TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Ban chỉ đạo

 

Trưởng ban:
 
GS.VS. Đặng Vũ Minh - Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam
 
Thành viên
 

GS.TSKH. Trần Văn Nhung - Bộ Giáo dục và Đào tạo

GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm - Đại học Quốc gia TP.HCM

GS.TSKH. Dương Ngọc Hải - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

GS.TS. Vũ Đức Thi - Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ - Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS. Đặng Quang Á - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS. Phan Huy Phú - Trường Đại học Thăng Long

PGS.TS. Trần Văn Lăng  - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam