THÔNG BÁO HỘI NGHỊ FAIR

 

Ban tổ chức trân trọng gửi đến quý vị một số thông báo về Hội nghị FAIR tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào 2 ngày 06 và 07 tháng 8 năm 2020.

  
Để Hội nghị FAIR được tổ chức thành công như những lần diễn ra, Ban tổ chức mong được sự hỗ trợ kinh phí từ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học từ khắp mọi miền đất nước. Việc tài trợ kinh phí cho Hội nghị, xin liên hệ với ThS. Bùi Chí Thành (Trưởng Ban thư ký) , Trường Đại học Nha Trang.