fair_banner.png
fair-logo-large.png

Khai mạc hội nghị

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ, 7-8/6/2019

Địa điểm tổ chức: số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

VỀ HỘI NGHỊ FAIR'2019

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế và  các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin".

Chủ đề chính của Hội nghị "Công nghệ thông tin trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV". Tuy nhiên, do truyền thống của Hội nghị nên cũng không hạn chế về nội dung.

Diễn giả khách mời

GS. Hoàng Bằng Đoàn

GS. Hoàng Bằng Đoàn

Professor, School of Electrical and Data Engineering; Faculty of Engineering & Information Technology; Associate Member, CHT - Centre for Health Technologies

TẢI VỀ CÁC BÀI TRÌNH BÀY TẠI HỘI NGHỊ CỦA DIỄN GIẢ KHÁCH MỜI

From Lab to Market 

Trương Lý Hoàng Phi, Tổng Giám đốc VinTech City


The industrial internet revolution and digital transformation challenges

GS. Hoàng Bằng Đoàn, University of Technology Sydney.

 

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ CHÍNH

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Lịch sử hội nghị FAIR