TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Chương trình hội nghị

 

 Tải về Chương trình Hội nghị

Sáng Thứ năm ngày 17/8/2017

Địa điểm       : Hội trường Nhà A5, tầng 5, nhà A5.

7h30-8h30    : Đăng ký đại biểu, Văn nghệ chào mừng

8h30-8h50    : Khai mạc và phát biểu của các đại biểu

Giới thiệu đại biểu

Người điều khiển Hội nghị

Phát biểu khai mạc: GS.TS. Vũ Đức Thi

Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị

Phát biểu chào mừng Hội nghị:  PGS.TS. Lưu Trang

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Phát biểu của Lãnh đạo địa phương: TS. Nguyễn Quang Thanh

                                   Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Đà Nẵng

8h50-8h55  : Trao cờ luân lưu cho đơn vị tổ chức lần thứ XI

8h55 ÷ 9h40          : Báo cáo mời 01

Người điều khiển : GS.TS. Vũ Đức Thi

VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC MẬT MÃ TRONG ĐẢM BẢO AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN QUỐC GIA

Nguyễn Nam Hải, Nguyễn Hiếu Minh

Ban Cơ yếu Chính phủ

9h40 ÷ 10h10          : Báo cáo mời 02

Người điều khiển : GS.TS. Vũ Đức Thi

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TẠI KHOA TIN HỌC, TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM - ĐH ĐÀ NẴNG

Nguyễn Trần Quốc Vinh,

Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng 

10h10 ÷ 10h30       : Giải lao 

10h30 ÷ 11h10       : Báo cáo mời 03

Người điều khiển : GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG LĨNH VỰC CNTT TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Võ Trung Hùng, Đại học Đà Nẵng 

11h10 ÷ 11h50       : Báo cáo mời 04

Người điều khiển : GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn

CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN - LÀN SÓNG ĐIỆN TOÁN LẦN THỨ 5 VÀ VẤN ĐỀ AN TOÀN DỮ LIỆU

Đặng Minh Tuấn, Infinity Blockchain Lab. 

 

Chiều Thứ năm ngày 17/8/2017

 Hội nghị ở các tiểu ban: 

Tiểu ban 1: Hệ thống thông tin

Phòng A5-303

Tiểu ban 2: Khoa học tính toán

Phòng A5-304

Tiểu ban 3: Công nghệ đa phương tiện

Phòng A5-305

Tiểu ban 4: Công nghệ mạng – Truyền thông và An toàn thông tin

Phòng A5-206

Tiểu ban 5: Công nghệ tri thức

Phòng A5-207

Tiểu ban 6: Công nghệ phần mềm và Tự động hóa

Phòng A5-208

 

 

Tiểu ban 1: Hệ thống thông tin

Địa điểm               : Phòng A5-303

Thời gian              : Chiều, Thứ năm ngày 17/8/2017

Người điều khiển : GS.TS. Vũ Đức Thi, TS. Nguyễn Huy Đức

13h30÷13h50

Cải tiến phương thức xây dựng và duy trì cấu trúc cây lan truyền cập nhật đảm bảo nhất quán dữ liệu

Nguyễn Hồng Minh

13h50÷14h10

Đảm bảo sự toàn vẹn  cho cơ sở dữ liệu quan hệ có các thuộc tính văn bản bằng lược đồ thủy vân

Lưu Thị Bích Hương, Bùi Thế Hồng 


14h10÷14h30

Đề xuất thuật toán Local search giải bài toán Max clique

Huỳnh Thanh Tân, Nguyễn Văn Thành 


14h30÷14h50

Định giá truy vấn đối với chương trình Datalog mô tả

Trương Công Tuấn


14h50÷15h10

Giải pháp lọc dữ liệu nhật ký proxy dựa trên công nghệ dữ liệu lớn

Châu Lê Sa Lin, Ngô Bá Hùng,

Đinh Thế An Huy

15h10÷15h30

HHUAL: Thuật toán ẩn luật kết hợp hữu ích cao nhạy cảm và một đề xuất cải tiến dựa trên giàn giao

Huỳnh Triệu Vỹ, Lê Quốc Hải,

Trương Ngọc Châu

15h30÷15h50

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Trịnh Đình Thắng, TS. Nguyễn Thanh Tùng

15h50÷16h10

Improved Tabu search for vehicle routing problem with time windows

Đỗ Duy Thanh, Nguyễn Đình Thuân, Nguyễn Tấn Phát, Nguyễn Trọng Nghĩa

16h10÷16h30

Khai phá dữ liệu LiDAR trong nghiên cứu các đối tượng trên bề mặt địa hình

Nguyễn Thị Hữu Phương, Đặng Văn Đức, Nguyễn Trường Xuân

16h30÷16h50

Lựa chọn thuộc tính thông qua gom cụm sử dụng metric biến thiên thông tin

Phạm Công Xuyên, Nguyễn Thanh Tùng

16h50÷17h10

Mô hình hóa dự báo giá cổ phiếu trong ngữ cảnh dữ liệu chiều cao

Đỗ Văn Thành

17h10÷17h30

Mô hình Markov phân tích độ tin cậy của hệ thống máy chủ tên miền DNS Anycast

Nguyễn Anh Chuyên, Lê Quang Minh, Lê Khánh Dương, Đinh Thị Thanh Uyên

 

Tiểu ban 2: Khoa học tính toán

Địa điểm               : Phòng A5-304

Thời gian              : Chiều, Thứ năm ngày 17/8/2017

Người điều khiển : GS.TS. Đặng Quang Á, TS. Vũ Như Lân

13h30÷13h50

A novel forecasting model based on combining time-variant fuzzy logical relationship groups and k-means clustering technique

Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều

13h50÷14h10

Đặc trưng tâm trạng trong hệ thống gợi ý nhạc

Trần Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Thuý Quỳnh 


14h10÷14h30

Đề xuất một số thuật toán heuristic giải bài toán cây steiner nhỏ nhất

Trần Việt Chương, Phan Tấn Quốc,

Hà Hải Nam


14h30÷14h50

Độ đo khoảng cách và độ đo không tương tự  giữa các tập mờ bức tranh

Nguyễn Văn Định, Nguyễn Xuân Thảo, Ngọc Minh Châu


14h50÷15h10

Flexible Proof-of-Work

Trần Anh Dũng, Nguyễn Đức Đình Nghĩa, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn An Khương, Huỳnh Tường Nguyên

15h10÷15h30

Lược đồ sai phân giải bài toán biên cho phương trình vi phân tuyến tính và phi tuyến tính cấp cao

Vũ Vinh Quang, Nguyễn Thanh Hường

15h30÷15h50

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp, TS. Vũ Vinh Quang

15h50÷16h10

Lược đồ sai phân khác thường mô phỏng số một mô hình lan truyền virus máy tính *

Hoàng Mạnh Tuấn, Đặng Quang Á

16h10÷16h30

Mạng đa hàng hóa đa chi phí tuyến tính mở rộng và bài toán tìm luồng cực đại

Trần Quốc Chiến, Hồ Văn Hùng

16h30÷16h50

Mô hình cấp phát tài nguyên công bằng trên điện toán đám mây dựa trên lý thuyết trò chơi

Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Thị Nguyệt Quế, Hồ Đắc Hưng, Phạm Trần Vũ, Trần Công Hùng

16h50÷17h10

Một cách tiếp cận mới để phát hiện sự giống nhau của văn bản dựa trên phép biến đổi Wavelet rời rạc *

Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hiếu, Đặng Thiên Bình, Võ Trung Hùng 

17h10÷17h30

Một tiếp cận thuật toán phân cụm mờ mới dựa trên ma trận kết hợp mờ trung lập *

Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Căn,

Hoàng Việt Long, Đoàn Ngọc Tú 

17h30÷17h50

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của điều kiện tách biệt trong thuật toán sinh tâm thích nghi cho phương pháp không lưới RBF-FD giải bài toán Elliptic

Đặng Thị Oanh, Ngô Mạnh Tưởng,

Trịnh Minh Đức 

 

Tiểu ban 3:  Công nghệ đa phương tiện

Địa điểm               : Phòng A5-305

Thời gian              : Chiều, Thứ năm ngày 17/8/2017

Người điều khiển : PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh

13h30÷13h50

Cải tiến thuật toán tự tương quan tìm cao độ của tín hiệu đàn ghi-ta trên vi xử lý ARM Cortex-m4

Nguyễn Bình Thiên, Ninh Khánh Duy

13h50÷14h10

Điểm danh bằng mặt người với đặc trưng Gist và máy học véc-tơ hỗ trợ

Phạm Nguyên Khang, Trần Nguyễn Minh Thư, Đỗ Thanh Nghị  


14h10÷14h30

Độ tương đồng ngữ nghĩa các bài viết trên mạng xã hội dựa trên Wikipedia

Nguyễn Thị Hội, Trần Đình Quế,

Đàm Gia Mạnh


14h30÷14h50

Evaluation of state-of-the-art object detection methods for document image understanding

Võ Duy Nguyên, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Văn Tâm,

Nguyễn Tấn Trần Minh Khang


14h50÷15h10

Flexible render medical data in a CDA document on mobile browsers

Nguyễn Hải Minh, Nguyễn Văn Núi, Lê Quang Minh

15h10÷15h30

Giải pháp chuyển đổi văn bản tiếng ê-đê dùng phông chữ riêng sang Unicode

Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh

15h30÷15h50

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, TS. Nguyễn Việt Anh

15h50÷16h10

Một giải pháp Việt hóa cách phát âm các từ vựng tiếng Anh trong văn bản tiếng Việt

Triệu Thị Ly Ly, Bùi Thanh Sơn,

Lê Thị Hà Bình, Ninh Khánh Duy

16h10÷16h30

Một kỹ thuật chèn đối tượng ảo trong quảng cáo  trực tuyến

Hà Mạnh Toàn, Đỗ Năng Toàn, Trịnh Hiền Anh 

16h30÷16h50

Một kỹ thuật diễn họa ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam dựa trên điều khiển động mô hình 3D

Lê Sơn Thái, Đỗ Năng Toàn, Mã Văn Thu, Nguyễn Thị Bích Điệp

16h50÷17h10

Một kỹ thuật rút gọn bề mặt lưới mô hình 3D trong thực tại ảo

Mã Văn Thu, Đỗ Năng Toàn,

Lê Sơn Thái, Đỗ Hồng Quân 

17h10÷17h30

Một phương pháp khử nhiễu video dựa trên phép lặp Bregman

Đặng Ngọc Hoàng Thành, Nguyễn Hoàng Hải 

17h30÷17h50

Một phương pháp tra cứu ảnh hiệu quả sử dụng phân cụm phổ trong phản hồi liên quan

Đào Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Hữu Quỳnh, Phương Văn Cảnh, Ngô Quốc Tạo 

 

Tiểu ban 4:  Công nghệ mạng – Truyền thông và An toàn thông tin

Địa điểm               : Phòng A5-206

Thời gian              : Chiều, Thứ năm ngày 17/8/2017

Người điều khiển : PGS.TS. Võ Thanh Tú, TS. Nguyễn Văn Tảo

13h30÷13h50

A GPS-based localization system using LoRa technology

Nguyễn Ngọc Thiện, Lê Minh Tấn Tài, Nguyễn Phan Hùng Thuận, Võ Thị Lưu Phương, Đặng Ngọc Minh Đức, Lê Tuấn Anh

13h50÷14h10

Accelerate the cloud task scheduling with ant colony optimization

Lê Thành Công, Nguyễn Thế Xuân Ly, Nguyễn Trần Quốc Vinh   


14h10÷14h30

Cải tiến phương pháp phân phối khóa mật mã an toàn trong mạng có tài nguyên hạn chế

Nguyễn Đào Trường, Lê Mỹ Tú 


14h30÷14h50

Đánh giá hiệu năng của TCP Vegas và TCP Reno khi kết hợp với giao thức AODV, DSDV trong mạng Manet 

Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Văn Sĩ 


14h50÷15h10

Detect security threat in android custom firmware by analyzing applications framework and default settings

Nguyễn Tấn Cầm, Phạm Văn Hậu,

Nguyễn Anh Tuấn 

15h10÷15h30

EEMA - giao thức tiết kiệm năng lượng cho mạng di động tùy biến dựa trên tác tử di động

Vũ Khánh Quý, Nguyễn Đình Hân,

Nguyễn Tiến Banh

15h30÷15h50

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Lê Bá Dũng, PGS.TS. Nguyễn Hiếu Minh

15h50÷16h10

Giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng truyền video trên môi trường Wireless LAN

Đỗ Tuấn Hạnh, Đặng Văn Chuyết,

Vũ Đình Hòa

16h10÷16h30

Giải pháp IoT để  giám sát, điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị sử dụng công nghệ LED trên cơ sở công nghệ LoRa

Hà Mạnh Đào, Đỗ Xuân Hùng 

16h30÷16h50

Giao thức trao đổi khóa an toàn cho các hệ mật khóa đối xứng

Lưu Hồng Dũng, Hồ Ngọc Duy,

Bùi Thế Truyền,

Đặng Hùng Việt

16h50÷17h10

IoT và những vấn đề thách thức an ninh thông tin

Nguyễn Văn Tánh, Trần Quang Đức, Nguyễn Linh Giang,

Luangoudom Sonxay

17h10÷17h30

Lưu trữ dữ liệu trong mạng hướng nội dung dựa trên dữ liệu phổ biến

Lê Phong Dũ, Lê Tuấn Anh,

Nguyễn Đức Thái 

17h30÷17h50

Mô hình lập luận mờ cho bài toán thương lượng  tự động dựa trên công nghệ tác tử

Bùi Đức Dương, Bùi Quang Khải,

Đỗ Văn Tuấn

 

Tiểu ban 5: Công nghệ tri thức

Địa điểm               : Phòng A5-207

Thời gian              : Chiều, Thứ năm ngày 17/8/2017

Người điều khiển : PGS.TS. Ngô Quốc Tạo, PGS.TS. Đỗ Năng Toàn

13h30÷13h50

A bidirectional path planning algorithm for autonomous parallel car parking with smooth movement consideration

Phạm Quang Dũng, Vũ Thanh Hải

Nguyễn Tuấn Anh, Từ Minh Phương

13h50÷14h10

An improvement of discriminant analysis-based orthogonal tucker for multilinear microarray expression classification

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Trần Quốc Vinh,

Võ Trung Hùng   


14h10÷14h30

Ảnh hưởng của đặc trưng phổ tín hiệu tiếng nói đến nhận dạng cảm xúc tiếng Việt

Đào Thị Lệ Thủy, Trịnh Văn Loan,

Nguyễn Hồng Quang, Lê Xuân Thành 


14h30÷14h50

Cải tiến thuật toán di truyền và áp dụng dự đoán cấu trúc bậc hai RNA

Đoàn Duy Bình, Phạm Minh Tuấn,

Đặng Đức Long 


14h50÷15h10

Compositional rule of chain inference in computational intelligence problems

Bùi Công Cường, Phạm Văn Chiến

Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Huệ 

15h10÷15h30

Hệ tư vấn dựa trên độ đo cường độ hàm ý và trách nhiệm

Phan Phương Lan, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp

15h30÷15h50

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Từ Minh Phương, TS. Lê Hồng Phương

15h50÷16h10

Kỹ thuật máy học trong việc xác định tham số điều khiển động cơ ô tô

Nguyễn Hoàng Luân,Nguyễn Quang Tấn, Vũ Đức Lung

16h10÷16h30

Một giải pháp quản lý dữ liệu tham gia phân lớp trong mô hình học bán giám sát

Phạm Anh Phương, Quách Hải Thọ 

16h30÷16h50

Một phương pháp phân đoạn ký tự cho bài toán nhận dạng chữ viết tay online

Nguyễn Thị Thanh Nga,

Bùi Thu Lâm, Nguyễn Đức Dũng

16h50÷17h10

Một phương pháp tư vấn cộng tác kết hợp với hành vi người dùng trong mạng xã hội

Đỗ Thị Liên, Nguyễn Hoàng Anh,

Nguyễn Duy Phương

17h10÷17h30

Nâng cao hiệu quả đo độ tương tự ngữ nghĩa dựa trên mạng từ

Bùi Văn Tân, Nguyễn Phương Thái,

Nguyễn Minh Thuận

 

Tiểu ban 6: Công nghệ phần mềm và Tự động hóa

Địa điểm               : Phòng A5-208

Thời gian              : Chiều, Thứ năm ngày 17/8/2017

Người điều khiển : GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, TS. Vũ Thị Trà

13h30÷13h50

Chuyển đổi biểu đồ lớp UML sang OWL Ontology

Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng Quang, Hoàng Hữu Hạnh

13h50÷14h10

Đề xuất chữ ký số ủy nhiệm  và ứng dụng cho ủy nhiệm chi trong hệ thống bitcoin

Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Văn Căn,

Nguyễn Ánh Việt, Nguyễn Tiến Xuân


14h10÷14h30

Tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng Android trên chip đa nhân dựa trên kỹ nghệ ngược, biến đổi và thay thế mã

Bùi Hữu Phúc, Phạm Văn Hưởng,

Nguyễn Ngọc Bình


14h30÷14h50

Hệ thống hiển thị hình ảnh bằng các giọt nước rơi

Vũ Đức Lung, Nguyễn Tiểu Long,

Phan Đình Duy, Trần Ngọc Đức,

Trần Văn Quang


14h50÷15h10

Hệ thống xác định giá tự động cho vé máy bay dựa trên giải thuật HMM cải tiến

Phạm Quang Sáng, Quản Thành Thơ, Trịnh Văn Giang

15h10÷15h30

Hướng tới mô hình mạng Bayes để đánh giá rủi ro trong lập lịch dự án phần mềm

Nguyễn Ngọc Tuấn, Võ Thị Hường,

Huỳnh Quyết Thắng

15h30÷15h50

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Trần Đăng Hưng, TS. Nguyễn Long Giang

15h50÷16h10

Iteration scheduling using bayesian networks in Agile software development

Nguyễn Ngọc Tuấn, Huỳnh Quyết Thắng

16h10÷16h30

Kiểm thử đột biến bậc cao: Hiệu quả và những vấn đề tồn tại

Đỗ Văn Nhỏ, Nguyễn Quang Vũ,

Nguyễn Thanh Bình

16h30÷16h50

Lan truyền chủ đề khoa học trên mạng trích dẫn

Nguyễn Trác Thức, Phạm Thế Anh Phú, Đỗ Phúc

16h50÷17h10

Một mô hình học tăng cường cho vấn đề autoscaling tài nguyên trong điện toán đám mây dựa trên Fuzzy Q-learning

Nguyễn Khắc Chiến, Bùi Thanh Khiết, Hồ Đắc Hưng, Nguyễn Hồng Sơn, Hồ Đắc Lộc

17h10÷17h30

Một số kết quả về khai phá luật quyết định trên khối dữ liệu có giá trị thuộc tính thay đổi

Trịnh Đình Thắng, Trần Minh Tuyến, Đỗ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Quyên

 

Sáng Thứ sáu ngày 18/8/2017

 

Tiểu ban 1: Hệ thống thông tin

Địa điểm               : Phòng A5-303

Thời gian              : Sáng, Thứ sáu ngày 18/8/2017

Người điều khiển : PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng, PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân

8h00÷8h20

Mô phỏng ảnh hưởng của nước biển dâng xâm lấn đến khu vực sản xuất nông nghiệp tại đồng bằng sông cửu long

Hoàng Ngọc Hiển, Ngô Đức Lưu,

Nguyễn Trần Quốc Vinh,

Huỳnh Xuân Hiệp

8h20÷8h40

Mô phỏng và phân tích rủi ro dự báo trên tập dữ liệu chiều cao

Đỗ Văn Thành, Đỗ Đức Hiếu


8h40÷9h00

Xây dựng module xử lý truy vấn phân tán  trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị NEO4J

Nguyễn Duy Tân, Ngô Thanh Hùng


9h00÷9h20

Phương pháp hình thức dựa trên logic trong phân tích an ninh mạng

Nguyễn Thị Ánh Phượng, Nguyễn Trường Thắng, Trần Mạnh Đông,

Bùi Thị Thư


9h20÷9h40

Towards a strategic solution for optimizing the concurrent queries on large-scale dynamic graph

Dư Phương Hạnh, Vũ Bá Duy,

Nguyễn Ngọc Hoá

9h40÷10h00

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hoá, TS. Đặng Thị Thu Hiền

10h00÷10h20

Rút trích và chuẩn hóa khái niệm y tế trên tài liệu lâm sàng

Huỳnh Hữu Nghĩa, Hồ Bảo Quốc

10h20÷10h40

Visual representation of geographic objects in 3D space at levels of different details

Phạm Văn Đăng, Trần Vĩnh Phước,

Huỳnh Ngô Phước Tuyền

10h40÷11h00

Xây dựng cây quyết định từ bảng quyết định nhất quán

Hoàng Minh Quang, Vũ Đức Thi,

Vu Lan Anh

11h00÷11h20

Phân tích sự ảnh hưởng của một số độ đo liên kết áp dụng vào bài toán dự đoán liên kết trong mạng đồng tác giả

Phạm Minh Chuẩn,

Trịnh Khắc Linh, Trần Đình Khang, Lê Hoàng Sơn

 

Tiểu ban 2: Khoa học tính toán

Địa điểm               : Phòng A5-304

Thời gian              : Sáng, Thứ sáu ngày 18/8/2017

Người điều khiển : PGS.TS. Nguyễn Văn Định, TS. Nguyễn Công Điều

8h00÷8h30

Nhận dạng dấu vân tay dữ liệu lớn sử dụng Gabor wavelet và MapReduce

Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt,

Phan Thượng Cang

8h30÷8h50

Nhận dạng khuôn mặt dựa trên mô hình xử lý song song và phân tán MapReduce

Phan Anh Cang, Lê Hoàng Son,

Phan Thượng Cang


8h50÷9h10

Nội suy dựa trên trọng số khoảng cách ngữ nghĩa kết hợp tối ưu bằng giải thuật di truyền cho bộ điều khiển đại số gia tử

Nguyễn Tiến Duy,

Vũ Như Lân


9h10÷9h30

Problems of minimum size to binning metagenomics

Văn Đình Vỹ Phương, Trần Văn Lăng, Trần Văn Hoài, Lê Văn Vinh


9h30÷9h50

So sánh mô hình học sâu với các phương pháp học tự động khác trong phân lớp dữ liệu biểu hiện Gen microarray

Huỳnh Phước Hải, Nguyễn Văn Hòa, Đỗ Thanh Nghị

9h50÷10h00

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Lê Văn Sơn, PGS.TS. Hà Mạnh Đào

10h00÷10h20

The overview of Blockchain application and its impact to Vietnam context

Mai Đức Trung, Nguyễn Đức Đình Nghĩa, Hoàng Minh Tùng, Đỗ Văn Long, Nguyễn Quốc Thịnh, Huỳnh Tường Nguyên, Quản Thành Thơ

10h20÷10h40

Thiết kế hàm biến đổi độ xám dạng chữ S tăng cường độ tương phản ảnh sử dụng đại số gia tử

Nguyễn Văn Quyền, Trần Thái Sơn,

Nguyễn Tân Ân

10h40÷11h00

Tư vấn dựa trên trường hàm ý

Nguyễn Tấn Hoàng, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp

11h00÷11h20

Xây dựng WordNet cho tiếng Việt

Lâm Nhựt Khang, Nguyễn Huỳnh Hữu Đức, Võ Lê Minh Trung

 

Tiểu ban 3: Công nghệ đa phương tiện

Địa điểm               : Phòng A5-305

Thời gian              : Sáng, Thứ sáu ngày 18/8/2017

Người điều khiển : PGS.TS. Vũ Đức Lung, TS. Lâm Đức Khải

8h00÷8h20

Một phương pháp tra cứu ảnh khai thác hiệu quả thông tin phản hồi từ người dùng

Cù Việt Dũng, Nguyễn Hữu Quỳnh

Ngô Quốc Tạo, An Hồng Sơn

8h20÷8h40

Một phương pháp tự động hoá trong định danh một số làn điệu dân ca Việt Nam

Chu Bá Thành, Trịnh Văn Loan,

Nguyễn Hồng Quang


8h40÷9h00

Nhận dạng ngôn ngữ dấu hiệu sử dụng cảm biến Kinect

Võ Hồng Khanh, Phạm Nguyên Khang


9h00÷9h20

Nhận dạng người từ dữ liệu chuyển động sử dụng Convolutional Neural Network

Hoàng Văn Hà, Trần Minh Triết


9h20÷9h40

Phân loại câu hỏi tiếng Việt ứng dụng cho hệ thống hỏi đáp mở

Lê Thị Thanh Thùy, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thùy Ngân

9h40÷10h00

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Võ Trung Hùng, TS. Nguyễn Đình Lầu

10h00÷10h20

Phân tích ngữ pháp câu đơn tiếng Việt để xây dựng công cụ Deconverter

Phan Thị Lệ Thuyền, Võ Trung Hùng

10h20÷10h40

Phép chuẩn hóa nhiều bộ đặc trưng mức thấp của ảnh trong truy vấn ảnh dựa trên nội dung

Hoàng Xuân Trung, Đoàn Văn Hòa,

Nguyễn Tân Ân, Ngô Hoàng Huy

10h40÷11h00

Sử dụng trực quan hóa quang phổ phản xạ trong vùng ánh sáng nhìn thấy để phân biệt chất lỏng

Nguyễn Hoàng Ngân, Ngô Đức Thành

11h00÷11h20

Sự hội tụ của phương pháp tái tạo mặt cong trên miền tham số tam giác dựa trên tái hợp mảnh và xấp xỉ hình học

Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Thanh Thủy

 

Tiểu ban 4: Công nghệ mạng - truyền thông và An toàn thông tin

Địa điểm               : Phòng A5-206

Thời gian              : Sáng, Thứ sáu ngày 18/8/2017

Người điều khiển : PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến, PGS.TS. Lương Thế Dũng

8h00÷8h20

Một phương pháp cải tiến mật mã khối áp dụng trong mạng đòi hỏi thời gian xử lý nhanh

Nguyễn Đào Trường, Nguyễn Doãn Cường

8h20÷8h40

Một phương pháp phân tích hiệu năng mạng adhoc sử dụng mô hình giải tích toán học

Lê Hữu Bình, Võ Thanh Tú, Nguyễn Văn Tam


8h40÷9h00

Tối ưu hiện thực thuật toán giải mã tín hiệu MIMO cho hệ thống WLAN 802.11 ac

Lâm Đức Khải, Vũ Văn Mạnh,

Nguyễn Ngọc Tiến


9h00÷9h20

Phát triển hệ mật khóa công khai từ thuật toán mã hóa Poligh - Hellman

Lưu Hồng Dũng, Hồ Ngọc Duy,

Tống Minh Đức, Nguyễn Vĩnh Thái


9h20÷9h40

Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai Elgamal

Lưu Hồng Dũng, Tống Minh Đức,

Hồ Ngọc Duy, Nguyễn Lương Bình

9h40÷10h00

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Nguyễn Mậu Hân, TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

10h00÷10h20

Phương pháp mã hóa xác thực an toàn và hiệu quả trong mạng điều hành giám sát công nghiệp

Nguyễn Đào Trường, Lê Mỹ Tú

10h20÷10h40

Nhận dạng và phân lớp các yếu tố ảnh hưởng tới điều khiển chuyển vùng

Lê Ngọc Hưng, Nguyễn Xuân Quỳnh

10h40÷11h00

Ứng dụng phương pháp thủy vân để bảo vệ cơ sở dữ liệu điểm học tập trong trường đại học

Chung Nam Phong, Trần Cao Đệ

11h00÷11h20

Về một thuật toán mã hóa khóa đối xứng cải tiến

Nguyễn Đức Toàn, Bùi Thế Hồng,

Nguyễn Văn Tảo

 

Tiểu ban 5: Công nghệ tri thức

Địa điểm               : Phòng A5-207

Thời gian              : Sáng, Thứ sáu ngày 18/8/2017

Người điều khiển : PGS.TS. Trần Đình Khang, TS. Nguyễn Thị Minh Huyền

8h00÷8h20

Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng mạng nơ ron lấy chập CNN

Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan, Phạm Ngọc Hưng

8h20÷8h40

On the nash-product share criterion for fair allocation problems *

Nguyễn Trung Thành, Lê Đăng Nguyên


8h40÷9h00

Thuật toán khai thác tập phổ biến trên dữ liệu giao dịch với nhiều ngưỡng phổ biến tối thiểu

Phan Thành Huấn, Lê Hoài Bắc


9h00÷9h20

Representing context in abbreviation expansion using machine learning approach

Triệu Thị Ly Ly, Nguyễn Văn Quý

Ninh Khánh Duy, Huỳnh Hữu Hưng

Đặng Duy Thắng


9h20÷9h40

Rút gọn thuộc tính sử dụng độ lợi thông tin để tăng cường hiệu năng của các hệ thống phát hiện xâm nhập mạng *

Hoàng Ngọc Thanh, Trần Văn Lăng

9h40÷10h00

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Nguyễn Công Hào

10h00÷10h20

Sử dụng phương pháp học sâu trong bài toán  phát hiện mã độc

Nguyễn Minh Hải, Quản Thành Thơ

10h20÷10h40

Thiết kế hệ mờ tối ưu bằng cách kết hợp phương pháp sinh luật của Wang-mendel với PSO

Phan Anh Phong, Võ Duy Thanh

10h40÷11h00

Phương pháp hiệu quả xác định các điểm đánh dấu pitch và hồi quy phi tuyến để tổng hợp thanh điệu của âm tiết tiếng việt rời rạc

Tạ Yên Thái, Nguyễn Văn Hùng,

Ngô Hoàng Huy, Phạm Kim Thư

11h00÷11h20

Ứng dụng đồ thị có hướng không trọng số nhận diện từ trong văn bản tiếng Khmer

Trần Văn Nam, Sơn Phú Quý,

Nguyễn Thị Huệ, Phan Huy Khánh

Tiểu ban 6: Công nghệ phần mềm và Tự động hóa

Địa điểm               : Phòng A5-208

Thời gian              : Sáng, Thứ sáu ngày 18/8/2017

Người điều khiển : PGS.TS. Vũ Chấn Hưng, PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu

8h00÷8h20

Mô hình dự đoán sự tương quan gene mục tiêu với hệ thống vật chủ biểu hiện trong tái tổ hợp

Dương Thị Kim Chi, Trần Văn Lăng

8h20÷8h40

Thiết kế, chế tạo máy gia công Laser đa năng

Đào Duy Liêm, Nguyễn Lê Anh Hạ,

Nguyễn Quốc Nguyên


8h40÷9h00

Mô hình thu thập và quản lý dữ liệu trong các hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp ứng dụng điện toán đám mây

Trương Đắc Duy, Nguyễn Ngọc Hoá


9h00÷9h20

Rapid development of text to speech system for unsupported languages using faking input approach: experiment with Muong

Phạm Văn Đồng, Mạc Đăng Khoa

Vũ Thị Hải Hà, Trần Đỗ Đạt


9h20÷9h40

Thiết kế PID tốc độ cao pipeline đa tầng kiểm soát tốc độ động cơ DC trên FPGA

Bùi An Đông, Huỳnh Quốc Thịnh

Bùi Trọng Tú

9h40÷10h00

Nghỉ giải lao

Người điều khiển  : PGS.TS. Trần Cao Đệ, PGS.TS. Nguyễn Hà Nam

10h00÷10h20

Một phương pháp phân tích quan điểm đánh giá của người dùng đối với chất lượng sản phẩm dựa trên các nhận xét cá nhân

Nguyễn Thị Ngọc Tú, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Việt Anh

10h20÷10h40

Giải pháp tư vấn đặt tên và quản lý tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) cho doanh nghiệp

Nguyễn Nho Túy, Phan Huy Khánh,

Lê Văn Anh

10h40÷11h00

Ứng dụng hỗ trợ tra cứu cụm từ dùng trong bài báo khoa học bằng Tiếng Anh

Đặng Văn Thìn, Nguyễn Văn Kiệt,

Nguyễn Lưu Thùy Ngân

11h00÷11h20

Xây dựng và thử nghiệm đánh giá hiệu năng phần mềm dựa trên kỹ thuật biến đổi biểu đồ trình tự thành queueing Petri nets

Vũ Văn Đốc, Nguyễn Trọng Bách,

Huỳnh Quyết Thắng

 (*) – Ban chương trình họp bình xét các giải thưởng cho Best Papers tại Phòng họp Nhà A5 lúc 10h00 sáng ngày 18/8, chủ trì PGS.TS. Trần Văn Lăng.

 


Phiên toàn thể

Địa điểm               : Hội trường nhà A5

Thời gian              : 11h30÷12h30 Thứ sáu ngày 18/8/2017

Người điều khiển : TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh

Chương trình:

  • Tổng kết giải Best Papers: PGS.TS. Trần Văn Lăng
  • Tổng kết và bế mạc: GS.TS. Đặng Quang Á