TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Ban chương trình

 

Trưởng ban:
 
GS.TS. Đặng Quang Á - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 
Phó trưởng ban:
 

PGS.TS. Võ Trung Hùng - Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Trần Đình Khang - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Trần Văn Lăng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 
Thành viên
 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

TS. Nguyễn Việt Anh - Viện Công nghệ thông tin

PGS.TS. Võ Đình Bảy - Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình - Trường Đại học Công nghệ

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Phạm Việt Bình - Đại học Thái Nguyên

PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

PGS.TS. Lê Anh Cường - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

PGS.TS. Lê Bá Dũng - Viện Công nghệ thông tin

TS. Nguyễn Đức Dũng - Viện Công nghệ thông tin

PGS.TS. Lương Thế Dũng - Học viện Mật mã

PGS.TS. Cao Tuấn Dũng - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Hà Mạnh Đào - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

TS. Nguyễn Công Điều - Viện Công nghệ thông tin

PGS.TS. Nguyễn Văn Định - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

PGS.TS. Trần Cao Đệ - Trường Đại học Cần Thơ

TS. Đỗ Đức Đông - Viện Công nghệ thông tin, ĐHQG-HN

PGS.TS. Đặng Văn Đức - Viện Công nghệ thông tin

TS. Nguyễn Huy Đức - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

TS. Nguyễn Long Giang - Viện Công nghệ thông tin

TS. Đàm Quang Hồng Hải - Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM

TS. Nguyễn Công Hào - Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Huế

PGS.TS. Nguyễn Mậu Hân - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp - Trường Đại học Cần Thơ

TS. Đặng Thị Thu Hiền - Trường Đại học Thủy Lợi

PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu - Trường Đại học Công nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa - Trường Đại học Công nghệ

PGS.TS. Bùi Thế Hồng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

PGS.TS. Trần Văn Hoài - Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM

TS. Nguyễn Thị Minh Huyền - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HN

PGS.TS. Vũ Chấn Hưng - Viện Công nghệ thông tin

PGS.TS. Trần Đăng Hưng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Lâm Đức Khải - Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM

TS. Vũ Như Lân - Trường Đại học Thăng Long

TS. Nguyễn Đình Lầu - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Trương Thị Diệu Linh - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội    

PGS.TS. Vũ Đức Lung -  Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Minh - Học viện Mật mã

TS. Lê Quang Minh - Viện Công nghệ thông tin, ĐHQG-HN

PGS.TS. Nguyễn Hà Nam - Viện Công nghệ thông tin, ĐHQG-HN

PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị - Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS. Lý Quốc Ngọc - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin, Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Đỗ Phúc - Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM

TS. Phạm Anh Phương - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

TS. Lê Hồng Phương - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HN

PGS.TS. Từ Minh Phương - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

PGS.TS. Hoàng Quang - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

TS. Nguyễn Hồng Quang - Viện Tin học Pháp ngữ, ĐHQG-HN

TS. Vũ Vinh Quang - Trường Đại học CNTT và TT, Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh - Trường Đại học Điện lực

TS. Lê Hoàng Sơn - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HN

GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PGS.TS. Lê Văn Sơn - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Ngô Quốc Tạo - Viện Công nghệ thông tin

TS. Nguyễn Văn Tảo - Trường Đại học CNTT và TT, Đại học Thái Nguyên

TS. Vũ Đức Thái - Trường Đại học CNTT và TT, Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

TS. Ngô Đức Thành - Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Trường Thắng - Viện Công nghệ thông tin

PGS.TS. Trịnh Đình Thắng - Trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội

GS.TS. Vũ Đức Thi - Viện Công nghệ thông tin, ĐHQG-HN

PGS.TS. Quản Thành Thơ - Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM

PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân - Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy - Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG-HN

TS. Nguyễn Thị Thủy - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

PGS.TS. Đỗ Năng Toàn - Viện Công nghệ thông tin

TS. Vũ Thị Trà - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng - Trường Đại học Lạc Hồng

TS. Nguyễn Thanh Tùng - Trường Đại học Thủy lợi

PGS.TS. Võ Thanh Tú - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

PGS.TS. Nguyễn Đình Việt - Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG-HN

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HN