THÔNG BÁO HỘI NGHỊ FAIR

Thông báo về việc đăng ký và nhận bài gửi tham dự hội nghị

Hiện nay trang web của FAIR’2019 vẫn còn mở cho đến hết ngày 30/4/2019, mọi người chúng ta vẫn còn thời hạn để đăng ký và nộp báo cáo toàn văn.

 

Ban tổ chức trân trọng gửi đến quý vị một số thông báo về Hội nghị FAIR lần thứ XII tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Huế vào 2 ngày 07 và 08 tháng 6 năm 2019.

  
Để Hội nghị FAIR được tổ chức thành công như những lần diễn ra, Ban tổ chức mong được sự hỗ trợ kinh phí từ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học từ khắp mọi miền đất nước. Việc tài trợ kinh phí cho Hội nghị, xin liên hệ với ThS. Lê Văn Tường Lân (Trưởng Ban thư ký), Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.