THÔNG BÁO HỘI NGHỊ FAIR

 Ban tổ chức xin trân trọng gửi đến quý tác giả thông báo của Hội nghị FAIR 2024   

Thông báo hội nghị   

Để Hội nghị FAIR được tổ chức thành công như những lần diễn ra, Ban tổ chức mong được sự hỗ trợ kinh phí từ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học từ khắp mọi miền đất nước. Việc tài trợ kinh phí cho Hội nghị, xin liên hệ với TS. Đỗ Trung Anh (Trưởng Ban thư ký) , Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông.