BAN THƯ KÝ ĐỊA PHƯƠNG

Trưởng ban

TS. Văn Thế Thành

(thanhvt@hufi.edu.vn - 0989.984.900)

Phó trưởng ban
Thành viên