TX Eventx - шаблон joomla Joomla

 

**TẢI VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TẠI ĐÂY

 

Sáng Thứ Năm ngày 09/08/2018

Địa điểm                   : Hội trường Tạ Quang Bửu;

07h30’-08h30’       : Đăng ký đại biểu, Văn nghệ chào mừng;

08h30’-08h50’       : Khai mạc và phát biểu của các đại biểu;

Giới thiệu đại biểu

Người điều khiển Hội nghị, ĐH Thăng Long

Phát biểu khai mạc

GS.TS. Vũ Đức Thi, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị

Phát biểu chào mừng Hội nghị

TS. Phan Huy Phú, Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long

Phát biểu của đơn vị tài trợ

Đại diện đơn vị tài trợ, VNPT Information Technology

Thông qua chương trình Hội nghị

GS.TS. Đặng Quang Á, Trưởng ban Chương trình Hội nghị

8h50--8h55        : Trao cờ luân lưu cho đơn vị tổ chức lần thứ XII

8h55--9h40            : Báo cáo mời 01

Người điều khiển : GS.TS. Đặng Quang Á 

INFORMATICS AND CRYPTOGRAPHY: MUTUAL INFLUENCE

GS.TSKH. Moldovyan

Saint. Petersburg Institute for Informatics and Automation

9h40--10h10          : Báo cáo mời 02

Người điều khiển : GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn

MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ TOÁN - TIN

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Cao Kim Ánh

Trường ĐH Thăng Long

10h10--10h40             : Báo cáo mời 03

Người điều khiển       : GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn

NỀN TẢNG IoT VÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG

Mai Thanh Trường

Internet of Things Center, VNPT-Technology 

10h40-10h55              : Giải lao (Tea Break)

10h55--11h25             : Báo cáo mời 04

Người điều khiển       : GS.TS. Vũ Đức Thi

NGHỊ QUYẾT 49/CP VÀ TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

PGS.TS. Đặng Hữu Đạo

Viện CNTT, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

11h25--12h10             : Báo cáo mời 05

Người điều khiển       : GS.TS. Vũ Đức Thi

VỀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở VIỆN CƠ HỌC

PGS.TS. Đinh Văn Mạnh

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

 

Chiều Thứ Năm ngày 09/08/2018

 

Tiểu ban 1: Hệ thống thông tin

Địa điểm                 : Phòng B202

Thời gian                : Chiều, Thứ Năm ngày 09/08/2018

Người điều khiển  : GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân

13h30÷15h30

An unsupervised learning and statistical approach for english phrase segmentation

Lê Mạnh Thạnh, Lê Trung Hiếu, Duong Minh Hung

Chẩn đoán xuất huyết não dựa trên chỉ số Hounsfields và kỹ thuật mạng nơ-ron tích chập (*)

Phan Anh Cang, Nguyễn Thị Mỹ Nga, Phan Thượng Cang

Lựa chọn các ràng buộc cho thuật toán phân cụm nửa giám sát

Vũ Việt Vũ, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kiều Oanh

Phụ thuộc Boolean dương theo nhóm bộ trong mô hình dữ liệu dạng khối

Trịnh Đình Thắng, Trần Minh Tuyến, Trịnh Ngọc Trúc

Gợi ý sản phẩm dựa trên ước đoán quan điểm khách hàng

Trần Thị Thúy, Trương Quốc Định, Nguyễn Văn Thọ, Huỳnh Trung Long

15h30÷15h45

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Trịnh Đình Thắng, PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

15h45÷17h25

Kết hợp BM25 với xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong việc dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau

Nhan Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Duy Thiện

Demosaicing algorithm – How to evaluate It

Bùi Đức Thọ, Hồ Phước Tiến, Nguyễn Tấn Khôi, Lê Thị Thu Nga

Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam bằng sử dụng luật kết hợp âm dương mở rộng phân biệt

Do Van Thanh, Pham Ngoc Lam

Nghiên cứu kết hợp thuật toán MCC và K-Means trong phân loại đám mây điểm lidar

Nguyễn Thị Hữu Phương, Đặng Văn Đức, Nguyễn Trường Xuân, Trần Mạnh Trường

  

 

Tiểu ban 2: Khoa học và công nghệ tính toán

Địa điểm                 : Phòng B206

Thời gian                : Chiều, Thứ Năm ngày 09/08/2018

Người điều khiển  : PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, TS. Nguyễn Thanh Tùng

13h30÷15h30

Applying Forest Optimization Algorithm for Multi Depot Vehicle Routing Problem

Do Vinh Truc

Dự đoán cấu trúc bậc hai rna bằng sự kết hợp thuật toán di truyền và logic mờ

Đoàn Duy Binh, Phạm Minh Tuấn, Đặng Đức Long, Nguyễn Hữu Danh

Hệ hỗ trợ chẩn đoán bát cương kết hợp các luật dương và các luật âm trong y học cổ truyền Việt Nam (*)

Vũ Tùng Lâm, Trương Thị Hồng Thúy, Mai Thị Nữ, Nguyễn Hoàng Phương

Hybrid Particle Swarm Optimization (PSO) and Forest Optimization Algorithm (FOA) for Order Acceptance and Scheduling

Do Vinh Truc

Kết hợp mô hình arima và support vector machine (SVM) để dự báo tại công ty dịch vụ trực tuyến cộng đồng việt

Nguyễn Đình Thuân, Hồ Công Hoài

15h30÷15h45

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Từ Minh Phương, TS. Nguyễn Công Hào

15h45÷17h45

Minimizing makespan of Personal Scheduling problem in available time-windows with split-min and setup-time constraints

Trang Hồng Sơn, Huỳnh Tường Nguyên, Trần Văn Lăng

Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ dựa trên đại số gia tử và tối ưu bầy đàn (*)

Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều, Nguyễn Tiến Duy

Một hình thức mở rộng của ¯-otomat với kỹ thuật tô màu cạnh

Ho Ngoc Vinh

Một phương pháp lọc cộng tác theo ngữ cảnh

Đỗ Thị Liên, Nguyễn Duy Phương

Một số giải pháp tối ưu tập luật mờ TSK trích xuất từ máy học véc-tơ hỗ trợ hồi quy (*)

Nguyễn Đức Hiển, Lê Mạnh Thạnh

  

 


Tiểu ban 3: Khoa học dữ liệu và công nghệ tri thức

Địa điểm                 : Phòng B208

Thời gian                : Chiều, Thứ Năm ngày 09/08/2018

Người điều khiển  : PGS.TS. Nguyễn Hoàng Phương, PGS.TS. Trần Đình Khang

13h30÷15h30

Analysis and forecast of road traffic accidents in vietnam based on grey bp neural network

Vương Xuân Cần, Mou Rui Fang, Vũ Trọng Thuật

Anaphoric pronoun resolution for improving fusion based summarization of simple vietnamese texts

Trần Trung, Nguyễn Tuấn Đăng

Ảnh hưởng của tần số cơ bản F0 và các biến thể của F0 đến nhận dạng phương ngữ tiếng Việt

Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Loan, Phạm Quốc Hùng

Atribute similarity measure for transforming relational database into owl (*)

Pham Thi Thu Thuy

Cross-lingual phoneme recognition for familiar languages: applying to Vietnamese and Muong languages (*)

Trần Thị Thu Thúy, Mạc Đăng Khoa, Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phạm Văn Đồng

15h30÷15h45

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Nguyễn Đức Dũng, PGS.TS. Phan Xuân Hiếu

15h45÷17h45

Giải pháp dự đoán sở thích người dùng theo thời gian (*)

Lê Ngọc Quyền, Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Thái Nghe

Một giải pháp kỹ thuật thiết lập kế hoạch chuyển động cho xe tự hành

Quách Hải Thọ, Phạm Anh Phương

Ứng dụng mạng học sâu & rộng trong dự đoán hành vi mua của khách hàng dựa trên cơ sở dữ liệu nhấp chuột (*)

Nguyen Tuan Khang ,Nguyen Viet Anh, Vũ Như Lân, Mai Thuy Nga, Nguyen Hai An

Phát triển thuật toán phân tán tìm tập bài báo có sức ảnh hưởng lớn nhất trong đồ thị mạng trích dẫn

Nguyễn Phương Hoàng, Ngô Quang Bảo

Tóm tắt trích rút tự động văn bản tiếng việt thể loại báo mạng điện tử

Lê Ngọc Thắng, Lê Quang Minh

  

 

Tiểu ban 4: Công nghệ mạng -truyền thông & An toàn thông tin

Địa điểm                 : Phòng B210

Thời gian                : Chiều, Thứ Năm ngày 09/08/2018

Người điều khiển  : PGS.TS. Vũ Chấn Hưng, TS. Nguyễn Ngọc Cương

13h30÷15h30

A new method for constructing digital signature schemes based on the difficulty of the integer factorization and discrete logarithm – root problems on the zn

Lưu Hồng Dũng, Tống Minh Đức, Lưu Xuân Văn

Ảnh hưởng của tính chât luồng dữ liệu đến hiệu quả tập hợp chùm giảm độ trể tại nút biên mạng obs

Lê Văn Hòa, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn

Chữ ký số - mô hình ứng dụng và thuật toán

Lưu Hồng Dũng, Phạm Văn Hiệp

Đánh giá mô hình bảo mật cho mạng vạn vật dựa trên oneM2M

Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Gia Tuyến, Mạc Đình Hiếu, Bùi Trọng Tùng, Trần Quang Đức, Nguyễn Linh Giang

Giấu tin trên video sử dụng khóa công khai

Phan Văn Hiệp, Hoàng Xuân Dương, Đào Duy Liêm, Nguyễn Thị Minh Thy

15h30÷15h45

Nghỉ giải lao

Người điều khiển: PGS.TS. Lê Bá Dũng, TS. Trần Minh Tân

15h45÷17h45

Horb-tree: giải pháp bảo vệ tính riêng tư khi truy vấn dữ liệu không gian trong LBS

Nguyễn Văn Nghiêm, Vũ Đình Long, Đặng Lê Nam

Mạng phân phối nội dung cdn trên nền giao thức truyền đa đường multipath TCP

Phùng Duy Trường, Lê Tuấn Anh, Võ Thi Lưu Phương

Mô hình markov trong phân tích độ tin cậy của hệ thống với phần tử phục hồi có độ ưu tiên (*)

Nguyen Anh Chuyen, Le Quang Minh, Dinh Thi Thanh Uyen, Le Khanh Duong

Phân tích ảnh hưởng của dự báo tốc độ chùm đến hiệu quả điều khiển chấp nhận lập lịch trong mạng chuyển mạch chùm quang

Phạm Trung Đức, Võ Viết Minh Nhật, Đặng Thanh Chương

Một phương pháp phát triển hệ mật khóa công khai (*)

Nguyễn Lương Bình, Lưu Hồng Dũng, Tống Minh Đức

  

 

Tiểu ban 5: Công nghệ đa phương tiện

Địa điểm                 : Phòng B212

Thời gian                : Chiều, Thứ Năm ngày 9/8/2018

Người điều khiển  : PGS.TS. Trần Cao Đệ, PGS.TS. Đỗ Năng Toàn

13h30÷15h30

Abnormal events detection system

Nguyễn Cao Minh, Ngô Đức Thành

Automatic diagnosis of breast cancer in histology images using deep convolutional neural networks

Lê Minh Hưng, Mai Van Manh, Tran Dinh Toan, Tran Dac Tot, Trần Văn Lăng

Cải tiến hệ bao tự động để phát hiện va chạm của các đối tượng vật thể rắn trong môi trường ảo (*)

Nghiêm Văn Hưng, Đặng Văn Đức, Trịnh Hiền Anh, Nguyễn Văn Căn

Cải tiến tra cứu ảnh thông qua kết hợp các bộ phân lớp không gian con ngẫu nhiên

Cù Việt Dũng, Nguyễn Hữu Quỳnh, An Hồng Sơn

Đề xuất tập đặc trưng dùng trong phân lớp mô hình 3D

Nguyễn Văn Tảo, Nông Thị Hoa

15h30÷15h45

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGG.TS. Đặng Văn Đức, PGS.TS. Ngô Quốc Tạo

15h45÷17h25

Định vị đối tượng bay nhỏ, khoảng cách gần trên cơ sở Camera với công nghệ Deep Learning

Hà Mạnh Đào

Đo độ tương tự ngữa nghĩa của cặp ngôn ngữ Anh-Việt theo mô hình phân mối ngữ nghĩa song ngữ

Bui Van Tan

Đóng góp của đặc trưng văn bản trong bài toán phân lớp ảnh

Hà Thị Phương Anh, Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị

Face tracking and recognition with deep feature in camera surveillance system

Triệu Tráng Vinh, Lâm Hàn Vương, Nguyễn Thụy Vy, Nguyễn Vinh Tiệp, Ngô Đức Thành

  

 

Sáng Thứ Sáu ngày 10/08/2018

 

Tiểu ban 1: Hệ thống thông tin

Địa điểm                 : Phòng B202

Thời gian                : Sáng, Thứ Sáu ngày 10/08/2018

Người điều khiển  : GS.TS. Vũ Đức Thi, PGS.TS. Nguyễn Long Giang

7h45÷9h20

Một hướng tiếp cận của thuật toán fictitious play đối với bài toán phân bổ nguồn lực (*)

Trịnh Bảo Ngọc, Huỳnh Quyết Thắng, Lê Công Thành, Lê Bá Trường Giang, Trần Quang Huy

Mô hình cân bằng Nash cho các xung đột trong quản lý dự án

Trịnh Bảo Ngọc, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Xuân Thắng

Định nghĩa một số chỉ số chuyên môn cho các nhà khoa học làm nhiệm vụ đánh giá ngang hàng trong các hội nghị chuyên ngành

Trần Hồng Diệp, Nguyễn Văn Cường

Toward a linked open data repository about vietnamese tourism

Cao Dũng, Lê Tiến

9h20÷9h40

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh, PGS.TS. Nguyễn Hà Nam

9h40÷11h15

Ứng dụng máy học cho định danh loài nấm mối

Dương Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Nguyễn Thế Bảo, Lê Mậu Long, Phạm Công Xuyên

Vấn đề phân loại đa nhãn cho đồ thị

Hoàng Minh Quang, Vũ Đức Thi

Về một vấn đề thuật toán liên quan đến tập rút gọn trong bảng quyết định nhất quán

Vũ Đức Thi

Visual analysis the evolution of geographic objects at different levels of details over time

Phạm Văn Đăng

 

  

Tiểu ban 2: Khoa học và công nghệ tính toán

Địa điểm                 : Phòng B206

Thời gian                : Sáng, Thứ Sáu ngày 10/08/2018

Người điều khiển  : GS.TS. Đặng Quang Á, TS. Vũ Vinh Quang

7h45÷9h20

Tối ưu véctơ nút nhằm cải thiện chất lượng tái tạo mặt cong B-spline tam giác

Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Thanh Thủy

Ứng dụng đại số gia tử trong điều khiển dự báo theo mô hình (*)

Lại Khắc Lãi ,Vũ Như Lân, Trịnh Thuý Hà, Nguyễn Tiến Duy

The new dissimilarity measures of picture fuzzy sets and its applications (*)

Nguyen Van Dinh, Le Thi Nhung, Ngoc Minh Chau, Nguyen Xuan Thao

Thuật toán hiệu quả khai thác tập hiếm tối thiểu (*)

Phan Thành Huấn, Lê Hoài Bắc

9h20÷9h40

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Lê Hoàng Sơn, TS. Nguyễn Công Điều

9h40÷11h15

Tích hợp các cơ sở tri thức khả năng biểu trưng từ quan điểm định đề

Do Van Thanh, Le Thi Thanh Luu

Nonstandard finite difference schemes for solving a modified epidemiological model for computer viruses

Đặng Quang Á, Hoàng Mạnh Tuấn, Đặng Quang Long

Quasi - strongly regularity of co-normal product

Do Minh Tuan, Vũ Đình Hòa

Using Hedge algebras and Particle swarm optimization algorithm to build fuzzy time series model for forecasting

Hoàng Tùng, Nguyễn Đình Thuân, Vũ Minh Lộc

 

  

Tiểu ban 3: Khoa học dữ liệu và công nghệ tri thức

Địa điểm                 : Phòng B208

Thời gian                : Sáng, Thứ Sáu ngày 10/08/2018

Người điều khiển  : PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng, TS. Cao Kim Ánh

7h45÷9h20

Researching of mechanism form group decision making in the multi-agent system

Đinh Thị Hồng Huyên, Hoàng Thị Thanh Hà, Michel Occello

SIR-DL: an Architecture of Semantic-based Image Retrieval using Deep Learning Technique and RDF Triple Language

Văn Thế Thành, Đỗ Quang Khôi, Lê Hữu Hà, Lê Mạnh Thạnh

Tạo luật cho các bức tường lửa sử dụng các kỹ thuật kết hợp dựa trên cây quyết định

Hoàng Ngọc Thanh, Trần Văn Lăng

Phương pháp SVM cải tiến cho dữ liệu mất cân bằng và ứng dụng cho dự đoán liên kết đồng tác giả (*)

Trịnh Khắc Linh, Trần Đình Khang, Phạm Minh Chuẩn

9h20÷9h40

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Nguyễn Mậu Hân, TS. Đặng Thị Thu Hiền

9h40÷11h15

Thuật toán khai phá nhanh tập lợi ích cao với số lượng phần tử tối thiểu

Nguyễn Mạnh Hùng, Đậu Hải Phong

Phân lớp, định danh Chèo và Quan họ

Chu Bá Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang

Ứng dụng số mờ tam giác trong bài toán đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp

Đinh Thu Khánh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thiện Luận

Ước lượng tương tự quan tâm người dùng trên mạng xã hội dựa vào các nhóm tham gia

Nguyễn Thị Hội, Trần Đình Quế

 

  

Tiểu ban 4: Công nghệ mạng -truyền thông & An toàn thông tin

Địa điểm                 : Phòng B210

Thời gian                : Sáng, Thứ Sáu ngày 10/8/2018

Người điều khiển  : PGS.TS. Lương Thế Dũng, TS. Nguyễn Hồng Quang

7h45÷9h20

Một chính sách lưu trữ dữ liệu trong mạng hướng nội dung (*)

Lê Phong Dũ, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Đức Thái

Một số kỹ thuật gây rối, che dấu mã độc Macro (*)

Võ Văn Hoàng, Nguyễn Ngọc Hoá, Nguyễn Nam Hải

Một thuật toán định tuyến cân bằng đảm bảo chất lượng truyền dẫn trong mạng Manet (*)

Lê Hữu Bình, Võ Thanh Tú, Nguyễn Văn Tam

Một hướng phân tích an ninh cho hệ thống IoT theo kiến trúc mạng mới (*)

Duong Thi Van, Trần Đức Thắng, Nguyen Nhu Son

9h20÷9h40

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Võ Thanh Tú, PGS.TS. Nguyễn Đình Việt

9h40÷11h15

Phân tích hiệu quả an ninh của hai giao thức SAODV và ARAN trên mạng Manet

Lương Thái Ngọc, Lê Vũ, Trần Thị Bích Phương, Võ Thanh Tú

Phân tích hiệu năng mạng manet sử dụng các giao thức định tuyến AODV, DSR, OLSR và DSDV

Vũ Khánh Quý, Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Đình Hân

Phân loại gói tin IPv6 dựa trên cây kết hợp

Vũ Duy Nhất, Nguyễn Mạnh Hùng, Thái Trung Kiên

Phát hiện mã độc Android dựa trên mạng niềm tin sâu

Lê Đức Thuận, Phạm Ngọc Hưng, Phạm Văn Hưởng

 

  

Tiểu ban 5: Công nghệ đa phương tiện

Địa điểm                 : Phòng B212

Thời gian                : Sáng, Thứ Sáu ngày 10/08/2018

Người điều khiển  : PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh, TS. Hà Mạnh Đào

7h45÷9h20

Khảo sát đặc trưng học sâu trên bộ dữ liệu lớn cho bài toán tái nhận dạng nhân vật

Võ Duy Nguyên, Huỳnh Nhật Lưu, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Một tiếp cận xác định tập điểm điều khiển phục vụ nắn chỉnh biến dạng mô hình

Đỗ Năng Toàn, Huỳnh Cao Tuấn, Hà Mạnh Toàn

Phương pháp xác thực khuôn mặt dựa trên Tensorflow và ứng dụng vào robot tiếp tân

Cao Minh Tiên, Nguyễn Minh Sơn, Phan Thị Hường

Nâng cao hiệu quả tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa trên cây phân cụm c-tree

Nguyễn Thị Uyên Nhi, Văn Thế Thành, Lê Mạnh Thạnh

9h20÷9h40

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Trần Đăng Hưng, TS. Vũ Như Lân

9h40÷11h15

Phát hiện rối loạn dáng đi hỗ trợ giám sát chăm sóc sức khỏe trên nền video

Hoàng Lê Uyên Thục, Ngô Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Thu Thảo, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Thị Mỹ Lệ

Nâng cao độ chính xác tra cứu ảnh dựa vào nội dung trong ngữ cảnh tập mẫu huấn luyện hạn chế

Đào Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Hữu Quỳnh, Phương Văn Cảnh, Ngô Quốc Tạo

Tái nhận dạng phương tiện giao thông sử dụng mạng kết hợp các đặc trưng học sâu

Trịnh Mẫn Hoàng, Lê Đình Duy

Ứng dụng xử lý ảnh để đếm số lượng xe trong nội thành Đà Nẵng

Doan Phuoc Mien, Tong Thi Kim Quy, Tran The Vu, Huynh Huu Hung

 

* Ban chương trình họp bình xét các giải thưởng cho Best Papers tại Phòng họp B204 lúc 10h00 sáng ngày 10/08/2018, chủ trì PGS.TS. Trần Văn Lăng.


Phiên toàn thể

Địa điểm                 : Hội trường Tạ Quang Bửu

Thời gian                : 11h20÷12h00 Thứ sáu ngày 10/08/2018

Người điều khiển : TS. Cao Kim Ánh

Chương trình:

·        Tổng kết giải Best Papers: PGS.TS. Trần Văn Lăng

·        Tổng kết và bế mạc: GS.TS. Đặng Quang Á