TX Eventx - шаблон joomla Joomla

 

Trưởng ban:
 
PGS.TS. Trần Văn Lăng - Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: 0903 938 036, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Phó trưởng ban:
 
TS. Lê Quang Minh - Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội
Điện thoại: 0989 736 464, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Thành viên:
 
ThS. Phan Thị Quế Anh
CN. Lê Thị Thiên Hương
ThS. Phan Mạnh Thường