Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam
Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
Học viện Kỹ thuật Mật mã
fair_banner_2023.png
"KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ"
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

NGÀY 28-29/9/2023

VỀ HỘI NGHỊ FAIR'2023


Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng và các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XVI về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR - Fundamental and Applied Information Technology) - FAIR' với chủ đề chính là "Khoa học dữ liệu trong chuyển đổi số", hội nghị đặc biệt quan tâm đến các giải pháp chuyển đối số để xây dựng các thành phố thông minh.

Hội nghị được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng vào 2 ngày: Thứ Năm và Thứ Sáu, 28-29/9/2023.

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Hạn nộp toàn văn: 10/8/2023

Thông báo chấp nhận: 10/9/2023

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC
VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC <br>VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC <br>VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT -
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - <br>ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ CHÍNH

netnam-logo150.png

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

dhcntt-tttn.png
vien_cntt_vnu-hn.png
hvktmm_logo.png
logo-ioit.png
logo-hcmut.png
dhkhoahochue150.png
logo_lhu.png
logo-ctu.png
vnu-uet.png
logotlu.png
dh-sp-hue.png
dhnn-hue.png