TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Ban tổ chức địa phương

 

Trưởng ban
 
TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh
 
Phó Trưởng ban
 

PGS.TS. Nguyễn Bá Trung

TS. Phạm Anh Phương

ThS. Phạm Dương Thu Hằng

 
Thành viên
 

TS. Nguyễn Thị Mai An

ThS. Lê Viết Chung

TS. Nguyễn Hoàng Hải