CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Ban tổ chức hội nghị FAIR 2021 trân trọng gửi đến quý vị chương trình hội nghị ngày 23/12/2021