THÔNG BÁO HỘI NGHỊ FAIR

 

Thông báo số 1
 
 

Để Hội nghị FAIR được tổ chức thành công như những lần diễn ra, Ban tổ chức mong được sự hỗ trợ kinh phí từ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học từ khắp mọi miền đất nước. Việc tài trợ kinh phí cho Hội nghị, xin liên hệ với TS. Văn Thế Thành (Trưởng Ban thư ký - ĐT: 0989.984.900 - Email: thanhvt@hufi.edu.vn ) , Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh.