TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Thông báo

Trang bìa và mục lục kỷ yếu 

Kết quả phản biện

 

Ngày 15/7/2017 Ban chương trình đã có kết quả phản biện. Do quy ước một lúc nếu gửi quá nhiều email thì hệ thống sẽ bị coi là spam, nên tạm thời BTC chưa gửi email trực tiếp đến Quý tác giả được. Quý tác giả có thể truy cập vào http://fair.conf.vn/submission/openconf.php; sau đó chọn Mục Check Status để biết tình trạng bài viết của mình có được chấp nhận (Accept), từ chối (Reject) hay đang tình trạng chờ quyết định sau cùng (Pending).

Cũng do một số thầy cô còn bận công việc, nên những bài viết ở tình trạng Pending là do còn thiếu nhận xét, hoặc có 2 nhận xét trái chiều nên chờ nhận xét của người thứ ba. Số bài này cũng không nhiều lắm. Nếu Quý tác giả nào còn thấy tình trạng của bài mình là Pending, thì chịu khó đợi chờ thêm 1 hôm nữa.

Chọn bài xuất sắc và in kỷ yếu

Hội nghị FAIR lần thứ IX tổ chức vào năm 2016 tại Cần Thơ đã đưa ra 2 giải thưởng; đó là:

  • Bài báo xuất sắc nhất
  • Nghiên cứu viên trẻ xuất sắc nhất

Tuy nhiên, năm 2016 hội đồng đánh giá vẫn không chọn được bài theo mong muốn.

Hội nghị FAIR lần thứ X này vẫn tiếp tục duy trì hoạt động nêu trên để chọn ra bài báo xuất sắc nhấttác giả chính là người trẻ có bài viết xuất sắc nhất.

Ngoài ra, kể từ FAIR lần này, Ban Chỉ đạo cũng đã quyết định ngoài việc in kỷ yếu từ những bài đã được trình bày trong Hội nghị như FAIR lần thứ IX; còn chọn ra thêm một số bài có chất lượng để đăng trong số thường kỳ của Tạp chí Tin học và Điều khiển học dành cho FAIR.

Tạp chí Tin học và Điều khiển học (http://vjs.ac.vn/index.php/jcc) là một tạp chí chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, xuất bản thường kỳ một năm 4 số bằng tiếng Anh. Vì thế,  bài được chọn đăng sẽ phải được viết bằng tiếng Anh..

Để  hướng tới 2 việc nêu trên, kính đề nghị quý tác giả chuẩn bị bài viết có chất lượng và tuân thủ theo một số quy định sau:

  • Tác giả chính của bài viết là tác giả đầu tiên
  • Nếu bài viết được tài trợ bởi một dự án/đề tài nào đó; cần phải nêu rõ tên hoặc mã số của dự án/đề tài đó.
  • Những bài viết được trình bày sẽ có chỉ số DOI và đăng trên trang web của hệ thống này (https://www.doi.org), nên tất cả các bài viết đều phải có tóm tắt bằng tiếng Anh. 

 

Thông báo hiệu chỉnh thời gian gửi tóm tắt

Theo kế hoạch của Hội nghị, đến 15/5/2017 là hạn cuối nộp tóm tắt. Đến hôm nay (15/5/2017) đã có 114 bài gửi lên hệ thống để đăng ký tham dự. Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của đồng nghiệp.

Như thông lệ, Ban tổ chức vẫn để hệ thống mở cho đến ngày 15/6/2017, Quý đồng nghiệp vẫn có thể nộp tóm tắt trong thời gian này, đến hết ngày 15/6/2017 hệ thống sẽ  đóng lại để chuyển qua bước phản biện.

Chì số DOI 

Kể từ năm 2014 (FAIR'7), những bài được đăng trong Kỷ yếu đã có chỉ số DOI (Digital Object Identifier) theo chuẩn mục quốc tế. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi mới tổ chức để đưa dần lên website của International DOI Foundation (IDF).

Hiện nay những bài của FAIR'8 (2015) này có thể tìm thấy ở https://www.doi.orgBan xuất bản của FAIR đang phối hợp với Tạp chí Tin học và Điều khiển (của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) để đưa dần những bài của FAIR'7 (2014) và FAIR'9 (2016)

Cách thức tìm kiếm như sau. Chẳng hạn, với bài

Nguyen Duy Tan, Nguyen Dinh Viet - CAEER: Channel assignment and energy-efficient routing protocol in cognitive radio Adhoc network, Proceeding of The 8th National Conference on Fundamental and Applied IT Research – FAIR'8, Hanoi, 09-10/7/2015, ISBN: 978-604-913-397-8, Natural Science and Technology Publishing House, DOI:10.15625/vap.2015.000138.

Chúng ta đưa 10.15625/vap.2015.000139 vào textbox phía bên phải của https://www.doi.org sau đó nhấn nút SUBMIT sẽ có toàn văn của bài này.

----

Thông báo số 1

Ban tổ chức trân trọng gửi đến quý vị thông báo về Hội nghị FAIR lần thứ X tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng vào hai ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2017. 

Để Hội nghị FAIR được tổ chức thành công như những lần diễn ra, Ban tổ chức mong được sự hỗ trợ kinh phí từ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học từ khắp mọi miền đất nước. Việc tài trợ kinh phí cho Hội nghị, xin liên hệ với thư ký Hội nghị ThS. Phạm Dương Thu Hằng  () , Trường Đại học Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.