THÔNG BÁO HỘI NGHỊ FAIR

Thông báo mới

Thông báo số 2

Đại dịch CoViD-19 bởi Wuhan Coronavirus (SARS-CoV-2) làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của nhiều nơi trên thế giới, FAIR chúng ta cũng ngoại lệ. Nên Hội nghị FAIR'2020 có một số thay đổi như Thông báo số 2  

Thông báo số 1
 
 

Để Hội nghị FAIR được tổ chức thành công như những lần diễn ra, Ban tổ chức mong được sự hỗ trợ kinh phí từ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học từ khắp mọi miền đất nước. Việc tài trợ kinh phí cho Hội nghị, xin liên hệ với ThS. Bùi Chí Thành (Trưởng Ban thư ký) , Trường Đại học Nha Trang.