BAN CHƯƠNG TRÌNH

Thành viên

PGS.TS. Nguyễn Việt Anh - Viện CNTT

PGS.TS. Phạm Thế Anh - Trường ĐH Hồng Đức

PGS.TS. Ngô Xuân Bách - Công ty FPT Smart Cloud

PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình - ĐHBK Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Trường ĐH CNTT-TT Việt Hàn

PGS.TS. Phạm Việt Bình - Trường ĐH CNTT&TT

PGS.TS. Phan Anh Cang - Trường ĐHSPKT Vĩnh Long

PGS.TS. Đỗ Xuân Chợ - Học viện CNBCVT

PGS.TS. Hoàng Xuân Dậu - Học viện CNBCVT

PGS.TS. Lê Bá Dũng - Viện CNTT

PGS.TS. Nguyễn Đức Dũng - Viện CNTT

PGS.TS. Ngô Quốc Dũng - Học viện CNBCVT

PGS.TS. Lương Thế Dũng - Học viện KT Mật mã

PGS.TS. Đăng Văn Đức - Viện CNTT

PGS.TS. Trần Quang Đức - ĐHBK Hà Nội

TS. Nguyễn Huy Đức - Trường ĐH Thuỷ lợi

PGS.TS. Nguyễn Long Giang - Viện CNTT

PGS.TS. Phạm Thanh Giang - Viện CNTT

PGS.TS. Trần Mạnh Hà - Khu CNPM, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Nguyễn Duy Hàm - Trường ĐH Sài Gòn

TS. Nguyễn Công Hào - Trung tâm CNTT, ĐH Huế

PGS.TS. Nguyễn Mậu Hân - Trường ĐHKH, ĐH Huế

TS. Lâm Thành Hiển -  Trường ĐH Lạc Hồng

GS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp - Trường CNTT&TT, ĐH Cần Thơ

PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu - Trường ĐHCN TPHCM

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa - Trường ĐH Công nghệ

PGS.TS. Trần Văn Hoài - Trường ĐHBK TPHCM

TS. Nguyễn Thị Minh Huyền - Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HN

TS. Võ Đình Hiếu Trường -  ĐH Công nghệ

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Học viện CNBCVT

TS. Đinh Phú Hùng - Trường ĐH Thủy lợi

TS. Lê Minh Hưng Trường - ĐH CNTT

TS. Vũ Như Lân Trường - ĐH Thăng Long

PGS.TS. Nguyễn Thị Thuý Loan - Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Ngô Thành Long - Học viện KT Quân sự

PGS.TS. Hoàng Việt Long - Trường ĐH Hậu cần CAND

PGS.TS. Vũ Đức Lung - Trường ĐH CNTT

PGS.TS. Hoàng Trọng Minh - Học viện CNBCVT

GS.TS. Nguyễn Hiếu Minh - Ban Cơ yếu Chính phủ

PGS.TS. Nguyễn Hà Nam - Trường ĐH Điện lực

PGS.TS. Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân - Trường ĐH CNTT

PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe - Trường ĐH Cần Thơ

PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa - Trường ĐH CNTT&TT

TS. Trần Đức Nghĩa - Viện CNTT, Viện HLKH&CNVN

PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật - Đại học Huế

TS. Trịnh Bảo Ngọc - Trường ĐH Hà Nội

PGS.TS. Lý Quốc Ngọc - Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Huỳnh Tường Nguyên - Trường ĐHCN TPHCM

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Trường ĐH CNTT-TT Việt Hàn

GS.TS. Đỗ Phúc - Trường ĐH CNTT

TS. Trần Thanh Phước - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

PGS.TS. Lê Hồng Phương - Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HN

PGS.TS. Hoàng Quang - Trường ĐHKH, ĐH Huế

PGS.TS. Trần Đình Quế - Học viện CNBCVT

PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh - Trường ĐH Thuỷ lợi

PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn - Trường ĐH Trà Vinh

PGS.TS. Ngô Quốc Tạo - Viện CNTT, Viện HLKH&CN VN

TS. Nguyễn Văn Tảo - Trường ĐH CNTT&TT

TS. Trần Minh Tân - Bộ Thông tin và Truyền thông

PGS.TS. Lê Hoàng Thái - Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM

TS. Ngô Đức Thành - Trường ĐH CNTT

TS. Nguyễn Xuân Thắng - Trường Đại học Hà Nội

PGS.TS. Trịnh Đình Thắng - Trường ĐHSP 2 Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân - Trường ĐH CNTT

TS. Hoàng Lê Uyên Thục - Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

TS. Phạm Thị Thu Thúy - Trường ĐH Nha Trang

PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi - Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

PGS.TS. Đỗ Năng Toàn - Viện CNTT, Viện HLKH&CN VN

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Trường ĐH HUFLIT

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng - Trường ĐH CMC

GS.TS. Trần Xuân Tú - Viện CNTT, ĐHQG-HN

PGS.TS. Võ Thanh Tú - Trường ĐHKH, ĐH Huế

PGS.TS. Trương Công Tuấn - Trường ĐHKH, ĐH Huế

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh - Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng

PGS.TS. Lê Sỹ Vinh - Trường ĐH Công nghệ

PGS.TS. Vũ Việt Vũ - Trường ĐH CMC