vn

Về tổ chức hội nghị tại Học viện Kỹ thuật Mật mã: TS. Vũ Thị Đào 

 • Học viện Kỹ thuật Mật mã
 • 141 Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
 • ĐT: 0982.151.982   Email: daovt@actvn.edu.vn