TX Eventx - шаблон joomla Joomla

 

Trưởng ban:
 
GS.TS. Đặng Quang Á - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 
Phó trưởng ban:
 

PGS.TS. Trần Đình Khang - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Trần Văn Lăng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS. Cao Kim Ánh - Trường Đại học Thăng Long

 
Thành viên
 

TS. Nguyễn Viết Anh - Viện Công nghệ Thông tin

PGS.TS. Võ Đình Bảy - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình - Trường Đại học Công nghệ

PGS.TS. Lê Anh Cường - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Nguyễn Ngọc Cương - Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Công an

PGS.TS. Phạm Văn Cường - Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông

PGS.TS. Lê Bá Dũng - Viện Công nghệ Thông tin

PGS.TS. Nguyễn Đức Dũng - Viện Công nghệ Thông tin

PGS.TS. Lương Thế Dũng - Học viên Mật mã

PGS.TS. Cao Tuấn Dũng - Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Hà Mạnh Đào - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

TS. Nguyễn Công Điều - Trường Đại học Thăng Long

PGS.TS. Nguyễn Văn Định - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

PGS.TS. Trần Cao Đệ - Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS. Đặng Văn Đức - Viện Công nghệ Thông tin

TS. Nguyễn Huy Đức - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

PGS.TS. Nguyễn Long Giang - Viện Công nghệ Thông tin

TS. Nguyễn Công Hào - Trung tâm Công nghệ Thông tin, Đại học Huế

PGS.TS. Nguyễn Đình Hân - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

PGS.TS. Nguyễn Mậu Hân - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp - Trường Đại học Cần Thơ

TS. Đặng Thị Thu Hiền - Trường Đại học Thuỷ lợi

PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu - Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

PGS.TS. Phan Xuân Hiếu - Trường Đại học Công nghệ

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hoá - Trường Đại học Công nghệ

PGS.TS. Bùi Thế Hồng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

PGS.TS. Trần Văn Hoài - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM

TS. Nguyễn Thị Minh Huyền - Trướng Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Võ Trung Hùng - Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Vũ Chấn Hưng - Viện Công nghệ thông tin

PGS.TS. Trần Đăng Hưng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Lâm Đức Khải - Trường Đại học Công nghệ Thông tin

TS. Vũ Như Lân - Trường Đại học Thăng Long

PGS.TS. Ngô Thành Long - Học viện Kỹ thuật Quân sự

TS. Vũ Đức Lung -  Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM

PGS.TS. Nguyễn Thiện Luận - Trường Đại học Thăng Long

TS. Lê Quang Minh - Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Hoàng Trọng Minh - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

PGS.TS. Nguyễn Hà Nam - Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị - Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS. Lý Quốc Ngọc - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM

TS. Phan Anh Phong - Viện Kỹ thuật Công nghệ, Đại học Vinh

TS. Lê Hồng Phương - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Phương - Trường Đại học Thăng Long

PGS.TS. Từ Minh Phương - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

PGS.TS. Hoàng Quang - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

TS. Nguyễn Hồng Quang - Viện Tin học Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Vũ Vinh Quang - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh - Trường Đại học Điện lực

PGS.TS. Lê Hoàng Sơn - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

PGS.TS. Ngô Quốc Tạo - Viện Công nghệ thông tin

TS. Nguyễn Văn Tảo - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông

TS. Trần Minh Tân - Trung tâm Internet Việt Nam

TS. Vũ Đức Thái - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông

PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh - Đại học Huế

TS. Ngô Đức Thành - Trường Đại học 

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Trường Thắng - Viện Công nghệ Thông tin

PGS.TS. Trịnh Đình Thắng - Trường ĐH Sư phạm 2 Hà Nội

GS.TS. Vũ Đức Thi - Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân - Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM

GS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ - Trường Đại học Công nghệ

PGS.TS. Đỗ Năng Toàn - Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng - Trường Đại học Lạc Hồng

TS. Nguyễn Thanh Tùng - Trường Đại học Thuỷ Lợi

PGS.TS. Võ Thanh Tú, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

PGS.TS. Nguyễn Đình Việt - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Hồ Ngọc Vinh - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Vũ Việt Vũ - Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội