THÔNG BÁO HỘI NGHỊ FAIR

Thông báo dời lịch tổ chức Hội nghị  
Do tình hình dịch bệnh CoViD-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM, nên Hội nghị FAIR'2021 sẽ được dời lại như sau:
Ngày diễn ra hội nghị: 23 - 24/12/2021
- Ngày được thông báo bài được chấp nhận: 15/10/2021


------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo 

Do tình hình dịch bệnh CoViD-19 đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM, nên Hội nghị FAIR'2021 được dời lại như sau:
Ngày diễn ra hội nghị: 21 - 22/10/2021
- Hạn cuối nộp toàn văn: 15/8/2021
- Ngày được thông báo bài được chấp nhận: 15/9/2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 1
 

Để Hội nghị FAIR được tổ chức thành công như những lần diễn ra, Ban tổ chức mong được sự hỗ trợ kinh phí từ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học từ khắp mọi miền đất nước. Việc tài trợ kinh phí cho Hội nghị, xin liên hệ với TS. Văn Thế Thành (Trưởng Ban thư ký - ĐT: 0989.984.900 - Email: thanhvt@hufi.edu.vn ) , Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh.