CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Ban tổ chức hội nghị FAIR 2020 trân trọng gửi đến quý vị chương trình hội nghị ngày 8-9/10/2020