GỬI BÀI THAM DỰ

Bài báo tham dự Hội nghị FAIR được đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://easychair.org/conferences/?conf=fair2024 trong phần dành cho tác giả (Authors).

Sau khi hết hạn nộp toàn văn, các bài báo sẽ được phản biện để trình bày trong những ngày Hội nghị diễn ra. Danh sách các bài báo được chấp nhận trình bày sẽ được thông báo tại Danh sách bài chấp nhận trong Mục Hoạt động hội nghị ở cột phía phải, hoặc người nộp bài có thể truy cập vào https://easychair.org/conferences/?conf=fair2024 để biết tình trạng được chấp nhận của bài báo cáo của mình.

Sau khi kết thúc Hội nghị, những bài báo đã được trình bày trong các tiểu ban sẽ được phản biện một lần nữa để in trong kỷ yếu. Kết quả cũng được thông báo lên hệ thống và email trực tiếp đến cho tác giả.

Kỷ yếu hội nghị được xuất bản bởi Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (của Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với ISBN do Nhà xuất bản cấp. Bản điện tử được cấp chỉ số DOI và đưa lên trang web https://www.doi.org/

Mẫu định dạng bài báo có định dạng MS Word và được trình bày tối đa là 8 trang.

Lưu ý rằng bài báo gửi tham dự Hội nghị phải chưa được xuất bản hoặc không đang trong giai đoạn xem xét để được xuất bản ở nơi khác. 

Lưu ý đến những vấn đề sau đây khi upload bài viết:

 • Bài báo được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tuy nhiên để thuận lợi trong quảng bá ra bên ngoài, tác giả nộp bảng toàn văn bằng bằng tiếng Việt cần phải có thêm tên bài viết và tóm tắt bằng tiếng Anh (kế cả tên tác giả cũng như nơi làm việc)
 • Khi đăng ký trên hệ thống, quy ước như sau:
  • Họ và tên các tác giả, cũng như nơi làm việc được viết bằng Tiếng Việt, quy ước: last name là tên, còn lại là first name. Chẳng hạn, "Trần Văn Lăng" có last name là "Lăng", first name là "Trần Văn"; hoặc "Trần Thị Thông Reo Vi Vu" có last name là "Vu", first name là "Trần Thị Thông Reo Vi".
  • Không dịch họ và tên, cũng như địa chỉ ra tiếng nước ngoài (dù cho bài viết dùng tiếng Anh) khi đăng ký qua hệ thống để Ban tổ chức địa phương tiện gửi thư mời qua đường bưu điện (ngoại trừ tác giả là người nước ngoài). Còn trong toàn văn của bài viết khi in ấn, tác giả viết theo tuỳ thích.
  • Số lượng từ khoá tối đa cũng chỉ 5 từ khoá, những từ khoá này phải là những đặc trưng để làm sao có thể đưa vào tiểu ban phù hợp.
  • Chỉ chọn 1 tác giả là người điều phối (Coressponding Author)
  • Tác giả thứ nhất sẽ là người trình bày bài báo ở Hội nghị