Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam
Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
Học viện Kỹ thuật Mật mã
fair_2022.png
fair2022.png

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ, HÀ NỘI, NGÀY 03-04/11/2022

"An toàn và bảo mật thông tin trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV"

GIỚI THIỆU HỘI NGHỊ FAIR'2022

Trao-co-to-chuc-fair.png

Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (Hội nghị FAIR) được tổ chức thường niên dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cũng như của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; qua đó góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Năm 2022 Hội nghị FAIR phối hợp cùng H
ọc viện Kỹ thuật Mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức Hội nghị với chủ đề chính "An toàn và bảo mật thông tin trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV". Hội nghị năm nay được sự bảo trợ chuyên môn của 3 cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông là Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ Thông tin & Truyền thông Thái Nguyên, Viện Công nghệ Thông tin – ĐHQGHN. 

 


CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 3 và 4 tháng 11 năm 2022
tại Học viện Kỹ thuật Mật mã 141 Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

DIỄN GIẢ - BÁO CÁO MỜI

NHỮNG CHUYÊN GIA TRONG CÁC LĨNH VỰC

PGS.TS. NGUYỄN HIẾU MINH
PGS.TS. NGUYỄN HIẾU MINH
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MẬT MÃ, BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ.
PGS.TS. LÊ SỸ VINH
PGS.TS. LÊ SỸ VINH
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.
PGS.TS. TRẦN ĐÌNH KHANG
PGS.TS. TRẦN ĐÌNH KHANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.
PGS.TS. ĐỖ THANH NGHỊ
PGS.TS. ĐỖ THANH NGHỊ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG, ĐẠI HỌC CẦN THƠ.

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ CHÍNH

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Liên hệ