TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Ban tổ chức

 

Trưởng ban
 
GS.TS. Vũ Đức Thi - Đại học Quốc gia Hà Nội
 
Đồng Trưởng ban
 

        TS. Phan Huy Phú - Trường Đại học Thăng Long

 
Phó trưởng ban
 

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy - Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Cao Kim Ánh - Trường Đại học Thăng Long

Thành viên
 

GS.TS. Đặng Quang Á - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình - Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Long Giang - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

ThS. Hà Thu Giang - Trường Đại học Thăng Long

PGS.TS. Trần Văn Lăng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS. Lê Quang Minh - Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Mai Thuý Nga - Trường Đại học Thăng Long

PGS.TS. Đỗ Năng Toàn - Đại học Quốc gia Hà Nội