THÔNG BÁO HỘI NGHỊ FAIR

 

Ban tổ chức trân trọng gửi đến quý vị một số thông báo về Hội nghị FAIR lần thứ XII tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Huế vào 2 ngày 07 và 08 tháng 6 năm 2019.

  
Để Hội nghị FAIR được tổ chức thành công như những lần diễn ra, Ban tổ chức mong được sự hỗ trợ kinh phí từ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học từ khắp mọi miền đất nước. Việc tài trợ kinh phí cho Hội nghị, xin liên hệ với ThS. Lê Văn Tường Lân (Trưởng Ban thư ký), Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.