TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Ban Kỹ thuật và xuất bản

 

Trưởng ban:
 
PGS.TS. Trần Văn Lăng - Viện Cơ học và Tin học ứng dụng, VAST
(     0903 938 036)
 
Thành viên
 

TS. Lê Quang Minh - Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

ThS. Phan Mạnh Thường - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

ThS. Phan Thị Quế Anh - Tạp chí Tin học và Điều khiển, VAST

CN. Lê Thị Thiên Hương - Tạp chí Khoa học và Công nghệ, VAST