THÔNG BÁO HỘI NGHỊ FAIR

Thông báo mới

Thông báo số 2

Đại dịch CoViD-19 do Wuhan Coronavirus (SARS-CoV-2) gây ra đã và đang làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều nơi trên thế giới, FAIR chúng ta cũng không ngoại lệ.
Chính vì vậy Ban Tổ chức FAIR'2020 đã có một số điều chỉnh như trong Thông báo số 2. 

Thông báo số 1
 
 

Để Hội nghị FAIR được tổ chức thành công như những lần diễn ra, Ban tổ chức mong được sự hỗ trợ kinh phí từ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học từ khắp mọi miền đất nước. Việc tài trợ kinh phí cho Hội nghị, xin liên hệ với ThS. Bùi Chí Thành (Trưởng Ban thư ký) , Trường Đại học Nha Trang.