TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Ban tổ chức địa phương

 

Trưởng ban:
 
TS. Cao Kim Ánh
 
Phó trưởng ban:
 
ThS. Hà Thu Giang
 
Thành viên:
 

TS. Mai Thúy Nga

ThS. Nguyễn Văn Thái

ThS. Trương Nhật Hoa

ThS. Trần Hoài Thanh

ThS. Đnh Thúy Quỳnh